Forexový trh patří mezi trhy, které se mezi obchodníky těší největší popularitě. Díky němu máte možnost vyzkoušet si obchodování široké škály měn s nízkým počátečním vkladem. Platformy jako právě eToro vám také dávají možnost snadného přístupu, díky čemu je obchodování na forexovém trhu opravdu dostupné.

Mezi další výhody forexového trhu patří třeba také to, že jsou zde velmi nízké transakční náklady a je otevřený 24 hodin denně, 5 dní v týdnu. Pokud se tedy o tomto zajímavém trhu chcete dozvědět více, přečtěte si náš článek.

Obsah článku

Co je to forex strategie obchodování a proč je tak důležitá

Jak si vytvořit svou vlastní forexovou strategii?

Vstupní a výstupní pravidla

Faktory, které ovlivňují forexový trh

Typy forexových obchodních strategií

Co je to forex strategie obchodování a proč je tak důležitá?

Pokud se rozhodnete pro obchodování s měnovými páry, vytvoření kvalitní obchodní strategie pro vás bude jednou z těch nejdůležitějších věcí, které bude třeba brát v potaz.

Disciplína je totiž v obchodování na burze velmi podstatná a lze ji označit za klíčový faktor. V rámci vašeho obchodování se jistě setkáte s mnoha situacemi, kdy si nebudete jisti tím, jak přesně máte konat. Můžete utržit výrazné ztráty nebo se dostat do situací, kdy bude třeba velmi rychle zareagovat. Zejména v takovýchto situacích je více než potřebné, abyste měli vytvořený plán, podle kterého budete konat. Pokud strategii nemáte, hrozí zbrklé a neuvážené rozhodování, což ve většině případů nevede k dobrým výsledkům.

Strategie, kterou si vytvoříte, se však může vyvíjet. Situace na trhu i vaše zkušenosti s obchodováním se v čase mění a vy tak svou strategii můžete přizpůsobovat a nastavovat podle svých nejnovějších poznatků.

Forex strategie obchodování je velmi důležitá proto, abyste v průběhu své obchodní činnosti dělali konzistentní rozhodnutí a měli vždy jasno v tom, jaký krok je potřeba v dané situaci provést. Může vám pomoci při rozhodnutí, jaké měnové páry obchodovat, které měny nakoupit a nebo prodat a také i to, v jakém čase tyto kroky provádět.

Strategie jsou obvykle vytvořeny tak, že vám určují, kdy je potřeba daný krok provést. Tyto kroky jsou podmíněny jistými signály, které se na trhu objeví. Většinou se jedná o vícero věcí, které se v daném čase stanou a vy tak víte, že v dané situaci máte předem stanovený krok uskutečnit.

Kromě vytvoření své vlastní strategie a „ručního“ obchodování můžete využít i možnosti automatizovaného obchodování, kdy jsou obchody prováděny automaticky. Dále máte možnost využít i takzvaný copy trading, díky kterému můžete provádět kroky na vašem obchodním účtu podle vzoru top obchodníků z celého světa.

Jednoduše máte na výběr z vícero možných přístupů k vytvoření své vlastní obchodní strategie a je pouze na vás, který z nich si vyberete.

Jak si vytvořit svou vlastní forexovou strategii?

Vytvoření vaší vlastní forexové strategie je dobré věnovat vyšší pozornost. Takováto strategie se může skládat z prakticky neomezeného množství a typů parametrů, které do ní můžete zakomponovat. Existuje také možnost spojení vícero různých strategií do jedné, kdy je možné vybrat různé parametry z jednotlivých strategií a vytvořit z nich svou vlastní, nejlépe odrážející váš styl obchodování.

