Hvordan beregnes enhederne i en handel?

Til at beregne mængden af enheder i en handel skal du bruge nedenstående formel:

[investeret beløb] X [gearing] / [instrumentets pris ved positionens åbning] / [USD valutakurs] = enheder

 


Noter

Enhedsbeløbet for KØB-handler beregnes ud fra købsprisen. Enhedsbeløbet for SÆLG-handler beregnes ud fra salgsprisen.

Instrumenter, der handles i amerikanske dollars (såsom USD-valutapar, råvarer, kryptoaktiver og aktier handlet på amerikanske børser), kræver ikke en konvertering, og derfor er USD-valutakursens værdi i formlen 1.

Aktier på London Stock Exchange handles i pence snarere end i pund. Til beregningen af mængden af enheder i en aktiehandel i London skal du bruge ovenstående formular og gange resultatet med 100.

 


Eksempler

Et instrument handlet i US-dollar:

  • En KØB Guld-handel med 1.000 $ investeret og x10 gearing åbnedes ved en købspris på 1.750,00 $ = 5,71 enheder


Et instrument handlet i euro:

  • EN SÆLG VOW3.DE-handel med 1.000 $ investeret og x2 gearing åbnedes ved en SÆLG-pris på 188,00 $ med en EUR/USD-ratio på 1.17000 $ = 9,09 enheder


En aktie på London Stock Exchange:

  • En BUY LLOY.L-handel med 1.000 $ investeret og x2 gearing åbnedes ved en KØB-pris på 45,00 $ med en GBP/USD-ratio på 1,37000 X 100 pence = 3.244,12 enheder