Hvad er shorting af aktier, og hvordan fungerer shortselling?

Aktiemarkedet bevæger sig hele tiden både op og ned. Disse kursstigninger og -fald kan skyldes alverdens faktorer, og mange af dem kan vi ikke undgå. Men i stedet for at tabe penge, når markedet går ned, så kan man udnytte et forestående fald til sin fordel ved at shorte aktier.

Der er lige netop det, der er emnet for denne artikel. Her vil vi forsøge at give dig svar på spørgsmål som disse:

 • Hvad er shorting af aktier?
 • Hvordan shorter man aktier?
 • Hvad betyder det at shorte en aktie?

Det er altså her, at du kan få den komplette introduktion til, hvordan man potentielt set kan tjene penge selvom aktiekurserne falder. Du bliver ikke ekspert, men artiklen her er et godt grundlag for din videre research om shortshelling.

Indhold

Hvad er shorting af aktier?

Shortselling ved hjælp af CFD’er

Forskellen på lange og korte positioner

Hvordan shorter man aktier på eToro?

Hvorfor integrere shortselling i din handelsstrategi?

Fordele og risici ved at shorte aktier

Andre muligheder end aktieshorting i et ”bearish” marked

Konklusion

Hvad er shorting af aktier?

For at sikre, at vi alle har det samme udgangspunkt for resten af artiklen, starter vi med at introducere selve begrebet – for hvad er shorthandel egentligt? At shorte en aktie betyder, at man som investor låner en aktie, som straks bliver solgt, for efter en periode at købe en aktie i samme selskab og give den tilbage til personen, man har lånt aktien af. Denne handling kalder man også for shortselling.

Som du måske kan gennemskue, giver det investoren en mulighed for at tjene penge, hvis aktiekursen er faldet i perioden mellem at aktien blev solgt og købt tilbage. Det er med andre ord en investeringsstrategi, som investorer kan følge, hvis de forventer et fald i prisen på en bestemt aktie.

Eksempel på shorting af aktier

Et eksempel på shorting af aktier kunne være følgende: En investor har fundet en aktie, der i dag handles til $100. Men eftersom investoren forventer, at den forestående regnskabspræsentation kommer til at være skuffende, antager han, at aktiekursen vil falde.

Derfor låner investoren en aktie, som han straks sælger til markedsprisen på $100. Få dage efter falder kursen til $80 som følge af et dårligt regnskabsår. Han køber derfor en aktie til markedsprisen på $80 og afleverer den tilbage til personen, som han lånte aktien af.

Differensen på $20 ryger direkte i lommen på investoren. Og det er således idéen med shorthandel.

Shortselling ved hjælp af CFD’er

Shortselling i sin ”sande” form forudsætter, at man låner en aktie, som skal afleveres tilbage. Det er dog ikke nødvendigt, da der er andre muligheder. Det er eksempelvis såkaldte CFD’er (Contracts for Difference). Her skifter aktien (eller aktivet), der shortes, ikke hænder på noget tidspunkt i handlen.

Her indgås en aftale mellem investoren og mægleren om, at aktien kan sælges til en bestemt pris inden for et bestemt tidsrum. Hvis aktiekursen falder til under prisen, tjener investoren differensen. Stiger aktiekursen omvendt til over prisen, er det mægleren, der tjener differensen.

Hvis du ønsker at shorte aktier på eToro, sker der ved hjælp af CFD’er. Det er naturligvis vigtigt, at du er opmærksom på, at det indebærer en risiko. Det vil vi komme nærmere ind på senere i artiklen, så du kan med fordel læse med videre inden, at du begynder med shortselling.

Forskellen på lange og korte positioner

Difference between long position and short position

 

Når man taler om handel med aktier, vil man typisk også tale om lange og korte positioner – eller på engelsk; long og short. Det er vigtigt, at du kender forskellen på disse, hvis du ønsker at shorte aktier som en del af din handel.

En lang position indebærer, at du ejer det aktiv, der handles med. Det vil sige, at hvis du tror på, at aktivet stiger i værdi og derfor har valgt at investere i det med henblik på at sælge, når værdien er steget, så har du en lang position. Den modsatte side af medaljen er en kort position.

