Mikä on vipuvaikutus?

Vipuvaikutus on strategia, jossa sijoittaja käyttää velkaa (lainaa rahaa) sijoittaakseen tiettyihin rahoitustuotteisiin sijoituksen potentiaalisen tuoton lisäämiseksi. Sen avulla sijoittaja voi käyttää tätä väliaikaista lainaa suuremman kaupan avaamiseen pienemmällä määrällä sijoitettua pääomaa. 

Vipuvaikutus esitetään kertoimena, joka osoittaa kuinka paljon arvokkaampi positio on verrattuna sijoitettuun määrään. Kerroin osoittaa, kuinka paljon velkaa (lainattua pääomaa) alkuinvestointiin käytetään. 

Paras tapa ymmärtää vipuvaikutusta on esimerkin kautta. Se osoittaa, miten se vaikuttaa voitto- tai tappiopotentiaaliin. Jos käydään kauppaa ilman vipuvaikutusta ja sijoitat 1000 dollaria, voit saada tai menettää 10 dollaria markkinoiden jokaista 1 prosentin muutosta kohden, mikä vastaa 1 prosenttia 1000 dollarista.

Vertailun vuoksi, jos sijoittaisit samat 1000 dollaria ja kävisit kauppaa 10-kertaisella vipuvaikutuksella, positiosi dollarin arvo olisi 10 000 dollaria.

1% 10 000 dollarista on 100 dollaria, joten jokaisesta 1 prosentin liikkeestä markkinoilla voit saada tai menettää 100 dollaria.

 

Kun avaat kaupan, voit päättää, haluatko käyttää vipuvaikutusta vai et. Eri instrumenteilla on erilaiset enimmäismäärät vipuvaikutukselle sovellettavan lain mukaisesti, mutta eToro voi milloin tahansa päättää vähentää tarjottavaa vipuvaikutusta.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) ja Australian arvopaperimarkkinavirasto (ASIC) määrittelevät seuraavat vipuvaikutuksen enimmäismäärät, ja niitä sovelletaan kaikkiin eToron yksityisasiakkaisiin:

  • x30 tärkeimmille valuuttapareille (kuten EUR/USD)
  • x20 muille kuin tärkeimmille valuuttapareille (kuten EUR/NZD), kulta- ja pääindekseille
  • x10 muille hyödykkeille kuin kullalle ja muille kuin tärkeimmille pääomaindekseille
  • x5 CFD-osakkeille ja indeksiosuusrahastoille
  • x2 CFD-kryptovaluutoille

 

Huomaa, että vipuvaikutuksen käyttöön liittyy suurempi riski, koska vipuvaikutus lisää sekä voittojen että tappioiden suuruutta. Jos käytät vipuvaikutusta kaupassa ja markkinat liikkuvat sinua vastaan, tappiosi hintakorkopistettä kohti on suurempi kuin jos vipuvaikutusta ei olisi käytetty.

Jokainen yksityisasiakas, joka täyttää tietyt kriteerit, voi halutessaan hakea valinnaiseksi ammattimaiseksi/tukkutason asiakkaaksi ollakseen näiden rajoitusten ulkopuolella. Tutustu Ammattisijoittaja-sivuumme.

On tärkeää olla tietoinen siitä, että asiakkailla, joilla on valinnaisen ammattilaisen tai tukkuasiakkaan asema, ei ole oikeutta kaikkiin suojauksiin, jotka yksityisasiakkailla on Australian lain, ASIC:n, CySEC:n tai FCA:n määräysten nojalla.

Saadaksesi lisätietoa vipuvaikutuksesta paina tästä.