Hvad er Stop Loss?

Et Stop Loss (SL) er et risikostyringsværktøj, der sigter på at beskytte din investering.

 

Det er en instruktion om at lukke en handel ved en specifik kurs, hvis prisen går i den forkerte retning, for at forhindre yderligere tab. Hvis markedet når din ønskede kurs, og du har tabt det forud fastsatte beløb, vil Stop Loss blive udløst og automatisk lukke din position.

 

Et Stop Loss er obligatorisk på hver position med undtagelse af ikke-gearede KØB-positioner.

 

Du kan indstille dit Stop Loss i henhold til en specifik kurs på markedet eller som et monetært beløb. Standard Stop Loss på de fleste handler er 50 % af positionsbeløbet. Det vil sige, at hvis værdien af din position falder til 50 % af det investerede beløb, vil Stop Loss blive udløst, og positionen vil lukke automatisk.

 

Du kan til enhver tid justere Stop Loss, mens handlen er åben.

 

Under normale markedsforhold er det angivne Stop Loss ikke garanteret. Når markedet er volatilt, bliver din anmodede Stop Loss-kurs muligvis ikke handlet på markedet. I dette tilfælde vil Stop Loss blive udløst ved nærmest tilgængelige kurs. Resultatet er, at du kan tabe mere, end du var forberedt på for handlen. Vi kompenserer ikke for disse forekomster, da vi ikke blander os i markedsforhold eller begivenheder.

 

Det maksimalt tilladte Stop Loss, når du åbner en position, er 50 % af positionsbeløbet (med undtagelse af ikke-gearede KØB-positioner). Denne grænse afbøder den mulige risiko for din kapital i tilfælde af kraftige udsving på markedet. Det er muligt at udvide dit Stop Loss ud over denne grænse, når handlen er åben. Ved at gøre dette debiteres penge fra din tilgængelige saldo som en del af vores vedligeholdelsesmarginfunktion, der fungerer som et ekstra sikkerhedsnet for din handel.

 

Se også: