Miksi eToron positioiden laskennassa on mukana sekä OSTO- että MYYNTI-hinnat?

Positiot eTorossa lasketaan kattamaan koko tapahtuman position avaushetkellä. 

Tämä tarkoittaa, että saat kokonaiskuvan kustannuksista etukäteen. 

Kun suljet position, sulkemispalkkio mukautetaan vastaamaan kryptovaran senhetkistä markkinahintaa, joten näytettävät spreadkustannukset ovat riippuvaisia ​​kaikista markkinahinnan muutoksista, jotka ovat saattaneet tapahtua position avauksen ja sulkemisen välillä.

Huomautus: Tätä mallia ei sovelleta osakkeisiin ja ETF-rahastoihin, jotka on merkitty "nollaprovisioiksi", joiden hintaan ei sisälly ylimääräisiä maksuja tai korotuksia. Katso osakkeiden ja ETF:ien eToro-maksut täältä.