Ved korte positioner, ejer du ikke det aktiv, der handles med. Det gør du ikke, fordi du tror på, at prisen vil falde. Derfor vil det ikke give en økonomisk gevinst at købe aktivet. Af samme årsag låner du i stedet aktivet og sælger det straks til den nuværende markedspris for at købe det, når kursen falder, så du kan aflevere det tilbage og tjene differensen.

Hvordan shorter man aktier på eToro?

Som sagt er eToro en platform, hvor man kan shorte aktier gennem CFD’er. Mange tror, at shortselling er for kompliceret for private investorer, men det er ikke tilfældet. Det kræver ikke meget mere end et par klik at shorte en aktie på vores handelsplatform. Lad os forklare.

Hvis du eksempelvis ønsker at shorte Facebook (Meta Platforms Inc.), fordi du tror, at deres aktiekurs vil falde inden for en bestemt periode, så skal du blot følge nedenstående trin:

 • Gå til aktiesiden for Facebook på vores vores handelsplatform (FB)
 • Angiv, at du ønsker at sælge aktien (klik på SÆLG-knappen).
 • Udfyld nedenstående parametre for at definere og gennemføre handlen
  • Pris – ved hvilken kurs, skal positionen åbnes (kan være markedskursen for at åbne positionen med det samme eller en kurs, som du selv definerer)?
  • Beløb – hvor meget skal din kortposition være værd?
  • Gearing – skal din investering geares med x1, x2 eller x5?
  • Stop loss – Hvornår vil du sælge din kortposition for at undgå yderligere tab?
  • Hjemtag gevinst – Hvornår vil du sælge din kortposition for at hjemtage din gevinst?
 • Bekræft din kortposition og indstil ordren

Herefter vil din position blive vist i din portefølje med betegnelsen: ”SÆLG FB”. Den vil herefter stige i værdi, hvis kursen falder til under den pris, som du angav ved første parameter, og omvendt falde i værdi, hvis kursen stiger til over den pris, som du angav.

Hvorfor integrere shortselling i din handelsstrategi?

Kursen på aktier og andre finansielle aktiver går konstant op og ned. Hvis man som investorer udelukkende tjener penge, når aktiekurserne går op, snyder man sig selv for et stort afkast. Fordi bullish og bearish markeder kommer i bølger, vil man typisk også have perioder, hvor porteføljen vokser i værdi og perioder, hvor det modsatte er tilfældet.

For potentielt set at undgå, at porteføljeværdien falder i et tilbagegående marked, kan en investor med fordel gøre brug af shorthandel. Her åbner der sig nemlig mulighed for, at man kan skabe et afkast selvom markedet falder. Det er essentielt, at man som investor ikke kun tjener penge, når aktiekursen går op. Hvis ikke man formår at udnytte muligheder som shorthandel, er der potentielt set penge, der går tabt.

Kombinerer man brugen af lange og korte positioner på den helt rigtige måde, kan man således have en portefølje, der vokser nærmest uanset, hvilken vej markedet bevæger sig. Det er naturligvis væsentligt nemmere sagt end gjort, og det kan naturligvis også gå galt, hvis man vælger at shorthandle aktier. Derfor er det også vigtigt, at man undersøger, hvad shorthandel er og hvilke risici, der er forbundet dermed inden, at man integrerer det i sin handelsstrategi.

Det grundlæggende princip i, at man kan generere et afkast, når aktiekursen er dalende, vil dog altid være attraktivt for investorer, der søger at optimere deres værdiskabelse.

Fordele og risici ved at shorte aktier

Benefits and risks of short selling on the stock market

Der er naturligvis både fordele og risici forbundet ved shorting af aktier. Det er meget vigtigt, at man som investor er bekendt med disse – især risiciene – inden, at man begynder at handle på denne måde. Derfor har vi nedenfor samlet nogle af de primære fordele og ulemper i hver deres afsnit.

Det er dog samtidig vigtigt at pointere, at vi ikke i artiklen her har mulighed for at være fuldstændig fyldestgørende og inddrage alle aspekter af shortselling. Sørg derfor for, at du laver yderligere research førend, at du begynder at åbne korte positioner.

Fordele

Der er flere måder, hvorpå shorting af en aktie kan bidrage positivt til en portefølje eller investeringsstrategi. Udover, at det kan være en måde at tjene penge på aktier og andre aktiver, som man er overbevist om vil falde i værdi, så er der også andre muligheder.

