Når man tænker på traditionel investering, er det ofte tunge regnskaber, overskud og kursgevinster, der kommer frem. Men kan investering være mere omfattende end udelukkende at have fokus på kapitalgevinster? Det vil vi kigge nærmere på i denne artikel. Etisk investering kan nemlig påvirke verden til at blive et bedre sted samtidig med, at man som investor, kan få gavn af udbytter og kursgevinster.

Indholdsfortegnelse

Hvad er etisk investering?

Corporate Responsibility: ESG-aktier, investering og betydning

Grønne ESG’er ser øget interesse

Grønne investeringer

Strategier til etisk investering

Hvad er etisk investering? 

Overordnet handler etisk investering om at tage investeringsbeslutninger med andet formål end blot at skabe afkast til investorer. Ved etisk investering, tages der nemlig også højde for etiske og moralske værdier for at gøre verden til et bedre sted. Dette kan også være på bekostning af bundlinjen.

Etisk investering kan komme i mange forskellige former med hver sit formål og etiske fokuspunkt. Her kan nævnes kategorier såsom “socialt bevidste investeringer”, som er mere overordnede end andre såsom “investeringer i vedvarende energi”, der har et mere specifikt omdrejningspunkt. Specielt de grønne aktier har fået stor opmærksomhed de sidste par år, hvilket har afspejlet sig flot i de pågældende virksomheders aktiekurser.

Tesla er et eksempel på en virksomhed, som anses for at være en ansvarlig investering, da de opererer inden for blandt andet elbiler og solceller. Her har man som investor kunne nyde store kursgevinster. Også ETF´en “iShares global clean energy”, som indeholder mange virksomheder, har været under store kursstigninger.

Ved social ansvarlig investering findes der overordnet tre typer investeringsmetoder, som man kan benytte: ESG, SRI og impact investering. Hver kategori har hver deres fokuspunkt og grad af etisk korrekthed.

Miljø, social og governance (ESG-aktier)

ESG står for environmental, social og governance. Når man handler ESG-aktier, tager man højde for den pågældende virksomheds miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Dette vil blive beskrevet nærmere senere i artiklen.

Socialt ansvarlig investering (SRI)

SRI har mange af de samme fællestræk som ESG-aktier. SRI står for social responsible investing. Ved SRI screenes virksomheder for at ekskludere eller tilvælge virksomheder i henhold til dine personlige, politiske eller religiøse værdier. Et klassisk eksempel på brancher, som mange ville fravælge ved en screening, er tobaksindustrien, gambling og våben. På den anden side kan man forvente, at mange ville tilvælge virksomheder, der er beskæftiget inden for solceller, vindenergi, affaldsreduktion eller lignende.

Impact eller ansvarlig investering 

Impact investering handler om at man som investor skal placere sine midler således, at man skaber en positiv påvirkning på ens omverden.

En impact investering har ofte et mere specifikt formål end andre former for etisk investering. For impact investorer kan det ofte betyde lige så meget at løse de sociale eller miljømæssige problemer, som at opnå det bedst mulige afkast som investorer.

Corporate Responsibility: ESG-aktier, investering og betydning 

Som før nævnt, er de tre overordnede punkter man kigger på, inden for en virksomheds ansvar for dets omverden: Environmental, social og governance.

What are the 3 pillars of corporate sustainability?

Betydningen af ESG 

Ved miljømæssige forhold kigger man blandt andet på virksomhedens ansvarlighed indenfor CO2-udledning, affald og gift udledning. Det er forskelligt, hvad man som investor har fokus på. En person kan have ønske om at nedbringe engangsplastik, mens det for en anden investor kan være vigtigere at nedbringe en virksomheds udledning af giftstoffer.

Ved de social forhold vurderes blandt andet virksomhedens ansvarlighed indenfor menneskerettigheder, sundhedspolitik og sikkerhed. Her vil man ofte også kigge på en virksomheds underleverandører og vurdere, om de lever op til de krav, som man har sat.

I forbindelse med de ledelsesmæssige forhold kigges der blandt andet på ledelsens gennemsigtighed, sammensætning af medarbejdere, niveau af løn, korruption og bestikkelse. Ledelsen af en virksomhed, er dem, der sidder med meget af magten, og det er derfor vigtigt at disse er ansvarlige og træffer beslutninger ud fra værdier, der stemmer overens med dine som investor. Overordnet vurderes det altså, om det er en god og ansvarlig selskabsledelse i den pågældende virksomhed.

ESG-aktier 

Det kan være rigtigt svært at vurdere, hvorvidt en aktie er en ansvarlig investering eller ej. En virksomhed kan have en god score på to af punkterne, mens det halter på det sidste, hvorfor man i mange tilfælde må gøre op med sig selv, hvad der er vigtigst. Når det så er sagt, kan vi tage et kig på nogle aktier, hvor der er en bred enighed om, at de ansvarlige investeringer. Det amerikanske selskab ved navn Microsoft anses for at være en ansvarlig investering af mange analytikere. Microsoft investerer hvert år rigtigt mange penge i vedvarende energi, hvor specielt solceller er et fokuspunkt. Selskabet har et mål om at være drevet 100 % af vedvarende energi inden år 2025.

På det danske marked, er specielt Ørsted en spændende virksomhed, i forbindelse med ESG. Virksomheden igangsatte for mange år siden en mission om at gå fra sort til grøn energi, som har vist sig at være yderst rentabel. Dette har medført, at virksomheden på de miljømæssige forhold er langt mere ansvarlig nu end for 10 år siden.

Grønne ESG ser øget interesse 

De sidste par år, har de grønne ESG-aktier oplevet store kursstigninger, som har skyldtes de øgede fokus i samfundet på bæredygtighed og klimavenlighed.

