I takt med at den teknologiske udvikling konstant skrider frem, ændrer verden omkring os hurtigere end nogensinde før. For 25 år siden var AI , selvkørende biler, kryptovaluta og generelt internettet og informationsteknologi i gang med sin spæde start eller slet ikke opfundet. Denne udvikling er specielt interessant at følge med i, når det omhandler aktiemarkedet.

Indholdsfortegnelse:

Hvad er tematisk investering og hvordan fungerer det?

Udfordringen ved at vælge de rigtige temaer

Eksempler på store macro-trends

Sammensætning af en tematisk dreven portefølje

Fordele og ulemper ved tematisk investering

Hovedpointer

Hvad er tematisk investering og hvordan fungerer det?

Evnen til at spotte macro-trends kan genere enorme afkast. Investering i Apple, Microsoft, Intel og Nvidia har gennem årene gavnet investorer rigtigt meget. Det er alle aktier, der har været en del af en eller flere macro-trends på markedet, og i den teknologiske udvikling. Ingen ved, hvad den næste bliver, men hvis man formår at spotte den tidligt, er der store afkast at hente. Informationsteknologi har siden 1980´erne været en af de bedste macro-trends at være investor i. Der har dog været store udsving undervejs, som under dotcom-boblen. Dette er en af grundene til, at det er vigtigt at være langsigtet ved tematisk investering.

Tematisk investering er en strategi, hvor man prøver at finde trends som disse, og holde dem langsigtet. Ved strategien vil man ofte vælge specifikke sektorer i stedet for enkeltaktier.

Udfordringen ved at vælge de rigtige temaer

At vælge den perfekte sektor i et tidligt stadie er en drøm for enhver investor. Det er dog ikke altid så nemt, som det lyder. En sektor kan virke til at være det helt store i fremtiden, men hurtigt blive erstattet af andre løsninger eller slet ikke blive til noget. Specielt inden for bioteknologi ser man lovende projekter, som aldrig bliver til noget. Man bør derfor overveje at være eksponeret mod flere macro-trends for at opnå diversificering i porteføljen. Tilbage i tiden troede man, at vi i dag ville have flyvende biler, men det har vi endnu ikke. Efter dotcom-boblen var troen på internetaktier meget lav, men det er nu gået hen og blevet en integreret del af stort set alles hverdag. Verden ændrer sig, og det kan være svært at sige, i hvilken retning ændringen kommer til at ske. Takket være sociale medier er det nemmere og hurtigere end nogensinde før at hype trends og sektorer op til noget, som de ikke kan leve op til. Man bør derfor være kritisk og altid lave sin egen research.

Macro Trends

 

Eksempler på store macro-trends

Voksende urbanisering

Verden over flytter flere og flere borgere ind mod byen i stedet for at bo på landet. Dette betyder først og fremmest, at byernes grænser ekspanderes, men antallet af mennesker per kvadratmeter vokser også betydeligt. Der skal derfor investeres og opføres nyere og bedre infrastruktur, pladsoptimering i forhold til boliger og meget andet.

Klimaforandringer

Klimaforandringer er noget, der de seneste år har haft stort fokus politisk, i virksomheder og i almene borgers dagligdag. Det er et emne, hvor få er i tvivl om, hvad der kommer til at ske. Det er helt tydeligt, at der har været bred enighed i dette, når man kigger på de grønne aktiers aktiekurver de seneste 5-10 år. Virksomheder inden for denne macro-trend kan være virksomheder som Vestas, Tesla, Siemens, Scatec mf. Inden for dette område findes der også investeringsfonde og ETF´er , som kan benyttes for diversificering.

Minimering af forbrug og produktion af kød

I forlængelse af klimaforandringer kan man kigge på minimering af kødproduktion. På dette område er der mange spændende projekter i gang. En af de største virksomheder inden for denne sektor er Beyond Meat, der specialiserer sig i plantebaseret kød, der kan erstatte almindeligt hakkekød. Der er dog også de seneste år begyndt at blive eksperimenteret med kødproduktion i ståltanke, hvor man tager celler og fedtstoffer fra køer, som opdrættes kunstigt, hvilket kaldes for kultiveret kød. Lars Tvede beskriver mulighederne inden for dette i bogen “Supertrends”, og på hjemmesiden supertrends.com kan du også læse meget mere om dette.