Shorting bliver ofte brugt som hedging eller kurssikring. Som du ved, er alle investeringer forbundet med en risiko. Er man derfor lang i en aktie eller et marked, kan man hedge sin risikoeksponering ved også at shorte den. Dermed reducerer man nemlig et potentielt tab, hvis ikke aktien stiger som forventet.

Hedging ved brug af en sammensætning af lange og korte positioner er et emne for sig, som vi ikke vil gå dybere ind i her. Det er dog vigtigt at vide, at det er en mulighed, der kan være værd at kigge ind i, hvis du vil lave mere avancerede investeringer.

At åbne en short-position i en aktie, et marked eller en andet aktiv kan også være en måde at bidrage til en diversificeret portefølje. Som vi tidligere har været inde på, vil en portefølje, der udelukkende består af lange positioner, falde i værdi, så snart markedet bliver bearish.

Har man i dette tilfælde korte positioner i en eller flere aktiver, vil man potentielt set se gevinster eller reducerede værditab trods et marked i tilbagegang. Shorting er naturligvis kun en ud af mange diversificeringsmetoder, men den kan være et stærkt værktøj i en veldiversificeret portefølje.

Risici

Som vi af flere omgange har nævnt, er det ikke alt sammen guld og grønne skove, når man shorter aktier. Der er naturligvis visse risici involveret, og det er vigtigt, at man er opmærksom på disse inden, at man åbner sine første korte positioner. Det er nemlig en stor del af at forstå, hvad det betyder at shorte en aktie.

Risikoen ved shorting af aktier er naturligvis, at aktivet ikke falder i værdi som forventet, men i stedet stiger. I så fald skal man nemlig betale differensen. Det betyder, at man kan tabe rigtig mange penge. I modsætning til lange positioner, hvor du som udgangspunkt maksimalt kan miste det, som du har investeret, så er der ingen grænser for, hvor meget du kan tabe ved en short-position.

Short squeeze af GameStop

Et oplagt eksempel på sådan en situation, var da GameStop-aktien blev udsat for et short squeeze tilbage i 2021. I tiden op til var der mange investeringsfonde og private investorer, der havde shortet aktien grundet en forventning om, at kursen ville falde.

Da kursen begyndte at stige, begyndte de at købe aktierne tilbage for at undgå at miste for mange penge på deres short-positioner. Denne øgede købsaktivitet førte til yderligere stigninger i kursen, hvilket fik flere investorer til at lukke deres short-positioner, hvilket igen fik kursen til at stige. Sådan kørte det i ring, og det er det, der kaldes for et short squeeze.

For alle dem med korte positioner betød det massive tab. Vi taler milliarder af dollars, som store private investeringsfonde måtte vinke farvel til. Disse tab var meget større end de short-positioner, som fondene havde.

Havde man eksempelvis åbnet en short-position i GameStop via en CFD til kurs $20 per aktie den 11. januar, ville man 16 dage senere (den 27. januar) skulle betale cirka $330 per aktie tilbage til mægleren. Der var kursen nemlig steget til knap $350. Man investerede altså $20 per aktie, men endte med at skulle betale den væsentlige højere difference tilbage.

Andre årsager til kursstigninger

En short squeeze af samme karakter som den, GameStop-aktien blev udsat for, er relativ sjælden. Der kan dog stadig være mange andre faktorer, der gør, at kursen stiger, selvom man havde forventet det modsatte. Og selvom det ikke er af samme voldsomme karakter som ovenstående squeeze, så er det vigtigt at lave sin research på forhånd for at minimere risikoen for tab ved shorting af aktier.

Andre muligheder end aktieshorting i et ”bearish” marked

Other opportunities in the event of a bear market

Når et aktiemarked er bearish – det vil sige tilbagegående – er aktieshorting ikke den eneste mulighed for at tjene penge. Man har som investor også en række andre strategier og tilgange, som man kan gøre brug af, når markedet falder i værdi. Vi har nedenfor samlet nogle af disse.

Put-optioner

Når man køber en put-option, køber man retten til at sælge en aktie til en given pris inden for en given tidsramme. Denne rettighed betaler man et gebyr for at købe, som er tabt ligegyldig hvad. Til gengæld er det også det maksimale tab, du kan få, i tilfælde af, at aktiekursen ikke faldt som forventet.