Obecně existuje několik věcí, které byste při vytváření vaší obchodní forexové strategie měli brát v potaz. Jednou z věcí je přihlédnutí k osobní situaci, jasně daná pravidla toho, kdy do daného obchodu vstoupit a kdy z něj vystoupit a podrobné otestování si své předem vytvořené strategie. Níže si tyto faktory probereme o něco podrobněji:

Vaše vlastní okolnosti

Pod pojmem vaše vlastní okolnosti si můžete představit poměrně širokou škálu faktorů. Ať už však obchodujete forex, akcie nebo cokoliv jiného, existuje několik velmi důležitých faktorů, které do této kategorie spadají a které byste měli v rámci vytváření své obchodní strategie zohlednit.

Prvním faktorem je vaše ochota riskovat. Existuje skupina investorů, kteří mají „volné“ peníze a nechtějí, aby ztrácely svou hodnotu na běžném bankovním účtu. Takovíto investoři většinou preferují konzervativnější typy investic, které spíše než by přinášely výrazné zisky, dokážou uchovat hodnotu jejich majetku. To znamená, že dokážou pokrýt náklady na inflaci a případně i něco navíc. Další skupinou investorů jsou většinou mladší lidé, kteří preferují větší riziko, které je spojeno se šancí na získání vyšších výnosů.

Dalším velmi důležitým faktorem je i ochota obětovat forexovému obchodování váš vlastní čas a snahu, například u intradenní strategie. Další typy strategií jsou zase vhodné pro obchodníky, kteří nemají tolik času a nebo nejsou ochotni obchodování věnovat velkou část z něj. Další možností je vytvoření automatizované strategie, která obchody provádí za vás.

Kdy vstoupit a vystoupit z obchodu

Jednou z nejdůležitějších věcí, která by měla být součástí vaší obchodní forexové strategie, je určení si, kdy je ten správný čas pro vstoupení a vystoupení z obchodu.

V první řadě si musíte předem určit, kolik peněz budete chtít do svého obchodování vložit. To znamená, kolik finančních prostředků si můžete vyhradit na forexové obchodování. Vhodné je také určit si to stejné i pro konkrétní obchody. U jednotlivých obchodů si můžete určit pevnou sumu, nebo i procento z vašeho kapitálu, případně jinou strategii. Důležité je být si jistí tím, že neriskujete více, než si můžete dovolit ztratit. Je třeba vždy počítat s tím nejhorším možným scénářem vývoje vašich obchodů a tomu pak přizpůsobit i vaši strategii.

Dalším doporučením krokem je určit si pevné body, které za žádných okolností nepřekročíte. To znamená určit si, za jakých konkrétních situací vystoupíte z daného obchodu jak v případě, že bude ztrátový, tak i v opačné situaci, když je ziskový. Tyto hranice si můžete nastavit a vykonávat příkazy osobně nebo automaticky. To, pro kterou možnost se rozhodnete, by mělo záviset na tom, jaká je vaše forexová obchodní strategie. Vysoce vám však doporučujeme zadávání příkazů stop-loss a také i také-profit, díky kterým budou vaše obchody uzavřeny automaticky a přesně v situaci, kterou si předem určíte. Dalším skvělým nástrojem je nastavení si limitu objednávek, díky kterým budou vaše obchody otevírány pouze tehdy, když vámi obchodovaný instrument dosáhne předem určené hodnoty.

U obchodování na forexových trzích máte možnost využít poměrně zajímavý a atraktivní nástroj, kterým je páka. Díky páce můžete obchodovat s vyšším objemem, než byste si mohli dovolit se svými vlastními finančními prostředky. Nesmí se ale zapomínat na to, že páka funguje oběma směry, to znamená, že vám může přinést jak mnohem větší zisky, tak i mnohem větší ztráty a často se může stát také i to, že bude váš obchod uzavřen, protože i při menším pohybu na trhu ve váš neprospěch nebudete mít dostatek finančních prostředků, abyste se v tomto obchodě dokázali udržet. Proto je třeba být v otázce využívání páky velmi obezřetný.

Otestování vaší strategie

Správné a podrobné otestování vámi vytvořené forexové strategie je důležité a je doporučeno věnovat mu zvýšenou pozornost. Existuje vícero způsobů otestování vaší strategie a pravděpodobně se vám také stane, že po takovém testování budete svou strategii dále upravovat. Šance, že vytvoříte vynikající strategii hned napoprvé, je poměrně nízká.

