Hvad er en brøkdel af en aktie?

En brøkdel af en aktie er en andel af en aktiebeholdning, som udgør mindre end én aktie. Brøkdele af aktier giver dig mulighed for at købe aktier baseret på det dollarbeløb, som du ønsker at investere, så derfor kan du ende med at købe en brøkdel af en aktie, en hel aktie, eller mere end en aktie. 

 

Brøkdele af aktier vs. hele aktier tilbudt hos eToro

Brøkdel

Hel

Når du ejer en brøkdel af en aktie, gives udbytter og renter proportionalt, når en selskabshændelse har fundet sted. 

Når du ejer en hel aktie, gives udbytter og renter pr. aktie, når en selskabshændelse har fundet sted. 

eToro holder aktier i depot på vegne af kunden, og transaktionen registreres under kundens navn i eToros system.

Kunden og eToro ejer aktierne som "tenants in common" (hver ejer en individuel procentdel). Det betyder, at du har de samme goder og økonomiske fordele ved den købte brøkdel af aktien, som "fælles" ejere af aktien.

Ingen gearing 

Markedsrisikoen forbliver den samme 

Selskabshændelser behandles ens, hvad enten det er en hel aktie eller en brøkdel af en aktie, i forhold til din brøkdelposition.

 

Fordele med eToro

 • Der kræves mindre kapital for at investere i aktier, da kunden kan købe en del af aktien.
 • Kunderne kan investere i forskellige aktier (fx diversificering af risiko) med det samme kapitalbeløb.
 • Mægler- og transaktionsgebyrer for aktiekøbstransaktioner fjernes.
 • eToro gør ikke brug af stemmerettigheder, da aktierne erhverves med statussen "Tenants in common" (hver ejer en individuel procentdel).
 • Nem adgang til finansielle markeder ved at åbne en konto hos eToro
 • Adgang til eToros Social Feed med markedsopdateringer og udveksling af synspunkter med andre investorer
 

Ulemper med eToro

 • Kunder giver afkald på deres stemmeret 
 • Aktier kan ikke overføres uden for eToro-platformen.
 • Det er endnu ikke alle børsnoterede aktier, som er tilgængelige på eToro-platformen.
 

Derfor tilbyder eToro brøkdele af aktier

 • eToro er en multiaktiv-platform, som bestræber sig på at tilbyde flere forskellige investeringsmuligheder og uddannelse til sine kunder, så de kan foretage fornuftige investeringer.
 • Brøkdele af aktier gør det overkommeligt for vores kundebase at investere i ikke-komplekse instrumenter, og det giver derved vores kunder mulighed for at diversificere deres porteføljer ved også at handle med ikke-komplekse instrumenter.
 • Brøkdele af aktier gør det muligt for vores kunder at begynde at investere i rigtige aktier med mindre startkapital og uden de risici, som er forbundet med andre typer af komplekse finansielle instrumenter.
 

Hvad sker der, hvis en virksomhed bliver insolvent, og en kunde ejer en brøkdel af en aktie?

 • Klienten vil stadig beholde deres fractional renter. Men hvis insolvensbehandleren (eller administratoren/likvidatoren) ikke kan overføre frational-rettigheder til en anden mægler (eller depotbank), kan det være nødvendigt at likvidere (sælge) fractional-renten og returnere pengeværdien til dig.
 

Kurser på aktier som investorerne ser på eToro-platformen

 • Aktiekurserne er baseret på NASDAQ i realtid for amerikanske aktier og på CBOE for europæiske aktier.
 

Selskabshændelser behandles ens, hvad enten det er en hel aktie eller en brøkdel af en aktie, i forhold til din brøkdelposition.

 • Udbytter: Når betalingen af kontantudbyttet er bekræftet, uploader eToro kompensation pr. aktie (brøkdele af en aktie modtager det relative beløb i forhold til din beholdning).
 • Split: Vi anvender det samme splitforhold på alle dine beholdninger på den samme ikrafttrædelsesdag som børsen.
 • Omvendte split: Det samme gælder for almindelige split. Det samme forhold anvendes på alle beholdninger på ikrafttrædelsesdatoen.
 • Tegningsret: Med hensyn til tegningsret distribuerer vi ikke rettighederne, men det kontante beløb, der svarer til selskabshændelsen. Kompensationsbeløbet beregnes med den kvalificerede lukkekurs ved anvendelse af den angivne justeringsfaktor. Betalingen overføres til dig, når vi har afviklet alle de rettigheder, vi modtog fra depotbanken på handelsdatoerne for rettighederne.