Hvad er Copy Stop Loss?

Copy Stop Loss (CSL) er en funktion, der giver dig mulighed for at forvalte dine handler effektivt ved at tilvejebringe risikostyring i hvert "kopiforhold" baseret på realtidsgevinst-/tabsværdier. Det er hovedsageligt et automatiseret risikostyringssystem, der tillader dig at indstille styringer for hele kopiforholdet i en dollarværdi. CSL-beløbet repræsenterer kopiegenkapitalen, der skal nås for at hele kopien kan lukke automatisk, IKKE beløbet, du er villig til at tabe.

 

For eksempel:

Handler A bliver kopieret af Handler B med $ 100 og et CSL indstillet til $ 60. Det betyder, at Handler B ikke ønsker, at kopiforholdet taber mere end $ 40, før CSL bliver udløst. Handler A har 2 positioner: En, der er steget $ 10, en anden der lige er faldet til -$ 50. På det punkt udløses CSL, og begge positioner – den tabende position og den vindende position - bliver lukket, og kopiforholdet til den handler bliver afbrudt.

 

Standard-CSL bliver indstillet til 60 %* af din kopiegenkapital, så når du har tabt 40 % af din investering, bliver kopien lukket. Ved at etablere en standard CSL-indstilling sikrer vi, at du er mindre udsat for risiko, og at du kan investere sikkert vel vidende, at en god del af din investering med garanti kommer tilbage. Du vil være i stand til at redigere din CSL efter kopiering af en handler og når som helst derefter. Men det er vigtigt at bemærke, at hver gang du redigerer din CSL, vil den nye værdi blive afspejlet som en procentdel af din kopiegenkapital på tidspunktet for redigering og ikke det oprindeligt tildelte beløb.

*Standardindstillingen for Copy Stop-Loss i en Smart Portfolio er 5 % af dit investerede beløb. Det betyder, at hvis Smart Portfolioens værdi falder til under 5 % - med andre ord, hvis du taber 95 % af din investering - så lukker Smart Portfolioen.

 

Læs mere om denne funktion her.