Multi-strategi

At følge principper, når du investerer, men tilpasse din tilgang til markedsforholdene

“Vi kan ikke styre vinden, men vi kan justere sejlene.” 

At investere er svært. At opnå overskud hele tiden er som at jage den hellige gral. Til tider kan det føles, som om tingene går strygende, og så pludselig slynger og snor markederne sig og danner et minefelt, der er umuligt at navigere. På din rejse som handlende er det vigtigt at holde fast i dine principper, men du skal samtidig hele tiden være åben for at følge nye veje. Dette er den multi-strategiske tilgang. 

Principper versus strategi

Den multi-strategiske tilgang til investering anerkender, at individuelle strategier kan give utrolige resultater. Men markedet er altid i en unik position med hidtil aldrig sete makro- og mikroøkonomiske faktorer, der styrer de prisbevægelser, som investorer bør tilpasse sig. Selv om de er fortrolige med en skiftende tilgang, bør investorer dog bruge et sæt af principper, som påvirker den måde, de investerer på. Denne overordnede ramme af principper kan godt fungere sammen med en konstant skiftende strategi.

Hvad er så forskellene mellem principper og strategier?

Principper bør være den grundlæggende rettesnor, som dine investeringsbeslutninger følger. De kan være relativt tvetydige proklamationer på højt niveau om den tankegang, du ønsker at tilegne dig, når du opbygger en portefølje. På samme tid kan de udgøre mere specifikke regler, som du ønsker at overholde, når du implementerer forskellige strategier og allokeringer af aktiver.

Strategier på den anden side er de specifikke teknikker, du bruger til at investere i markederne. Du kan følge grundigt undersøgte og veldokumenterede strategier, der er helt regelbaserede, eller du kan tilpasse dig en strategisk tilgang mere løseligt. 

Principper

Der findes mange slags principper. De kan komme fra investeringsundersøgelser og -studier til moralske og religiøse overbevisninger. Her er for eksempel en håndfuld principper, der kan bruges ved vurderingen af investeringsbeslutninger:

 • Tålmodighed er den vigtigste egenskab for en vellykket langsigtet investering
 • Investér aldrig mere, end du er parat til at tabe
 • Undgå at investere i aktiver, der strider væsentligt mod din moral (f.eks. virksomheder, der krænker menneskerettighederne, forårsager betydelig miljøskade, skader mennesker osv.)
 • Oprethold en mere passiv (frem for aktiv) involvering i markederne, hvor det er muligt
 • Hold dig til det, du kender (for eksempel: teknologiaktier)

Som du kan se, er reglerne for, hvordan man fastlægger sine principper, ikke skrevet i sten. Nogle er lidt vage og åbne for fortolkning, mens andre repræsenterer strengere grænser, som du kan  sætte for dine aktiviteter. Før du træffer en investeringsbeslutning, bør du genoverveje dine investeringsprincipper.

Strategier

Selv om du overholder en række principper, er dit ultimative mål at tjene så mange penge som muligt med den risiko, du er tryg ved at tage. Derfor er det vigtigt at være åben overfor et udvalg af strategier, der kan tilpasse sig til skiftende markeder, geopolitikken og din personlige situation. 

For eksempel er alternativomkostninger ved værdiinvestering, når markederne boomer, måske ikke den bedste tilgang med hensyn til dine målrettede, risikojusterede afkast. På den anden side er det usandsynligt, at en langsigtet, vækstaktiefokuseret portefølje belønner dig med de ønskede resultater under en recession, bare fordi du klamrer dig hårdnakket til den.

Listen over potentielle strategier er uendelig, da de alle kan tilpasses, og de spænder fra mere generelle til meget specifikke strategier. Her er blot nogle få eksempler:

 • Værdiinvestering
 • Vækstinvestering
 • Swing Trading
 • Arbitrage
 • 130-30-strategi
 • Parabolsk SAR

Jo mere opmærksom du er på de tilgængelige strategier, desto bedre rustet vil du være til at tackle markederne. 

At finde en balance

At bruge en multi-strategisk tilgang kræver balance i alt, hvad du foretager dig. En balance mellem passiv og aktiv styring. En balance mellem risikotolerance og risikoaversion. En balance mellem at holde fast i og at skifte strategier. 

Grundlæggende skal den tilgang, du vælger, fungere for dig. Men at holde fast i investeringsprincipperne, mens du forbliver åben overfor forskellige strategier, kommer til at sikre, at du har masser af værktøjer, hvormed du kan tjene penge, samtidig med at du opererer indenfor en forudbestemt ramme. 

Denne kommunikation tjener kun til oplysnings- og undervisningsformål og bør ikke opfattes som investeringsrådgivning, en personlig anbefaling eller et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter. Dette materiale er udarbejdet uden hensyn til nogen bestemt modtagers investeringsmål eller økonomiske situation og er ikke udarbejdet i overensstemmelse med lov- og reguleringskravene til fremme af uafhængige undersøgelser. Eventuelle henvisninger til tidligere eller fremtidig præstation af et finansielt instrument, indeks eller pakket investeringsprodukt er ikke, og bør ikke opfattes som, en pålidelig indikator for fremtidige resultater. eToro giver ingen erklæringer og påtager sig intet ansvar med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet af denne publikation.

eToro er en multi-aktiv investeringsplatform. Dine investeringers værdi kan gå op eller ned. Din kapital er udsat for risici.