Hvad er margin?

Margin er det beløb, du allokerer fra din kontokapital til at åbne en position.

 

For gearede positioner udtrykkes margin ofte som en procentdel af positionens eksponering mod markedet.

 

F.eks. har en handel med et investeringsbeløb på 500 USD og en gearing på x5 en eksponering på 2.500 USD. Margin er 500 USD eller 20 %.