Prvním způsobem, jak si vaši strategii ještě před jejím zavedením do praxe otestovat, je takzvané backtestování. Backtestování spočívá v testování vaší strategie na datech z minulosti. To znamená, že si vyberete jistý časový úsek na trhu dané měny, kterou chcete obchodovat a vámi vytvořenou strategii si na tomto časovém úseku podrobně otestujete. Zjistíte tak, či je alespoň podle historických dat profitabilní a také si díky ní můžete svou strategii upravit. Je potřeba myslet na to, že trh se neustále vyvíjí a tak je důležité i to, na jak starých datech si svou strategii testujete. Také si musíte být vědomi toho, že u historických dat vidíte, jak se trh dále vyvíjel a tím mohou být ovlivněny vaše další kroky.

Dalším důležitým krokem je testování na aktuálních datech. To znamená, že svou strategii testujete v reálném čase. V tomto případě se chováte v podstatě úplně stejně, jako kdybyste obchodovali svou strategii „naostro“ s jediným rozdílem, že obchody děláte buď na demo účtu nebo si je pouze zapisujete. Řídíte se tak svou strategií v reálném čase, ale neuskutečňujete obchody za skutečné peníze. Tímto způsobem si lépe dokážete otestovat svou strategii i z pohledu rychlých reakcí v reálném čase nebo ve stresu, který různé situace přináší. Skutečné výsledky se ukážou až v rámci obchodování za skutečné peníze.

Uchovávání záznamů

Uchovávání záznamů o vašem obchodování je důležité jak ve fázi testování, tak i v rámci samotného obchodování za skutečné peníze. Takto budete mít kompletní přehled o tom, jaké obchody jste v rámci své strategie uskutečnili a zpětně si dokážete vyhodnotit případné chyby nebo i silné stránky svého obchodního systému.

Kromě uchovávání informací o tom, jaké obchody byly v rámci vaší strategie vykonány, je také důležité i zaznamenávání si informací o důvodech, proč jste dané obchody uskutečnily. Tímto krokem můžete získat poznatky o tom, jakým způsobem vyhodnocujete informace, můžete se na tyto kroky podívat s odstupem času a zjistit, jestli by nebylo vhodné tyto obchody uzavírat dříve nebo později. Můžete zjistit, jestli jste trh správně „četli“ a případně zjistit, kde jste dělali chyby. Díky těmto shromažděným informacím můžete svou strategii a své myšlení v této oblasti průběžně vylepšovat.

Vstupní a výstupní pravidla

Dalším důležitým bodem je určit si vstupní a výstupní pravidla, to znamená moment, kdy budete vstupovat a vystupovat do a z obchodů. Tato pravidla lze také určovat podle různých parametrů, je jen na vás, jestli se rozhodnete pro fundamentální nebo technickou analýzu.

Někteří obchodníci rádi využívají k potvrzení vstupních a výstupních signálů poměrně velké množství podmínek, jiní zas preferují jednodušší přístup. Pokud se rozhodnete, že pro potvrzení vstupu či výstupu z trhu chcete vyžívat vícero podmínek, musíte počítat s pravděpodobností uskutečňování méně obchodů.

Typy analýz

Jak jsme již zmínili výše, existují dva základní typy analýzy forexových trhů, kterými jsou  fundamentální a technická analýza. Tyto dva pojmy jsou ve světě obchodování velmi důležité a měl by jim rozumět každý, kdo chce na trzích uspět.

Fundamentální analýza se zaměřuje zejména na věci jako jsou zprávy z oblasti úrokových sazeb a jejich změn, politických změn atd. Tyto zprávy se pak v rámci fundamentální analýzy snažíte využít k předpovídání toho, jakým směrem se trh bude pravděpodobně pohybovat.

Technická analýza se naopak zaměřuje spíše na kvantitativní faktory, patří sem například různé vzory (patterny) nebo trendy.

