Handelsforstyrrelser: Hvad de er, hvad der er årsag til dem, og hvordan de påvirker din oplevelse på eToro

I over ti år har eToro befundet sig midt i Fintech-revolutionen. Med over 25 millioner brugere er eToro verdens førende sociale investeringsnetværk. Hos eToro tilbyder vi vores kunder en bred vifte af aktiver at handle med og investere i.

Selv om investering i dag er nemmere end nogensinde før, går ting ikke altid, som man har planlagt dem. Hos eToro træffer vi foranstaltninger, der er tilstrækkelige til at sørge for et miljø, der er så sikkert som muligt for vores brugere. Da der fra tid til anden sker handelsforstyrrelser, er vi her for at forklare, hvad de er, og hvad du kan og ikke kan gøre, når de sker.

Hvad er handelsforstyrrelser?

Handelsforstyrrelser er situationer, hvor markeder ophører med at fungere normalt, hvilket defineres ved hurtige og omfattende bevægelser på markedet. Der findes ingen specifik årsag til handelsforstyrrelser. De kan skyldes usædvanlig handel (såsom et krak eller et pump) eller fysiske trusler mod aktiemarkedet, som for eksempel en krig. Uanset hvad, så er handelsforstyrrelser et resultat af usædvanlige forhold på markedet, som kan forårsage panik og forstyrrelser i handelen.

Efter markedet brød ned i 1987, blev der installeret kredsløbsafbrydere, prisgrænser og andre systemer for at sænke risikoen forbundet med handelsforstyrrelser. Disse systemer har til formål at standse handlen i tilfælde af hurtige fald på markederne.

Eksempler på handelsforstyrrelser

Handelsforstyrrelser kan ske, når der er en drastisk bevægelse på markederne, drevet af bekymringer blandt investorer om, at forskellige faktorer kan forårsage omfattende problemer, som kan bremse markederne. Markedsstop og forstyrrelser sker af mange årsager, som det ses i den nyere historie.

2020 var et vildt år for aktiemarkedet på grund af COVID-19 og den massive effekt, epidemien havde globalt. I marts det år gik Wall Street for første gang siden 2008 igennem noget, man kunne kalde et krak, hvor de tre store indekser registrerede store procentvise tab. Den 16. marts samme år, kort tid efter markedet åbnede, faldt SPX500 7 %. Kredsløbsafbrydere gik i aktion, og handlen blev standset i 15 minutter. Det var det tredje stop den uge efter stoppene den 9. og 12. marts.

Også tekniske problemer kan forårsage markedsstop, såsom det, der opstod den 8. juli 2015, hvor en teknisk fejl stoppede aktiebørsen i New York i flere timer. De tragiske hændelser den 11. september 2001 førte ligeledes til et stop, hvor markederne forblev lukkede indtil den 17. september.

Hvorfor du muligvis ikke vil være i stand til at åbne eller lukke en position

Manglende likviditet eller manglende evne til at modtage priser fra vores likviditetsudbydere

Når som helst en bruger ønsker at åbne eller lukke en handel, skal der være en modpart. Det betyder, at en anden skal være villig til at købe, hvad du sælger, eller omvendt. Hvis en modpart ikke kan findes, eller hvis der ikke er nok købere eller sælgere på markedet, resulterer dette i en manglende evne til at åbne eller lukke en handel. Det er, hvad vi omtaler som “manglende likviditet”.

Aktien kan blive stoppet af børsen

Børserne har et bredt mandat med hensyn til standsning og kan standse specifikke aktier fra at blive handlet, normalt på grund af et eller flere af de følgende tilfælde:

  • Ekstrem volatilitet: Aktier kan stoppes på grund af uregelmæssig handel, som børsen ønsker at undersøge.
  • Lav likviditet: Aktier kan stoppes på grund af manglende eller lav likviditet.
  • Nyhedsbegivenheder: Aktier kan stoppes på grund af afventende nyheder. Hvis der for eksempel kommer nyheder om en bestemt aktie, kan børsen stoppe den i et par minutter for at give investorerne tid til at blive opdateret.

Manglende evne til at åbne SÆLG-positioner på grund af, at et aktiv ikke kan lånes

Short selling er, når en investor låner en aktie, sælger den og planlægger at købe den tilbage senere til en lavere pris. En ulånbar aktie er en aktie, der ikke lånes ud til short-sælgere, hvilket kan ske, når der ikke er nogen, der er villige til at låne aktien ud. På eToro er sælgersiden af et aktiv ikke tilgængelig, når aktien er ulånbar.

Ekstern volatilitet af forskellige aktivklasser

Aktier og indekser er ikke de eneste aktivklasser, der er tilgængelige på eToro – vil tilbyder også kryptoer, valutapar, råvarer og ETF’er. eToro har sine egne interne kredsløbsafbrydere, der er aktive på tværs af alle aktivklasser. Når vi identificerer ekstrem volatilitet af et aktiv, kan kredsløbsafbryderne træde i kraft og midlertidigt deaktivere muligheden for at åbne/lukke positioner.

eToro-kredsløbsafbrydere

eToro har også sikkerhedsmekanismer på plads. De kaldes kredsløbsafbrydere, da de er nødforanstaltninger, der bruges til at standse handel i usædvanlige tilfælde. På eToro udløses de af disse hændelser:

  • Hver gang en spredning udvides for meget, udløses en afbryder. Det betyder, at når en forskel mellem udbudspriser og bud på et aktiv er for stor, eller spredningen er for vid, er der grund til at stoppe handlen.
  • Tekniske problemer kan også udløse sikkerhedsafbrydere

Har du brug for at vide mere?

Hvis du stadig ikke er sikker på, hvad du skal gøre under sådanne omstændigheder, eller hvis du har spørgsmål vedrørende et specifikt handelsstop i realtid, skal du ikke tøve med at kontakte os.


Disse oplysninger er udelukkende til læringsmæssige formål og bør ikke opfattes som investeringsrådgivning, personlige anbefalinger, tilbud om eller opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter.

Dette materiale er udarbejdet uden særlige hensynstagen til investeringsmål eller finansielle forhold, og det er ikke udarbejdet i overensstemmelse med de juridiske og lovgivningsmæssige krav om at fremme uafhængig forskning. Henvisninger til tidligere resultater af et finansielt instrument, indeks eller kombineret investeringsprodukt er ikke, og bør ikke betragtes som en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

eToro repræsenterer ingen og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fyldestgørelsen af ​​indholdet i denne vejledning. Sørg for, at du forstår de risici, der er forbundet med handler, før du investerer kapital. Investér aldrig mere, end du er villig til at miste.