Hvad er en ESG-score, og hvordan kan du bruge den? En guide til ESG på eToro

Viden er magt, og investorer har brug for adgang til så mange kvalitetsoplysninger som muligt, når de træffer investeringsbeslutninger. Med en voksende bevægelse mod mere etisk og bæredygtig forretningspraksis, ikke kun i den højere sags tjeneste, men også for at undgå risici, er mere gennemsigtighed af virksomhedernes resultater på disse områder afgørende. Grundlaget for denne bevægelse er kendt som ESG.

Lad os se nærmere på, hvad ESG er, og hvordan du kan bruge ESG-scoren til at øge din forståelse af, om en bestemt virksomhed hører hjemme i din portefølje.

Hvad er ESG?

Initialerne ESG, også kaldet bæredygtig investering, etisk investering eller socialt ansvarlig investering, står for miljø, social og ledelse — dette er områder, som virksomheder kan evalueres ud fra i forhold til deres præstationer og derefter gives en numerisk vurdering for.

ESG er en af de største investeringstendenser i dag. Næsten 80 % af investorerne forfølger eller overvejer bæredygtige investeringsstrategier, fire ud af fem institutioner integrerer nu ESG-hensyn i deres investeringsprocesser, og fra 2020 har 88 % af de børsnoterede virksomheder ESG-initiativer på plads.

Lær mere om ESG

Hvordan kan du bruge ESG-scorer i dine investeringsbeslutninger?

Når du overvejer, hvilke aktier du skal tilføje til din portefølje, giver ESG-scores, også kendt som ESG-vurdering, dig adgang til yderligere oplysninger om en virksomhed, som normalt ikke medregnes i traditionelle finansielle analyser. Faktorer som deres risikoeksponering for klimaændringer og menneskerettigheder kan f.eks. have en betydelig indflydelse på deres akties præstation.

Selvom ESG-scoren ikke bør anvendes som den eneste faktor til at træffe en investeringsbeslutning, kan de spille en værdifuld rolle som en del af din analyse- og investeringsbeslutningsproces. ESG-scoren kan hjælpe dig med at investere i virksomheder, hvis bæredygtige praksis gør dem bedre positionerede til at over på lang sigt, samt hjælpe dig med at undgå virksomheder, der er involveret i tvivlsom eller risikabel forretningspraksis.

Som investor er der en række måder, du kan bruge ESG-scoren til at få yderligere indsigt i, hvor bæredygtig en virksomhed er:

  • ESG-scoren kan give supplerende indsigt i en virksomhed ud over traditionelle økonomiske analyser.
  • ESG-scorer kan bruges som et filter til at beslutte, hvilke aktier der skal inkluderes i din portefølje. For eksempel kan en investor vælge kun at investere i de virksomheder, der har en høj ESG-score.
  • ESG-scoren kan fungere som et advarsels- eller overvågningsværktøj. Et fald i en virksomheds ESG-score kunne for eksempel være et signal om at undersøge, hvad der har udløst ændringen.

Hvordan beregnes ESG-vurderinger?

Data, research og analyse er sandsynligvis allerede en del af dit ordforråd som investor. Ligesom den måde, hvorpå en markedsanalyse tager en virksomheds finansielle oplysninger i betragtning for at rangere en aktie, tager ESG-scorer hensyn til specifikke faktorer for at se, hvordan virksomheder klarer sig med hensyn til bæredygtighed.

Jako investor můžete využít hodnocení ESG k získání dalších informací o tom, jak je společnost udržitelná:

  • Miljømæssige faktorer tager højde for en virksomheds bevaringsindsats, herunder dens energieffektivitetsniveau, kulstofemissioner, luft- og vandforurening, affaldshåndteringspraksis og naturressourceforbrug.
  • Sociale faktorer ser på en virksomheds praksis vedrørende mennesker og samfund, såsom dens menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, mangfoldighed på arbejdspladsen, politikker om beskyttelse af personlige oplysninger og humanitære bidrag.
  • Governance-faktorer måler en virksomheds standarder for ledelsen, såsom dens bestyrelsessammensætning, lederes lønninger, lobbyvirksomhed og politikker til forebyggelse af korruption.

ESG på eToro

eToro udruller i øjeblikket en ny funktion, der giver ESG-scorer for tusindvis af aktier, så vores brugere kan få klar og nem adgang til disse værdifulde oplysninger. Udrulningen vil ske i etaper, så hvis du ikke kan se ESG-scorer i din app endnu, skal du ikke bekymre dig – de kommer snart.

Desværre er der ikke et universelt accepteret ESG-scoresystem til at guide investorer, og ESG-målinger kan være ret subjektive afhængigt af, hvem der beregner dem. For at sikre, at eToros resultater er så pålidelige som muligt og afspejler de mest nøjagtige oplysninger, har vi indgået et partnerskab med ESG Book.

ESG Book er en global leder inden for ESG-dataanalyse, der bruges af de bedste finansielle institutioner til at måle bæredygtighedsresultaterne for verdens største selskaber. Virksomheden kombinerer banebrydende teknologi og forskning for at gøre disse data mere tilgængelige for offentligheden. ESG Book tager løbende højde for virksomheders selvrapporterede information (udgives årligt) samt nyheder og NGO-signaler. Dette giver mulighed for at rebalancere scorerne dagligt og afspejler eventuelle ændringer i en virksomheds bæredygtighedspræstation. Dermed kan enhver ændring i scoren ses med det samme på eToro-platformen.

eToros ESG-scoresystem har et brugervenligt “trafiklys”-farveskema:

  • En grøn score viser, at virksomheden er førende inden for sin sektor med hensyn til ESG.
  • En gul score viser, at virksomheden er gennemsnitlig i sin branche med hensyn til ESG.
  • En rød score viser, at selskabet har en dårlig vurdering med hensyn til ESG i forhold til sin branche.

Hvorfor anvende ESG?

ESG bliver mere og mere populært , fordi vi som et globalt samfund lægger meget mere vægt på ESG-spørgsmål end nogensinde før. Desuden har undersøgelser vist, at virksomheder, der er mere ESG-venlige, har en tendens til at levere mere robuste økonomiske resultater over tid. Derfor ser investorerne på ESG som en måde at undgå risici og som en potentiel kilde til bedre langsigtede afkast. Find selv ud af, hvordan du bruger ESG-scorer, når du træffer dine investeringsbeslutninger.

Udforsk ESG på eToro

Denne meddelelse er kun til generel informations- og uddannelsesformål og bør ikke opfattes som rådgivning om finansielle produkter, en personlig anbefaling af eller et tilbud om eller opfordring til at købe eller sælge et finansielt produkt. Den er udarbejdet uden at tage hensyn til dine mål, økonomiske situation eller behov. Eventuelle henvisninger til tidligere eller fremtidige præstationer af et finansielt instrument, indeks eller pakket investeringsprodukt er ikke, og bør ikke opfattes som, en pålidelig indikator for fremtidige resultater. eToro giver ingen erklæringer og påtager sig intet ansvar med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet af denne publikation.