Hvorfor lukkede min handel automatisk?

En handel kan lukke automatisk, når den Stop Loss- eller Take Profit-ordre, du angiver, udløses, eller når dens kontrakt udløber.

 

Stop loss og Take profit er risikostyringsværktøjer, der tilføjer et ekstra lag af beskyttelse til din investering. De er justerbare ordrer til at lukke handelen, når markedet flytter et bestemt beløb mod eller til fordel for din position, hvilket hjælper dig med at minimere dine tab eller låse dit overskud. 

 

Nogle få instrumenter på eToro er underlagt en kontrakt, der udløber på måneds-, halvmåneders- eller kvartalsbasis. Alle åbne handler på et af disse markeder lukkes automatisk på kontraktens udløbsdato. For mere information, se vores artikel om kontrakt-rollover.

 

Når en handel lukker af en af disse årsager, flyttes det investerede beløb - inklusive eventuelle overskud eller tab (P/L) - til den tilgængelige saldo på din eToro-konto.


Du kan se alle dine lukkede handler i din historikvisning og dit kontoudtog.