Hvad er Take Profit?

Take Profit (TP) er en instruktion om at lukke en handel ved en specifik kurs, hvis kursen bevæger sig i gunstig retning, for at sikre, at overskuddet bliver realiseret og går ind på din disponible saldo. Hvis markedet når din ønskede kurs, og du har tjent det forud fastsatte beløb, vil Take Profit blive udløst og automatisk lukke din position.

 

Take Profit er obligatorisk på hver position med undtagelse af ikke-gearede KØB-positioner.

 

Du kan indstille din Take Profit i henhold til en specifik kurs på markedet eller som et monetært beløb. Den maks. Take Profit på de fleste handler er 1.000 % af dit investerede beløb +/- aktuelt fortjeneste/tab. Dette betyder, at du vil være i stand til at opdatere dit Take Profit-niveau kontinuerligt i takt med, at dine overskud stiger.

 

Du kan til enhver tid justere Take Profit, mens handlen er åben.

 

Under normale markedsforhold er den angivne Take Profit ikke garanteret. Når markedet er volatilt, bliver din anmodede Take Profit-kurs muligvis ikke handlet på markedet. I dette tilfælde vil Take Profit blive udløst ved nærmest tilgængelige kurs. Resultatet er, at du kan tjene mere, end du forventede på handlen.

 

Se også: