Trailing Stop Loss

Trailing Stop Loss (TSL) er en spændende funktion, som vi har tilføjet som svar på tilbagemelding fra vores værdsatte handels-community.

 

En sporing af stop loss indstiller stop-loss-ordren til et fast beløb i pips over eller under markedskursen afhængig af, om positionen er SÆLG eller KØB. Så længe markedet bevæger sig i din retning, bliver stop loss flyttet med det og opretholder den samme fastlåste pip-afstand fra den aktuelle markedskurs.

 

Hvis du for eksempel indstiller TSL til position KØB, vil stop loss stige med markedet med 1 pip. Det er derfor, det kaldes en 'sporings-SL, fordi som kursen stiger, vil stop loss stige sammen med den. Men hvis markedet bevæger sig i den modsatte retning, dvs. hvis kursen falder, vil stop loss ikke ændre sig, og en lukningsordre bliver sendt, når stop loss-kursen er nået.

 

Du har mulighed for at indstille en Trailing Stop Loss, så snart du åbner en handel eller når som helst senere. Alt, du behøver at gøre, er at klikke på 'Stop Loss' i det åbne handelsvindue, hvorefter afkrydsningsfeltet TSL bliver vist nedenfor. Hver gang du redigerer din Stop Loss manuelt, mens TSL er aktiveret, bliver pip-afstanden mellem din stop loss-kurs og den aktuelle markedskurs opdateret i overensstemmelse hermed.

 

For positionen KØB vil din TSL stige med kursen på 1 pip, og for positionen SÆLG vil den falde med kursen på 1 pip. Det er vigtigt at huske, at din stop loss ikke bliver ændret, hvis markedet bevæger sig imod dig.

 

Hvis du på noget tidspunkt beslutter at aktivere eller deaktivere TSL for en eksisterende handel, skal du blot klikke på det blå indstillingsikon længst til højre for handelslinjen på din portefølje for at åbne vinduet Rediger handel.