Hvor meget skat fratrækkes mit udbytte?

Modtagelse af udbytte er en skattepligtig omstændighed i nogle tilfælde og i visse jurisdiktioner. Den procentvise andel af den skat, som eToro tilbageholder, afhænger af forskellige faktorer og varierer fra sag til sag.

Udbytte betalt på amerikanske aktier og ETF'er

Generelt er kildeskatsatsen for kontant udbytte betalt af et amerikansk selskab 30 %. I de tilfælde, hvor der betales reelt tilknyttede indtægter (ECI), er skattesatsen 37 %.

Udbytte betalt på ikke-amerikanske aktier og ETF'er

Kildeskatsatsen afhænger af lovgivningen i kildelandet.

Det er en kompliceret proces at definere en akties kildeland til skatteformål, da reglerne varierer fra land til land. Det kan være det land, hvor det selskab, der udlodder udbyttet, er indregistreret, eller hvor dets effektive ledelse og kontrol er hjemmehørende. I de tilfælde, hvor et selskab anses for at have et skattemæssigt hjemsted i flere lande, fastsætter gældende skatteaftaler, hvilket land der har ret til at opkræve skat. eToro henter disse oplysninger fra en pålidelig database og tilpasser alle udbytteudbetalinger til den korrekte kildeskatsats hver dag.

Tabellen nedenfor viser de typiske skatteprocenter i henhold til kildeland. Det er vigtigt at bemærke, at disse procentsatser er vejledende og bør derfor kun anvendes som en retningslinje.

 

Kildeland

Udbyttebeskatning

Belgien

30 %

Canada

25 %

Danmark

27 %

Finland

30 %

Frankrig

25 %

Holland

15 %

Hongkong

0 %

Irland

25 %

Italien

26 %

Norge

25 %

Østrig

27,5 %

Portugal

25 %

Schweiz

35 %

Spanien

19 %

Storbritannien

0 %

Sverige

30 %

Tyskland

*26,375 %

 

*25 % plus ekstraskat