The growing popularity of the SRI ETF sector

Grøn EGS, hvad er det?

I følge undersøgelsen: Den danske forbruger anno 2019 handler mere bæredygtigt, har det vist sig, at den danske forbruger gennemsnitligt har fået større fokus på miljøet, når der handles. Specielt den yngre generation, prioriterer emnet højt, som lægger pres på virksomhederne.

Eksempler på grønne investeringsforeninger 

Hvis man som investor står og skal til at investere i de grønne aktier, kan det være svært at vælge hvilke. Derfor er det for mange en god idé at vælge en investeringsfond eller ETF. Disse kan både fås passivt eller aktivt forvaltede alt efter, hvad man tror vil skabe det største afkast.

Ved at gøre det på denne måde, får man automatisk en bred, diversificeret portefølje, som er ideelt for mange investorer.

Grønne investeringer 

Uanset om du handler ud fra personlige, politiske eller religiøse værdier, er der en masse valgmuligheder på de mange børser verden over. Som investor, kan det være en god idé at udforske markedet og vurdere de mange åbne muligheder, inden man springer ud i det første og bedste.

Green Investment Opportunities

Grønne aktier 

I sektoren for de grønne aktier er der de seneste par år kommet rigtig mange  muligheder. Dette skyldes de mange nye IPO´er, som står for initial public offering. En IPO er, når en virksomhed går på børsen og udbyder aktier, til investorer.

Nedenstående kan der ses et udsnit af de forskellige grønne aktier på markedet, og hvilke sektorer de tilhører.

Elbiler, solceller Tesla (TSLA)
Solcelle aktie First Solar (FSLR)
Solcelle aktie EnPhase Energi (ENPH)
Solcelle aktie SunRun (RUN)
Vindmølle aktie Vestas (VWS)
Vindmølle aktie Ørsted (ORSTED)
Vindmølle aktie Siemens Gamesa (SGRE)
Affaldsreduktion Waste Management (WM)
Bæredygtigt tøj RenewCell
Vedvarende energi (ETF) iShares Global Clean Energy UCITS

 

Solcelle aktier 

Solcelle aktier og virksomhederne bag har de seneste år fået stor opmærksomhed på rundt omkring i verden. Dette har resulteret i flere udbydere og større efterspørgsel. Mange større virksomheder er begyndt at implementere solceller for at mindske dets CO2-udslip. Tesla og Microsoft er tech giganter, der har andet forretningsområde end solceller, men som alligevel har rettet fokus mod det.

Aktier i vindmølleindustrien

I Danmark har vi altid været gode til vindmøller. Danmark er en af de lande i verden med flest vindmøller per indbygger samtidig med, at vi har virksomheder, der er specialiseret inden for området. Her kan nævnes Vestas og Ørsted, som i 2020-2021 oplevede stor opmærksomhed på børserne.

Strategier til etisk investering

ESG-screening ved grønne investeringer 

Ved ESG-screening bliver der, som før nævnt, taget højde for de tre punkter inden for ESG: miljø, social og ledelsesmæssige forhold. Formålet er at tage ansvarlige beslutninger som investor.

Negativ screening ved grønne investeringer

Ved negativ screening leder man efter virksomheder med dårlig rating inden for de tre punkter i ESG. De vil blive sorteret fra, når man som investor leder efter nye muligheder på markedet. På den måde ved man, hvilke virksomheder man skal undgå ved sammensætning af en aktieportefølje.

Positiv screening ved grønne investeringer 

Omvendt vil man ved positiv screening lede efter de virksomheder, der har en god rating inden for selvsamme punkter. Her tilvælges der i stedet de ansvarlige aktier, der kommer igennem screeningen til porteføljen.

Engagement investering ved grønne investeringer

Engagement investering er, når man som investor i et børsnoteret selskab forsøger at gøre en betydningsfuld forskel på, hvilke beslutninger der bliver taget. Det vil i mange tilfælde være svært som privat investor. Jo større andel man ejer, jo større er chancen generelt for, at man bliver taget med på råd.

Impact investering ved grønne investeringer 

Impact investering er, når man vælger at investere i selskaber, man tror kan forårsage en målbar positiv forandring på verden. Impact investeringer vil ofte have et meget koncentreret forretningsområde.

Er du klar til at give grønt lys til dine grønne investeringer? Har du brug for at forny din lyst til at handle investeringer med vedvarende energi? eToro kan hjælpe dig godt på vej med at finde lige præcis det, der passer dig bedst. eToros investeringsplatform giver dig værktøjer til at hjælpe dig godt på vej. Med copy trading hos eToro kan du finde investorer med samme interesse og krav til selskaber. Du har mulighed for automatisk at kopiere deres portefølje, og de handler, som de foretager. Det kan være en god mulighed til at føle sig mere sikker i sine investeringer.

Lær mere om, hvordan du investerer etisk med eToro


Disse oplysninger er udelukkende til læringsmæssige formål og bør ikke opfattes som investeringsrådgivning, personlige anbefalinger, tilbud om eller opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter.

Dette materiale er udarbejdet uden særlige hensynstagen til investeringsmål eller finansielle forhold, og det er ikke udarbejdet i overensstemmelse med de juridiske og lovgivningsmæssige krav om at fremme uafhængig forskning. Henvisninger til tidligere resultater af et finansielt instrument, indeks eller kombineret investeringsprodukt er ikke, og bør ikke betragtes som en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

eToro repræsenterer ingen og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fyldestgørelsen af ​​indholdet i denne vejledning. Sørg for, at du forstår de risici, der er forbundet med handler, før du investerer kapital. Investér aldrig mere, end du er villig til at miste.