Mitä kopioinnin tappionpysäytys (Copy Stop-Loss, CSL) tarkoittaa?

Kopioinnin tappionpysäytys (CSL) on ominaisuus, jonka avulla voit hallinnoida kauppojasi tehokkaasti hallitsemalla riskiä kunkin kopiointisuhteen reaaliaikaisen voitto/tappio-arvon perusteella. Se on automatisoitu riskinhallintajärjestelmä, jolla voit asettaa dollarimääräisiä rajoituksia koko kopiointisuhteelle. CSL-summa tarkoittaa kopiointipääomaa, joka on saavutettava ennen kuin koko kopiointi suljetaan automaattisesti. Se EI tarkoita summaa, jonka olet valmis menettämään.

 

Esimerkki:

Kaupankävijä B kopioi kaupankävijää A 100 dollarilla ja on valinnut CSL-arvoksi 60 dollaria. Toisin sanoen kaupankävijä B ei halua kopiointisuhteen menettävän enempää kuin 40 dollaria, ennen kuin CSL laukeaa. Kaupankävijällä A on 2 positiota: toinen on kasvanut 10 dollaria ja toinen laskenut 50 dollaria. Tässä vaiheessa CSL laukeaa ja molemmat positiot – niin tappio- kuin voittopositio – suljetaan, ja kopiointisuhde kyseisen kaupankävijän kanssa raukeaa.

 

CSL on oletuksena 60 %* kopiointipääomasta, eli jos menetät 40 % sijoituksestasi, kopiointi suljetaan. CSL-oletusasetuksella varmistamme, että olet vähemmän altis riskille ja että voit sijoittaa turvallisesti tietoisena siitä, että saat hyvän osan sijoituksestasi varmasti takaisin. Voit muokata CSL-arvoa kopioidessasi kaupankävijää ja milloin tahansa sen jälkeen. On kuitenkin tärkeää huomioida, että joka kerta kun muutat CSL-arvoa, uusi arvo kuvastaa prosenttiosuutta kopiointipääomastasi muutoshetkellä, ei alkuperäistä allokoitua summaa.

*Kopioinnin tappionpysäytys on Smart Portfolio oletuksellisesti 5 % sijoitetusta summasta. Se tarkoittaa, että jos Smart Portfolio arvo laskee alle 5 %:iin - toisin sanoen, jos menetät 95 % sijoituksestasi - kopiosalkku suljetaan.

 

Voit lukea lisää tästä ominaisuudesta täältä.