Faktory, které ovlivňují forexový trh

Existuje mnoho faktorů, které mají vliv na to, jakým způsobem se forexový trh vyvíjí. Pokud tyto faktory znáte, máte možnost je zakomponovat do své obchodní strategie a zlepšit tak své šance na úspěšné obchodování. Některé z těch nejdůležitějších faktorů jsou:

Inflace

Inflace patří mezi faktory, které mají na forexový trh poměrně velký vliv. Obecně můžeme říct, že čím vyšší je úroveň inflace dané země, tím nižší bude hodnota její měny. To samé samozřejmě platí i naopak.

Vývoj inflace v USA v letech 2008 – 2021

US inflation

Zdroj: https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/12F13/production/_118478577_optimised-us.inflation-nc.png

Úrokové sazby

V případě úrokových sazeb je jejich vliv na forexový trh také poměrně jednoduše vysvětlitelný. Čím vyšší jsou úrokové sazby dané země, tím vyšší bude i hodnota její měny. Hlavním důvodem je fakt, že vyšší úroky znamenají pro investory vyšší potenciální návratnost a díky tomu stoupá zájem o měnu této země. I v tomto případě platí tato zákonitost i naopak, nižší úrokové sazby obecně znamenají nižší hodnotu měny.

Přírodní katastrofy

Dalším faktorem ovlivňujícím hodnotu dané měny jsou i přírodní katastrofy. Pokud je tedy ekonomicky významná část země zasažena přírodní katastrofou, která dokáže narušit a nebo na jistou dobu dokonce paralyzovat její výrobu, obchod či jiné ekonomicky důležité oblasti, hodnota měny bude klesat.

Ekonomický vývoj

Ekonomický vývoj má také na hodnotu měny dané země poměrně velký vliv. Pokud je ekonomický vývoj země z dlouhodobého hlediska stabilní a pozitivní jsou tak v tomto ohledu i předpovědi do budoucna, hodnota měny takovéto země bude stoupat. Naopak země, které se potýkají s nestabilní ekonomickou situací a nedokážou přilákat příliš velké množství investorů, hodnota jejich měny bude klesat.

Politické klima

Pro vztah mezi politickým klimatem v dané zemi a hodnotou její měny také platí, že stabilita a pozitivní vývoj a předpovědi jsou motorem pro zvyšování hodnoty měny. Pokud je tedy politická situace v dané zemi dlouhodobě stabilní a stabilní jsou i její vyhlídky do budoucna, hodnota měny bude obecně stoupat.

Fiskální politika

Hodnotu měny ovlivňuje také fiskální politika, kterou provádí vláda dané země. Sem můžeme zařadit daňovou politiku nebo skladbu státního rozpočtu, rozpočtový schodek a mnoho dalších údajů.

Typy forexových obchodních strategií

Pokud si chcete vytvořit kvalitní forexovou obchodní strategii, bude vás zajímat také to, jaké typy strategií vlastně existují. Na následujících řádcích si představíme ty nejznámější a nejvyužívanější typy forexových strategií, se kterými se můžete setkat. Je jen na vás, jestli se rozhodnete pro některou z nich, a nebo si „vyskládáte“ svou vlastní.

Intradenní obchodování

V rámci intradenního obchodování na forexovém trhu probíhá otevírání a uzavírání obchodů v ten samý den. Nenecháváte tedy otevřené pozice přes noc. Intradenní obchodování je časově poměrně náročné a je tak vhodné zejména pro obchodníky, kteří chtějí analyzování trhu věnovat větší množství času.

Scalping

Scalpingová strategie na forexovém trhu je jedním z nejintenzivnějších typů obchodování. V rámci scalpingu uskutečňujete velké množství obchodů v rámci dne. Obchody zde probíhají velmi rychle a tak je tento typ obchodování náročný zejména na psychiku, protože musíte okamžitě, často pod tlakem, reagovat a dělat rozhodnutí ve velmi krátkém čase.

