Stop Loss-begrænsninger og vedligeholdelsesmargin

Det maksimalt tilladte Stop Loss, når du åbner en position, er 50 % af positionsbeløbet (med undtagelse af ikke-gearede KØB-positioner).

Denne grænse afbøder den mulige risiko for din kapital i tilfælde af kraftige udsving på markedet.

Det er muligt at udvide dit Stop Loss ud over denne grænse, når handlen er åben. Ved at gøre dette debiteres penge fra din tilgængelige saldo som en del af vores vedligeholdelsesmarginfunktion, der fungerer som et ekstra sikkerhedsnet for din handel. Det er vigtigt at bemærke, at hvis du ikke har tilstrækkelige midler på din saldo, vil du ikke kunne udvide din Stop Loss.

 

Hvordan fungerer vedligeholdelsesmarginen?

Antag, at du investerer $ 1.000 i en handel med Stop Loss angivet til det maksimalt tilladte tab: 50 % (hvilket betyder, at handelen vil lukke, når positionen når et tab på $ 500). Hvis du ønsker at udvide Stop Loss til 100 %, når handlen er åben, vil yderligere $ 500 blive tildelt fra din saldo til det investerede beløb, hvilket bringer det samlede investerede beløb op på $ 1.500 og Stop Loss op på $ 1.000. De 'ekstra' $ 500 er, hvad vi kalder 'vedligeholdelsesmargin'.

Det er vigtigt at huske på, at vedligeholdelsesmarginen altid er baseret på det oprindelige investerede beløb, så hvis du allerede har øget størrelsen af handelen, du ønsker at opdatere via tidligere SL-udvidelser, bliver kløften mellem det nuværende investerede beløb og vedligeholdelsesmarginen på 50 % større.

 

Hvorfor har vi brug for en vedligeholdelsesmargin?

I perioder med markedsvolatilitet kan kurserne svinge op og ned med store intervaller. I tilfælde af at du indstiller din SL til 100 % af det investerede beløb, og der kommer en pludselig markedsspike, kan du derfor miste mere, end du oprindeligt investerede. Vedligeholdelsesmarginen hjælper med at forhindre denne situation ved brug af midler fra din saldo som buffer på handlen.