Informationsteknologi

En anden macro-trend, der har været i fokus længe, er informationsteknologi. Siden 1985 har virksomhederne inden for denne trend været i fokus. Investorer, der har investeret i vinderne inden for informationsteknologi, har nydt store afkast, hvis der ikke er blevet solgt ud undervejs på de forkerte tidspunkter. I årene omkring 2000 blev det dog tydeligt, hvordan investering i nyere trends kan være meget risikabelt. Mange virksomheder blev set som noget, de ikke var, og aktier beskæftiget med informationsteknologi blev generelt meget dyrt prissat.

How to assemble a thematically driven portfolio

 

Sammensætning af en tematisk dreven portefølje

Når man skal til at sammensætte en tematisk dreven portefølje, er det meget vigtigt at have styr på sin egen risikoprofil. Der kan nemlig komme store udsving, hvilket var tilfældet i årene omkring år 2000 i informationsteknologi. Det samme kan ses, dog i mindre skala, hos mange aktier der har at gøre med vedvarende energi. Her kan man se de danske virksomheder Vestas og Ørsted, kinesiske Nio eller norske Nel, have oplevet store stigninger for så at have faldet meget efterfølgende. Det samme kan ses på ETF´en iShares Global Clean Energy, som er steget 215 % på under et år for så at falde næsten 40 % på få måneder.

Ved sammensætning af en tematisk dreven portefølje skal man først og fremmest beslutte sig for en eller flere trends man tror på. Nogle tror på det ene, mens andre tror på noget andet. Så man må gøre op med sig selv, hvad man tror på. Her kan man stille sig selv en række spørgsmål såsom: Hvor stort er potentialet? Er det langsigtet eller kortsigtet? Hvad er risikoen, og kan jeg tåle at tabe penge på det?

Næste step vil være at beslutte sig for, hvorvidt man ønsker selv at udvælge sine aktier, vælge aktivt forvaltede fonde eller ETF´er. Igen er det noget, man selv må vurdere i forhold til ens risikoprofil. Man kan også vælge at indskrænke macro-trenden til en specifik sektor, som man tror ekstra meget på. Dette kan dog være forbundet med større risiko.

Efterfølgende kan man vælge at følge sine investeringer, som er særligt vigtigt, hvis man gør brug af en såkaldt asset allocation . Man vil også løbende skulle holde øje med porteføljen, hvis man vil købe ved fald eller benytte sig af dollar cost average. Sidst, men ikke mindst, skal være tålmodighed, hvis det ellers er de langsigtede afkast og udbytter, man finder attraktivt.

Tematiske investeringstemaer

Gennem årene har de tematiske investeringstemaer forandret sig i takt med, at verden har ændret sig. Det vil det formentligt også blive ved med at gøre. De seneste par år har man oplevet stor interesse og opmærksomhed på kryptovalutaer, som for mange er meget nyt og svært at forstå. Det samme kan man sige om internettets tidlige dage, men om det bliver lige så stort, er der ingen der ved.

Eksempel på en tematisk investering – eTorosSmart Portfolio/strong>

Hvis vi prøver at kigge på, hvad der kunne gå hen og blive en god tematisk investering i fremtiden, kan man ikke komme udenom kryptovaluta. Selvom det er et aktivt man oftest vil eje uden forbindelse med aktier, er der dog stadig muligheder for det. Den største handelsplatform er i skrivende stund Coinbase, som i 2021, blev børsnoteret.

Udover kryptovaluta har e-sport og online læring også fået stor opmærksomhed de seneste år, specielt efter diverse corona-nedlukninger. Derudover er mængden af freelance arbejde og fjernarbejde steget gevaldigt. Dette gavner selskaber som Fiverr og Upwork.

Via eToros copytrading kan du finde investorer, der aktivt handler. Mange har hvert deres fokuspunkt, hvor du kan vælge at kopiere dem, du er mest enig i. @traderengeng, er en privat investor, som du kan kopiere hos eToro. Dette er en investor, der lader til at være godt eksponeret mod kryptovaluta og informationsteknologi. Andre investorer vil være mere eksponeret mod value investering, mens andre satser på emerging markets.

Fordele og ulemper ved tematisk investering

Fordelene ved tematisk investering er umiddelbart rimeligt åbenlyse. Spot en trend og en markedssektor i vækst, invester tidligt og nyd et stort afkast. Dette har historisk set være en god strategi, hvis man ellers har evnerne og heldet med sig. Der kan dog også være ulemper forbundet med denne form for investering. Hvis man som investor er overeksponeret mod en enkelt trend, som viser sig ikke at blive til noget, vil man se ens portefølje falde en hel del. For eksempel, hvis sektoren for flydende hydrogen i biler overtager elbilsmarkedet, vil markedet for elbiler og ladestandere se enorm nedgang og i værste fald konkurser.