Protože zde uskutečňujete obchody, ve kterých se zaměřujete na malé pohyby, musíte si dávat velký pozor na veškeré poplatky, které jsou s tím spojeny.

Swingové obchodování

Další populární forexovou obchodní strategií je i swingové obchodování. V rámci swingového obchodování jsou obchody uzavírány na delší dobu jako je tomu v případě intradenního obchodování, ale na kratší dobu než u pozičního obchodování. Swingová strategie se zaměřuje na výkyvy na trhu a často jsou zde využívány různé vzory (patterny). Obchody v rámci swingové strategie mohou mít trvání několika dnů či týdnů.

Poziční obchodování

V rámci strategie pozičního obchodování jsou pozice otevírány na dlouhé období. Nezaměřujete se tedy na krátkodobé výkyvy trhu či různé tržní trendy, podstatné je to, jaký je očekávaný vývoj z dlouhodobějšího hlediska. Snažíte se tak zachytit dlouhodobé trendy.

Důležité v rámci pozičního obchodování je to, abyste měli k dispozici dostatečný kapitál k pokrytí případných krátkodobých výkyvů na trhu.

Hedging

Hedgingová strategie forexového obchodování je založena na vstupování do krátkých i dlouhých pozicí. Tímto způsobem sice můžete snížit své případné zisky, ale získáte i více času na rozhodnutí, kterou z otevřených pozic si budete chtít ponechat.

Breakout

Další z velmi oblíbených forexových strategií je i breakout strategie. V rámci této strategie obchodníci čekají na situaci, kdy se trh dané měny pohne směrem ven z určitého rámce. Pod tím si můžeme představit situaci, kdy měna udělá výrazný pohyb směrem nahoru. V takovéto situaci obchodníci, kteří využívají breakout strategii, nakupují, protože očekávají další pohyb směrem nahoru. To samé však platí i při pohybu mimo daného rámce směrem dolů. V tomto případě pak obchodníci prodávají.

Momentum

V rámci momentum strategie se obchodníci snaží využít směr, kterým se daná měna pohybuje. To znamená, že pokud se měna pohybuje například směrem nahoru a obchodníci očekávají, že bude v tomto pohybu pokračovat, snaží se tento pohyb zachytit v počáteční fázi a využít momentum. To samé pochopitelně platí i při pohybu směrem dolů.

Reverzní obchodování

Obchodování reverzní strategie je vhodné zejména pro ty obchodníky, kteří mají poměrně rozsáhlé zkušenosti s obchodováním na forexovém trhu. V rámci strategie reverzního obchodování se obchodníci snaží zanalyzovat dostupná data a podle nich následně predikovat, kdy dojde k obrácení trendu na trhu.

Tyto strategie patří mezi nejoblíbenější strategie forexového obchodování a je tak možné, že některá z nich bude vyhovovat i právě vám. Můžete je však také i kombinovat a vybrat si z každé něco, co bude sedět do vámi sestavené forexové strategie.

Navštivte webové stránky obchodní platformy eToro a prohlédněte si širokou nabídku měnových párů, které zde můžete využít.


Tyto informace mají pouze vzdělávací účel a neměly by se považovat za investiční radu, osobní doporučení, nabídku na koupi nebo prodej, žádost o koupi nebo prodej jakýchkoliv finančních nástrojů.
Tento materiál byl vytvořen bez ohledu na jakékoliv konkrétní investiční cíle nebo finanční situaci a nebyl připraven v souladu s právními a regulatorními požadavky pro podporu nezávislého průzkumu. Veškeré odkazy na minulou výkonnost finančního nástroje, indexu nebo investičního balíčku nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.
eToro nedává žádné záruky za přesnost nebo úplnost obsahu tohoto průvodce a nepřebírá v tomto směru žádnou zodpovědnost. Před poskytnutím jakéhokoliv kapitálu se ujistěte, že znáte rizika spojená s obchodováním. Nikdy neriskujte víc peněz, než kolik jste ochotni ztratit.