Hvordan bliver forlængelsesgebyrer på olie og naturgas beregnet?

eToro tilbyder Spot CFD-kursfastsættelse på Oil and Natural Gas (olie og naturgas) for at give dig mulighed for at åbne positioner, som ikke er underlagt en kontrakt, der udløber.

Kursfastsættelsen af Spot CFD'en kommer fra de to kommende futureskontrakter på den underliggende råvare. Futurekontrakten med den nærmeste udløbsdato kaldes Front. Futurekontrakten med den anden nærmeste udløbsdato kaldes Next. Så snart den forrige kontrakt udløber, svarer kursen, vi tilbyder, til Front-månedens kontrakt. Når Front-månedens kontrakt udløber, bliver Next-månedens kontrakt Front-månedens kontrakt.

Mellem disse to udløbstidspunkter bevæger kursen sig gradvist langs en kurve fra Front-kursen til Next-kursen, uanset markedskræfter. For at udligne overskuddet eller tabet fra denne bevægelse indeholder eToros dag-til-dag-gebyr på Oil and Natural Gas (olie og naturgas) en justering, der krediterer eller debiterer en dags bevægelse langs kurven.

 

Pr. 22. februar 2019 er forlængelsesgebyrer (dag-til-dag-gebyrer) på nye og åbne spotenergipositioner (olie og naturgas) som følger*:

For KØBSPOSITIONER (lange):
- {[(2,5 % * kurs) / 365] + [1/AntalDage * (Næste – Front)]} * enheder


For SALGSPOSITIONER (korte):
- {[(2,5 % * kurs) / 365] – [1/AntalDage * (Næste – Front)]} * enheder
 

Hvor:

  • Det årlige gebyr bliver divideret med 365 for at afspejle den daglige fortjenstmargin.

  • NumDays: Antallet af dage mellem udløbsdatoerne for den aktuelle (front) og den næste kontrakt

  • Næste: Olieprisen på næste kontrakt

  • Front: Oliepris på den aktuelle kontrakt (frontkontrakt)

  • Enheder: Antallet af enheder inden for positionen

 

*Ovenstående forklaring svarer til en opadgående futures-kurve. På en nedadgående kurve byttes der om på gebyrer for køb og salg.

For en mere detaljeret forklaring på, hvordan gebyrer bliver beregnet på eToro, henvises der til dette blogopslag. Den samlede liste over gebyrer kan findes på vores website.