Risikoen er således mindre her, end ved shortselling, hvor tabet i princippet er uendeligt. Til gengæld tjener man typisk først penge, hvis aktiekursen reelt set falder til den pris, som man har angivet i sin put-option. Det er i modsætning til de CFD’er, som du kan købe hos eToro, hvor du tjener penge, så snart prisen falder under den kurs, som CFD’en købes ved.

Investering i resistente aktier

Når et marked går ned, vil langt de fleste virksomheder falde i værdi. Typisk vil det under finanskriser, krige og så videre især være aktier og aktiver, der er forbundet med luksusvarer, der ser de største fald. Til gengæld vil virksomheder, der altid vil have salg, typisk ikke lide lige så store tab.

Det kan eksempelvis være supermarkeder, alkoholproducenter og lignende. Derudover vil det som regel også være virksomheder, der ikke er særlig gældsat, og som har aktiver til at holde gang i hjulene. Som med alle gode investeringsråd er det naturligvis nemmere sagt end gjort at finde disse aktier, og det kræver derfor sin research.

Sælg og køb op, når bunden er nået

En tredje tilgang udover aktieshorting er den helt basale, hvor man ikke direkte tjener penge på faldet; sælg dine aktiver og køb dem igen, når du antager, at bunden er nået. På den måde, har du blot dine penge i kontanter under faldet, men til gengæld taber du ikke lige så meget, som hvis du havde holdt på aktiverne indtil bunden.

I stedet kan du ”tjene” på tilbagegangen ved at købe de samme aktiver til en billigere pris, fordi du nåede at sælge i rette tid. Det her handler 100 % om at forsøge at time markedet, og det går desværre oftere galt end det går godt. Derfor skal du være forberedt på, at det hele kan vende sekundet efter, at du har solgt alle dine aktiver.

Konklusion

Det var alt, hvad vi havde at sige om shorting af aktier i denne omgang. Det er et bredt emne med mange ting at lære. Vi er ikke nået hele vejen rundt, men nu kender du de grundlæggende principper, og vi håber, at du har fået en rimelig forståelse for, hvad det betyder at shorte en aktie, og hvornår det giver mening at gøre.

Som en afslutning på artiklen har vi samlet de vigtigste pointer, så du har dem frisk i hukommelsen, når du går herfra:

 • Shortshelling er en måde at tjene penge på kursfald på aktier og andre finansielle aktiver.
 • Man handler short ved at låne en aktie og sælge den i en forventning om, at man kan købe den tilbage til en lavere kurs inden, at den skal afleveres tilbage.
 • Man kan shorte aktier uden at låne dem. Dette gøres ved hjælp af CFD’er, som blandt andet udbydes på eToro.
 • Ved en lang position ejer man det aktiv, man handler med, og ved en kort position ejer man ikke det aktiv, man handler med.
 • Shorting af aktier kan være en god måde at diversificere sin portefølje og profitere, når markedet er i tilbagegang.
 • Short-aktier kan bruges til at reducere risikoeksponeringen for investeringer.
 • Man kan tabe mere end man investerer, når man shorter en aktie. I værste fald kan der forekomme en short squeeze.
 • Put-optioner og investering i stabile virksomheder er to alternativer til aktieshorting i et bearish-marked.
 • Man skal altid researche grundigt forud for en short handel for at minimere sin risiko.

Forventer du kursfald? Short din første aktie hos eToro.


Disse oplysninger er udelukkende til læringsmæssige formål og bør ikke opfattes som investeringsrådgivning, personlige anbefalinger, tilbud om eller opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter.

Dette materiale er udarbejdet uden særlige hensynstagen til investeringsmål eller finansielle forhold, og det er ikke udarbejdet i overensstemmelse med de juridiske og lovgivningsmæssige krav om at fremme uafhængig forskning. Henvisninger til tidligere resultater af et finansielt instrument, indeks eller kombineret investeringsprodukt er ikke, og bør ikke betragtes som en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

eToro repræsenterer ingen og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fyldestgørelsen af ​​indholdet i denne vejledning. Sørg for, at du forstår de risici, der er forbundet med handler, før du investerer kapital. Investér aldrig mere, end du er villig til at miste.