Are thematic investing ETF's a good thing

 

Er tematiske ETF´er en god investering?

Hvis man som investor ikke har evner eller tid til at undersøge enkelte selskaber kan ETF´er være en god løsning. ETF´er tillader, at man som investor kan være fokuseret på en trend samtidig med, at man ikke skal tage højde for den enkelte virksomhed. En virksomhed, der befinder sig i en sektor, som vækster kan sagtens gå konkurs, hvis ledelsen er dårlig, manglende indtjening eller lignende.

Hvis man har identificeret en trend, der er i vækst, men vælger den forkerte virksomhed, kan man altså stadig se store tab. Dette kan man undgå ved at diversificere sin portefølje via en ETF. På den måde får man både de virksomheder, der klarer sig bedst, men også de dårligste. Man vil derfor alt andet lige opleve positivt afkast, så længe sektoren vækster, og der tjenes penge på produkterne eller tjenesten, som virksomheden udbyder.

Man kan både finde aktivt forvaltede og passivt forvaltede fonde, der har fokus på en specifik sektor eller trend. Aktivt forvaltede fonde har næsten altid højere omkostninger. En anden mulighed er copytrading, hvor man kan kopiere andre investorers porteføljer. Disse investorer kan være specialiseret inden for en specifik sektor, men er det ikke altid.

Kan tematisk investering forbedre porteføljens diversitet?

Hvis man vælger at opbygge en tematisk dreven portefølje, vil diversiteten komme meget an på, hvor snævert en sektor/trend man har valgt, samt hvor mange forskellige macro-trends ens portefølje dækker. Hvis man f.eks. har valgt helt specifikt kun at investere i vindmølleaktier inden for macro-trenden klimaforandringer, vil man hverken have diversitet eller lav risiko. Hvis man spreder det til også at have fokus på solcelleanlæg, vil det øge diversiteten. Hvis man vælger både at have i aktier inden for klimaforandringer og informationsteknologi, vil det øge diversiteten yderligere og i mange tilfælde sænke risikoen.

Det kommer også meget an på, hvilken form for aktier man vælger. Hvis man udelukkende har aktier med en høj P/E, vil porteføljen være fyldt med risiko, ofte uden diversitet.

Hovedpointer

Tematisk investering er en strategi, der bygger på at forsøge at forudsige macro-trends og tendenser i markedet. Ved tematisk investering er det vigtigt at være langsigtet og tro på sine analyser og vurderinger for at lykkes med det.

Det er op til dig selv, om du vil benytte passive investeringsfonde, en hedgefond eller selv udvælge aktier i forbindelse med tematisk investering i fokus. Mulighederne er mange, og som privat investor bør man overveje de mange muligheder. Man bør altid lave sin egen research og kun investere for penge, man kan tåle at tabe. Man bør være kritisk med investeringsråd og tips til investering på nettet.

Tematisk investering kan være mere risikabelt end blot at følge markedet, da en ellers lovende macro-trend kan gå hen og vise sig ikke at blive til noget nyttigt. En ny løsning på et problem kan nemlig vise sig at ændre en hel sektor. Investerer man for eksempel kun i grønne selskaber med fokus på vedvarende energi, kan man tabe meget, hvis kernefusion bliver det førende inden for energiproduktion. På samme måde har man set Blockbuster blive overtaget af Netflix og andre streamingtjenester.

Inddrag din første tematiske investering i din portefølje hos eToro nu.


Disse oplysninger er udelukkende til læringsmæssige formål og bør ikke opfattes som investeringsrådgivning, personlige anbefalinger, tilbud om eller opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter.

Dette materiale er udarbejdet uden særlige hensynstagen til investeringsmål eller finansielle forhold, og det er ikke udarbejdet i overensstemmelse med de juridiske og lovgivningsmæssige krav om at fremme uafhængig forskning. Henvisninger til tidligere resultater af et finansielt instrument, indeks eller kombineret investeringsprodukt er ikke, og bør ikke betragtes som en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

eToro repræsenterer ingen og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fyldestgørelsen af ​​indholdet i denne vejledning. Sørg for, at du forstår de risici, der er forbundet med handler, før du investerer kapital. Investér aldrig mere, end du er villig til at miste.