Pozastavení obchodování: Co znamenají, co je způsobuje a jaký mají dopad na vaše aktivity na platformě eToro

Už více než jednu dekádu je platforma eToro středobodem fintechové revoluce. Tato platforma s více než 25 miliony registrovaných uživatelů stojí v čele celosvětové sítě sociálního investování. Na platformě eToro našim uživatelům nabízíme bohatou škálu aktiv pro obchodování i investování.

I když je v současnosti investování snazší než kdykoliv dříve, někdy prostě vše nejde přesně podle plánu. Na platformě eToro přijímáme adekvátní opatření, abychom zajistili maximálně bezpečné prostředí pro naše uživatele. Protože občas dochází k pozastavení obchodování, chceme vám vysvětlit jeho podstatu a co můžete a nemůžete dělat, když už k němu dojde.

Co jsou pozastavení obchodování?

Pozastavení obchodování jsou situace, při kterých trhy přestanou normálně fungovat, a to obvykle v důsledku rychlých a masivních pohybů na trhu. Neexistuje žádný specifický důvod pro pozastavení obchodování. Mohou být zapříčiněna neobvyklým obchodováním (například prudkým propadem, nebo naopak hromadným přílivem peněz, tzv. pumpováním), případně fyzickým nebezpečím pro burzu (například válkou). Avšak bez ohledu na příčinu jsou pozastavení obchodování výsledkem neobvyklých podmínek na burze, které vyvolají paniku a vedou k pozastavení obchodování.

Po propadu burzy v roce 1987 se začaly používat přerušovací mechanismy, omezení cen a další systémy mající za cíl minimalizovat rizika související s pozastavením obchodování. Tyto systémy jsou určeny k tomu, aby zastavily obchodování v případě rychlých propadů na trzích.

Příklady pozastavení obchodování

Pozastavení obchodování může nastat, když dojde k drastickému pohybu na trzích v důsledku obav investorů, že určité faktory by mohly vést k rozsáhlým problémům a případně způsobit zpomalení trhů. Zastavení a pozastavení obchodování na burze má mnoho příčin, jak je patrné z nedávné historie.

Rok 2020 byl pro akciový trh divoký kvůli pandemii COVID-19 a jejímu globálnímu masivnímu dopadu. V březnu toho roku Wall Street poprvé od roku 2008 zažila něco, co lze nazvat propadem, když tři hlavní indexy utrpěly obrovské procentní ztráty. Dne 16. března 2020 krátce po otevření trhu index SPX500 spadl o 7 %. V tu chvíli zasáhly přerušovací mechanismy a obchodování bylo přerušeno na 15 minut. Bylo to třetí zastavení v tom týdnu. K předchozím došlo 9. a 12. března.

Zastavení obchodování na trzích mohou způsobit také technické problémy, jak tomu bylo například 8. července 2015, kdy technická porucha zastavila obchodování americké burzy New York Stock Exchange na několik hodin. Také tragické události z 11. září 2001 vedly k zastavení. Trhy tenkrát zůstaly zavřené až do 17. září.

Proč se vám nemusí podařit otevřít nebo zavřít pozici

Nedostatek likvidity nebo nemožnost přijímat cenové nabídky od našich poskytovatelů likvidity

Aby uživatel mohl otevřít nebo zavřít obchod, musí k tomu mít protistranu. To znamená, že někdo jiný musí být ochoten nakoupit, co prodáváte, nebo naopak. Pokud se protistranu nepodaří nalézt nebo pokud na trhu není dostatečné množství kupujících nebo prodávajících, povede to k neschopnosti otevřít nebo zavřít obchod. Tento stav označujeme pojmem „nedostatek likvidity“.

Akcie může být zastavena burzou.

Burzy disponují značnou pravomocí, pokud se týká zastavení. Mohou zastavit obchodování s konkrétními akciemi, a to obvykle kvůli jedné nebo více z následujících situací:

  • Extrémní volatilita: Obchodování s akciemi lze zastavit kvůli nepravidelnostem v obchodování, které chce burza prošetřit.
  • Nízká likvidita: Obchodování s akciemi lze zastavit kvůli žádné nebo nízké likviditě.
  • Zpravodajské události: Obchodování s akciemi lze zastavit na základě právě zveřejněných zpráv. Pokud je například vydána zpráva týkající se určité akcie, burza může obchodování s touto akcií na několik minut zastavit a poskytnout tak investorům čas na adekvátní reakci.

Nemožnost otevřít pozice PRODEJ, protože aktivum nelze vypůjčit

Prodej na krátko nastává, když si investor vypůjčí akcii a prodá ji se záměrem později tuto akcii koupit zpět za nižší cenu. Nevypůjčitelná akcie je akcie, kterou nelze půjčit prodejcům na krátko, k čemuž může dojít v případě, že nikdo není ochotný akcii půjčit. Když je nějaká akcie nevypůjčitelná, nebude na platformě eToro k dispozici možnost prodeje odpovídajícího aktiva.

Extrémní volatilita různých tříd aktiv

Akcie a indexy nejsou jediné třídy aktiv dostupné na platformě eToro – nabízíme rovněž kryptoaktiva, měnové páry, komodity a ETF. Platforma eToro používá u všech tříd aktiv vlastní přerušovací mechanismy. Když u některého aktiva zjistíme extrémní volatilitu, může dojít k zásahu přerušovacích mechanismů a dočasné nemožnosti otevřít nebo zavřít pozice.

Přerušovací mechanismy na platformě eToro

Platforma eToro má zavedené bezpečnostní mechanismy. Nazývají se přerušovací mechanismy a fungují jako bezpečnostní opatření určená k zastavení obchodování v neobvyklých situacích. Na platformě eToro se aktivují za následujících okolností:

  • Přerušovací mechanismus zasáhne pokaždé, když je spread příliš široký. To znamená, že kdykoliv je rozdíl mezi poptávkovými cenami a nabídkou aktiva příliš velký, tj. v případě nadměrného spreadu, vzniká příčina pro zastavení obchodování.
  • Bezpečnostní přerušovací mechanismy mohou být také aktivovány technickými problémy.

Chcete se dozvědět více?

Pokud si stále nejste jisti, co můžete dělat během těchto událostí, nebo pokud máte jakékoliv dotazy týkající se konkrétního zastavení obchodování v reálném čase, prosím kontaktujte nás.


Tyto informace mají pouze vzdělávací účel a neměly by se považovat za investiční radu, osobní doporučení, nabídku na koupi nebo prodej, žádost o koupi nebo prodej jakýchkoliv finančních nástrojů.
Tento materiál byl vytvořen bez ohledu na jakékoliv konkrétní investiční cíle nebo finanční situaci a nebyl připraven v souladu s právními a regulatorními požadavky pro podporu nezávislého průzkumu. Veškeré odkazy na minulou výkonnost finančního nástroje, indexu nebo investičního balíčku nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.
eToro nedává žádné záruky za přesnost nebo úplnost obsahu tohoto průvodce a nepřebírá v tomto směru žádnou zodpovědnost. Před poskytnutím jakéhokoliv kapitálu se ujistěte, že znáte rizika spojená s obchodováním. Nikdy neriskujte víc peněz, než kolik jste ochotni ztratit.