Hvad er porteføljen?

Din portefølje viser dig alle dine handelsaktiviteter.

 

Standardvisningen viser dig oplysninger om alle markeder, handlere og Smart Portfolios, du for tiden investerer i:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/10/Portfolio%20default%202.PNG

 

Standardvisningen viser dig en oversigt over hele din portefølje med individuelle handler opsummeret i henhold til markeder, handlere eller Smart Portfolios, som du for tiden investerer i. Klik på hver linje for at se opdeling i individuelle handler:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/11/Portfolio%20ETH.PNG

 

Klik på urikonet for at se historikken for dine lukkede handler og tidligere kopierede handlere og Smart Portfolios:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/9/History%202.PNG

 

Klik på de to modsatrettede pile for at se evt. ordrer, der endnu ikke er udført som positioner:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/8/Orders%202.PNG

 

Klik på filterikonet for at få vist information om kun en type af dine aktuelle investeringer (kopierede handlere, Smart Portfolios, aktier, indekser, råvarer, valutaer, valutaer, ETF'er, krypto). 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/4/Portfolio%20-%20Filter.PNG

 

Klik på indstillingshjulet for at tilpasse den information, du ser i porteføljen og omarrangere rækkefølgen af kolonner (enheder, gennemsnitlig åbningskurs, investeret beløb, P/L (overskud/tab i $ eller %), værdi, SÆLG-knap, KØB-knap, Copy Stop Loss (i $ eller %), nettoinvesteret beløb, gebyrer, gearing, aktuel kurs). 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/5/Portfolio%20-%20Customise%20columns.PNG

 

Du kan også klikke på listeikonet for kun at se alle dine åbne individuelle, manuelle handler. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/6/Portfolio%20-%20Change%20view.PNG 

 

Klik på samme sted på doughnut diagramikonet for i diagramform at se din eksponering og tildeling. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/7/Portfolio%20-%20Chart%20view.PNG

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/13/exposure.PNG                    https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/14/allocation.PNG

 

Her er der en oversigt over nederste bjælke på din portefølje:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/12/acc%20view%20in%20profit.JPG

  • Tilgængelig: Beløbet til rådighed i din frie saldo. Du kan bruge disse penge for at åbne nye handler.

  • I alt tildelt: Penge investeret i manuelle handler, andre handlere eller Smart Portfolios.

  • Overskud: Den aktuelle sum af dine gevinster og tab fra alle dine åbne handler.

  • Egenkapital: Status på din konto, hvis du skulle lukke alle dine åbne positioner og derved realisere alle dine aktuelle gevinster og tab. Derfor er det summen af din balance Tilgængelig + I alt tildelt + Indtjening. Du kan klikke på din egenkapital for at se beløbet udtrykt i forskellige valutaer.