Hvordan opbevarer eToro mine penge?

Dine penge (bortset fra margin) vil blive opbevaret på adskilte bankkonti eller på adskilte konti hos en anden autoriseret virksomhed, som kan være en af vores partnere (dvs. vil blive opbevaret adskilt fra vores egne penge), i henhold til gældende love og forordninger.

Medmindre vi er enige om at gøre det separat med dig, betaler vi ikke renter for nogen klientpenge, vi opbevarer, og hvis der akkumuleres renter på sådanne midler, anses det ikke som en del af klienternes penge og krediteres ikke din konto.