Hvad sker der, hvis min aktie påvirkes af en selskabshændelse (såsom en afnotering eller fusion)?

eToros platform understøtter ikke udskiftning af en aktie med en anden. eToros kunder, der påvirkes af sådanne selskabshandlinger, kan dog modtage kompensation, hvor det er relevant.

 

Hvis du har aktiepositioner i et selskab, der er afnoteret fra en fondsbørs:

Aktien bliver fjernet fra eToros platform. CFD-positioner bliver lukket til den tilgængelige kurs handlet på OTC-markedet på tidspunktet for likvidation, og eventuelle gevinster eller tab på disse handler vil blive afspejlet i din tilgængelige saldo.

Positioner, hvor du investerer i det underliggende aktiv, kan forblive åbne. Hvis der er et OTC-marked, kan du være i stand til at fortsætte med at administrere dem, som du ønsker det.

 

Hvis du har aktiepositioner i et selskab, der er erhvervet som led i en fusion:

Alle åbne positioner bliver lukket til fusionshandelsprisen, og eventuelle gevinster eller tab på disse handler vil blive afspejlet i din tilgængelige saldo.

I tilfælde, hvor værdien af den nye aktie er større end den oprindelige aktie, vil du modtage det nominelle beløb for købsbetingelserne baseret på forskellen mellem den sidste kurs, der handles før den oprindelige akties afnotering, og værdien af den nye aktie. Dette beløb bliver vist som et udbytte på dit kontoudtog.

 

Hvis du har aktiepositioner i det overtagende selskab i en fusion:

Aktien vil fortsat blive tilbudt, og dine positioner vil forblive åbne.