Hvordan beregner jeg P/L (overskud eller tab) pr. handel?

For at beregne overskud eller tab for en lukket handel kan du anvende nedenstående formel:

  • Købshandel: (Lukkekurs - Åbningskurs) X enheder X USD-valutakurs = P/L
  • Salgshandel: (Åbningskurs - Lukkekurs) X enheder X USD-valutakurs = P/L

 

For at beregne overskud eller tab for en åben handel kan du anvende nedenstående formel:

  • Købshandel: (Aktuelle kurs - Åbningskurs) X enheder X USD-valutakurs = P/L
  • Salgshandel: (Åbningskurs - aktuelle kurs) X enheder X USD-valutakurs = P/L

 

Instrumenter, der handles i amerikanske dollars (såsom valutapar i USD, råvarer, kryptoaktiver og aktier, der handles på amerikanske børser), kræver ikke en konvertering, og derfor er valutakursværdien i USD i formlen 1.

Aktier på London Stock Exchange handles i pence frem for pund. For at beregne overskuddet eller tabet på en aktiehandel i London skal du bruge den gældende formel ovenfor og dividere resultatet med 100.

 

For en dybdegående forklaring og eksempler på beregning af fortjeneste/tab kan du klikke her.

For oplysninger om, hvordan man beregner antal enheder for en handel skal du klikke her.