Hvad er adressebevis?

For at bekræfte din konto skal du give os et separat dokument (som er forskelligt fra dit identitetsbevis), der bekræfter din nuværende bopælsadresse.

 

Dette dokument skal være udstedt i navnet på indehaveren af eToro-kontoen og dateret inden for de sidste 3 måneder (med undtagelse af gyldige statsligt udstedte identifikationsdokumenter såsom et kørekort) og skal indeholde følgende oplysninger:

 

a. Dit navn

b. Din aktuelle adresse

c. Udstedelsesdatoen

d. Den udstedende myndighed

e. En henvisning til den udstedende myndighed (logo, kontaktoplysninger, websted osv.)

 

Vi accepterer dokumenter udstedt af en bank, et forsyningsselskab, et statsligt organ eller en retslig myndighed. Hvis din regning eller dit dokument er tilgængeligt online, kan du sende det til os enten som PDF-fil eller som screenshot.

 

Dit adressebevis kan være et af følgende dokumenter:

  • Regning på vand, gas, telefon eller internet
  • Kørekort / opholdstilladelse / CPR-nummer / pasnummer
  • Bankudtog/kreditkortudtog
  • Kommuneskat eller kommuneregning / brev fra told og skat
  • Socialforsikringsudtog
  • Officiel aftale om husleje – udstedt af myndighederne

 

Hvad bliver ikke accepteret?

  • Pensions- eller forsikringsdokumenter
  • Kvitteringer
  • Fakturaer for indkøbte varer
  • Håndskrevne regninger

 

Dokumenter kan sendes på dit lokale sprog og kan uploades her.