Forex trading eller valutahandel, som vi kender det på dansk, er nok ikke overraskende handel med valutaer.

Ligesom du veksler penge, når du skal på ferie, veksler forex traders også penge. Forskellen er, at man som rejsende bruger dem på rejsedestinationen, hvor man som trader køber dem med henblik på at sælge dem igen med en gevinst. Som trader spekulerer man i kursændringer og håber på at den valuta, man køber, stiger i værdi, så man kan veksle den igen med fortjeneste.

Vi hører meget om kapitalmarkedet og aktiemarkedet, og selvom det også er stort, er valutamarkedet, som er på hele 6,6 billioner amerikanske dollars, større og faktisk et mere primært marked.

Skulle kapitalmarkedet gå ned, ville forexmarkedet stadig stå, fordi det er en nødvendig betingelse for handel mellem virksomheder i lande med forskellige møntfødder. Der foregår ingen handel på tværs af grænser, uden at der foregår en veksling af valutaer, såfremt disse lande har forskellige møntfødder.

Indholdsfortegnelse

Hvad er en forex-tradingstrategi og hvorfor har du behov for en?

Sådan udvikler du din egen strategi for forextrading

Forex: Tradingstrategier

Hvad er en forex-tradingstrategi og hvorfor har du behov for en?

En forexstrategi er en bevidst tilgang til det at handle med valutaer. Hvis man ikke har en strategi, famler man egentlig bare lidt i blinde, og man vil have svært ved at forklare, hvorfor man gør, som man gør.

Hvis man har en valutahandelsstrategi, kan man se, hvornår markedet udvikler sig i en retning, der er i tråd med denne, eller hvornår man skal afstå fra at handle, fordi markedet ikke tilgodeser den strategi.

At udvikle en strategi og tænke strategisk kræver naturligvis tid og energi. Og der er nogen, der enten ikke gider at investere den fornødne tid og energi eller slet og ret ikke har den tid og energi, det kræver.

eToros CopyTrader-funktion er en mulighed for disse individer. I bund og grund gør den det muligt for folk at prøve kræfter med online-valutahandel uden at bruge særlig meget tid og energi på det. CopyTrader-funktionen gør det nemlig muligt at lægge sig op ad andre tradere, der har vist sig at være succesfulde, at “kopiere” deres strategi så at sige.

Hvis du gerne vil forbedre din generelle viden i forhold til investering og strategi, har vi hos eToro lavet et starter-kit, det kan være værd at tage et kig på.

Sådan udvikler du din egen strategi for forex trading

Personlig disposition ift. daytrading

Er du disponeret for daytrading? Det er let at tro, at svaret på det spørgsmål er “ja”, men det er ikke alle, der er disponeret til at blive daytrader, endsige den nye Tom Hougaard. Der er nemlig nogle tilbagevendende træk, der er karakteristiske for daytradere. Daytradere er typisk:

 • Disciplinerede
 • Uafhængige
 • Hurtigtænkende
 • Beslutsomme
 • Vedholdende
 • Teknologikyndige
 • Interesserede i markeder
 • Erfarne i trading
 • Vidende om handels- og tradingsystemer
 • Velhavende
 • Modstandsdygtige overfor stress

Disciplin er f.eks. en nødvendighed for succes som daytrader, idet man skal holde sig til ens principper og strategi og ikke lade muligheden for potentielt hurtigt at tjene et net sum trumfe disse.

Daytrading kan også være yderst stressende, som en trader beskriver, fordi der jo altid er et element af usikkerhed, når man trader. Denne usikkerhed gør, at selv det, der ser allermest sikkert ud, kan risikere ikke at materialisere sig eller sågar tage en helt anden drejning.

Kend din besøgstid, når du investerer i valuta

Det her punkt knytter faktisk an til det forrige i den forstand, at det her kan ses som en eksplikation af idéen om at være disciplineret. Når vi taler forex trading eller daytrading med valuta, er det vigtigste af valutahandelstips “kend din besøgstid”.

Meget grundlæggende handler det om at vide, hvor meget man kan og vil risikere. Det handler om at have en plan og ikke ende i den situation, hvor mange sidder og venter på, at markedet vender.

Her kan man tale om cut-off points eller kritiske punkter, dvs. et kursmål, der, når de nås, er punktet, hvor man trækker sig ud af markedet. Hos eToro har du mulighed for at anvende et særligt risikostyringsværktøj, en såkaldt stop loss-funktion. Denne funktion stopper, som dens navn også antyder, tab, ved at den lukker ned for en position, når et prædefineret kursmål nås.

I den her sammenhæng er det også værd at nævne gearing, som ofte kan virke attraktivt ved forex trading.

Med gearing låner man kapital af en mægler, når der åbnes en position, så man kan komme godt i gang og opnå stor eksponering med et minimum af egenkapital. Det er klart, at der ligger en fare her, fordi man hurtigt kan blive fristet til at investere mere, end man egentlig ville have gjort.

Regler for at gå ind og ud – vigtige valutahandelstips

Der er svært at sige noget generelt om, hvordan man bør gå ind og hvornår man bør gå ud. Det afhænger helt af, hvordan ens strategi er skruet sammen. Jo mere udspecificeret en strategi man har, desto flere betingelser skal der gøre sig gældende, før man går ind, så inden man laver en lang strategi i forhold til, hvornår man vil gå ind på markedet. I forhold til at gå ud, så gælder det som minimum om at komme ud, inden man har tabt mere end man har bestemt sig for at man vil tabe eller rent faktisk kan tabe. Her hjælper stop loss, som vi har kigget på.

Der er dog to værktøjer, som du kan bruge i din valutahandelsstrategi, som kan hjælpe dig med at afgøre, hvornår du bør gå ud eller ind, nemlig teknisk- og fundamentalanalyse.

Typer af analyser – essentielle værktøjer ift. valutahandelsstrategi

Er du vant til at begå dig på kapitalmarkedet, kender ud måske noget til både teknisk og fundamental analyse, og de to former for analyse kan også anvendes her. I forhold til forex trading bruges teknisk analyse også til at identificere trends og få nys om, hvordan kursen vil udvikle sig, ved at man kigger på relevante data. Fundamental analyse har et lidt bredere sigte og inkorporerer en bred vifte af forskellige, ofte kvalitative data. Anvender man fundamental analyse, kigger man på hvordan det går økonomien generelt, den specifikke industri, nyheder om organisationen, dens ledelse osv.

Faktorer, der påvirker forexmarkedet

Men hvad er nogle af de faktorer, der påvirker valutahandel og som tradere, der anvender fundamental analyse, ofte vil kigge nærmere på? I bund og grund er det alt, hvad der kan have en effekt på økonomien at large, men her er et par ting:

 • Inflation: En lavere inflation betyder højere valutakurs.
 • Renten: Renten påvirker inflationen, og inflationen påvirker valutakursen. Piller man ved renten, piller man altså indirekte ved valutakursen.
 • Økonomisk performance: God økonomisk performance i et land tiltrækker investorer, og når de investerer, har det en positiv effekt på valutaen.
 • Politisk klima: Et ophedet politisk klima kan, modsat god performance i et land, betyde færre investeringer i landet, fordi potentielle investorer trækker sig, da de mister tillid til landet og er bange for at brænde fingrene.

Se om din forex-tradingstrategi holder vand

Hvis du godt kunne tænke dig at vide, om den strategi, du har lagt dig an på, nu også er effektiv, er dine muligheder begrænsede – men muligheder er der dog.

Hvis din strategi er skruet sådan sammen, at du ved, hvilke betingelser, der gør sig gældende, når du skal ind på markedet, og hvilke der skal gøre sig gældende, når du skal ud, så kan du teste din strategi på tidligere data.

I så fald skal du blot kigge gamle dataset igennem og se, om de betingelser, du er på udkig efter, har eksisteret og i så fald, hvordan markedet udvikler sig. Viste din strategi sig at kunne have tjent penge på valutahandel? Fint, så er der noget, der tyder på, at den holder vand.

Hos eToro kan du finde massevis af markedsdata, så du har rigeligt materiale at teste din valutahandelsstrategi på. Her finder du valutadata.

Du kan også vælge at gå mere hypotetisk til værks og se, hvad din strategi ville have kastet af sig, havde du valgt at bruge den.

I så fald skal du bare holde øje med markedet. Indse, hvad du ville have investeret, hvornår i forhold til din strategi, og hvad denne investering ville have medført. eToros demokonto og vores virtuelle portefølje er en måde, du kan prøve denne testmetode på.

Hold øje med, hvordan din valutahandelsstrategi virker – og hvorfor

Ligesom du kan teste, om din valutahandelsstrategi virker, kan du også notere, om dine handler har været succesfulde eller ej og – særligt vigtigt – hvorfor de har eller ikke har været det.

Det kan give dig et godt informationsgrundlag at træffe nye beslutninger ud fra. Ser du et scenarie, du mener at have set før, og ved du, at du handlede forkert på det, kan du undgå at begå denne fejl igen, fordi du kan se, hvad du tidligere har gjort og har lært deraf.

Forex: Tradingstrategier

Tidligere pegede vi på eToros CopyTrader-funktion som en mulighed for investeringsinteresserede, der gerne ville prøve kræfter med forex trading eller daytrading af valuta men som måske ikke lige har den tid og energi, det kræver at sammensætte en strategi fra bunden.

En mellemvej mellem at udfærdige en strategi fra bunden og eToros CopyTrader-funktion er andre velkendte investeringsmønstre eller strategier. Her et par, som du kan overveje, om passer til dit temperament.

Forex: Daytrading-strategien

Anvender man denne strategi, åbner og lukker man positioner samme dag. I og for sig ville man også kunne benytte nogle af nedennævnte strategier som daytrader, f.eks. Scalping-strategien. Hovedsagen er, at man som daytrader har fokus på den korte bane.

Vi har tidligere beskrevet, hvor hård denne form for strategi kan være, men måske har du maven til at blive daytrader af valuta.

Forex: Scalping-strategien

Anlægger man denne strategi, laver man mange små, hurtige handler uden nødvendigvis at opnå den største fortjeneste.

Fordi man handler meget med denne strategi, er der meget, man skal sætte sig ind i. Det kan være mentalt krævende, og det er ikke for alle.

Er der gebyrer forbundet med at handle, er det også er punkt, som det er værd at være opmærksom på. Din fortjeneste er som sagt ikke nødvendigvis stor, og du må holde øje med, at hele fortjenesten ikke bliver ædt af gebyrer.

Det er klart, at man også kan foretage mange trades inden for en dag, og derfor er dette en strategi, der kan kombineres med forex daytrading-strategien.

Forex: Swing trading-strategien

Swing-strategien går egentlig ud på at kigge, hvordan markedet svinger frem og tilbage. Man forsøger her at spore en tendens, og når man mener, at man har identificeret et mønster, så slår man til.

Det er ikke svært at se, hvordan den tekniske analyse, der jo netop forsøger at identificere trends, der formentlig vil fortsætte ind i fremtiden, er et helt afgørende værktøj i forhold til at få succes med denne strategi.

Bemærk også, at denne strategi ikke kan kombineres med forex daytrading-strategien, idet tidshorisonterne slet og ret er uforenelige. Denne strategi søger at spore tendenser på tværs af større tidsblokke, hvor man som anvender af daytrader-strategien kun kigger på en enkelt dag.

Forex: Positionstrading-strategien

Med denne strategi køber du en position for at holde den en længere periode. Tidshorisonten her er længere en ved både forex daytrading-strategien og forex swing-strategien.

Den her strategi findes også inden for aktieinvestering, og der plejer et gyldent råd at være, at man skal holde sig fra at tjekke udviklingen i forhold til sine positioner dagligt, da det kan friste en til at afvige fra ens strategi. Det er også et godt valutahandelstip. Undgå at tjekke dine positioner alt for ofte, medmindre du er yderst disciplineret og gør alt, hvad du kan for at holde dig til din strategi.

Forex: Hedging-strategien

Forex hedging-strategien er en både-og-strategi. Med denne strategi får du det bedste fra begge verdener. Det er dog primært en strategi, der sigter til at minimere risiko snarere end at skabe profit (deraf “hedging”). Det er en defensiv strategi. Man åbner flere positioner, måske lange, måske korte, for at mindske risikoen ved de positioner, man har.

Forex: Trend-strategien

Trend-strategien inden for forex trading søger egentlig bare at spore en tendens i valutaparrenes udvikling og forhåbningen er så, at denne tendens fortsætter ud i fremtiden, så man kan lukrere på den.

Forex: Breakout-strategien

Med denne strategi holder man øje med, hvornår valutaen bevæger sig ud over et eller andet prædefineret område. Når denne bevægelse indtræffer, betyder det, at der har været en ændring i udbud og efterspørgsel af de valutapar, man kigger på. Denne ændring i forholdet mellem udbud og efterspørgsel kan medføre større udsving, og det kan være et signal til, at man som investor skal slå til.

Forex: Reversal trading-strategien

Med denne strategi forsøger man at forudsige, hvornår markedet vender, og så investerer man som behørigt. Her er teknisk analyse også et vigtigt redskab.

Selv hvis du ikke selv har mod på at lave alt strategiarbejdet og heller ikke umiddelbart er til CopyTrader-funktionen, skulle ovenstående altså have illustreret, at der er god mulighed for at angribe valutahandel strategisk.

Kom i gang med valutahandel nu – prøv en demokonto på eToro.


Disse oplysninger er udelukkende til læringsmæssige formål og bør ikke opfattes som investeringsrådgivning, personlige anbefalinger, tilbud om eller opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter.

Dette materiale er udarbejdet uden særlige hensynstagen til investeringsmål eller finansielle forhold, og det er ikke udarbejdet i overensstemmelse med de juridiske og lovgivningsmæssige krav om at fremme uafhængig forskning. Henvisninger til tidligere resultater af et finansielt instrument, indeks eller kombineret investeringsprodukt er ikke, og bør ikke betragtes som en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

eToro repræsenterer ingen og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fyldestgørelsen af ​​indholdet i denne vejledning. Sørg for, at du forstår de risici, der er forbundet med handler, før du investerer kapital. Investér aldrig mere, end du er villig til at miste.