Støtter eToro hard forks?

Her på eToro forstår vi vigtigheden af forks som et middel til at opretholde og forbedre kryptoaktiv-blockchain-netværket. Vi overvåger løbende protokoludviklingen og arbejder hårdt for at sikre, at vores kundemidler er sikre ved disse begivenheder.

 

Hvis en hard fork på en bestemt blockchain går igennem med konsensus, vil ændringen foregå ubemærket af eToro-klienter, der ejer dette kryptoaktiv. Men hvis en kommende hard fork har potentialet til at splitte den specifikke blockchain, vil eToro pålægge et handelsstop, indtil de gældende mønter er stabile.

 

Når en hard fork splitter en blockchain, resulterer dette i formindsket likviditet og undertiden ekstrem volatilitet. Derfor er handelsophør afgørende, for at sikre eToro-kundernes midler. Efter at hard forken har fundet sted, vil eToro-teamet evaluere sikkerheden af den nye mønt og dens likviditet og undersøge sikkerhedsproblemer i protokollen eller klientsoftwaren.

 

Så snart vilkårene tillader det, og hvis værdien af den nye mønt er en væsentlig del af værdien af den oprindelige mønt, vurderer holdet, om det er muligt at føje den nye mønt til eToros tilbud. Vores første prioritet vil altid være at føje den nye mønt til vores tilbud (hvis den har en substantiel værdi), men hvis dette ikke er muligt, vil eToro kompensere ejerne for dollar-værdien af den nye mønt så hurtigt som praktisk muligt efter eToro's samling af det nye kryptoaktiv. 

 

Vores kriterier for at støtte det splittede kryptoaktiv er som følger:

  1. Sikkerhed: Vi støtter ikke mønter, der potentielt kan sætte vores brugeres sikkerhed i fare.
  2. Teknologi: Den nye mønts teknologiske infrastruktur skal være forenelig med vores egne teknologiske begrænsninger.
  3. Likviditet: For at understøtte en ny mønt skal den tilbyde tilstrækkelig likviditet på markedet.
  4. Overensstemmelse: Vi skal sikre, at det nye kryptoaktiv er i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige begrænsninger, som eToro virker under.

 

Sikkerheden af vores kunders midler er afgørende og er altid den vigtigste faktor i vores vurdering. Hvis vi beslutter, at vi er i stand til at understøtte det nye kryptoaktiv på en sikker måde, vil vi underrette vores kunder herom.