Růstové investování

Pokud byste v roce 1986 investovali 10 000 $ do indexu S&P 500, dnes byste měli zhruba 504 796 $.* Takže návratnost téměř 5 000 %. To není vůbec špatné! Pokud byste však stejnou částku investovali do indexu NASDAQ 100 (který byl spuštěný v roce 1986), dnes byste měli 1 408 937 $. (V obou případech předpokládáme, že byste všechny dividendy znovu investovali.) To je téměř 14 000 % za stejné období. Za tento vyšší výkon byste však zaplatili – ne penězi, ale obrovskou volatilitou. 

Index NASDAQ 100, který lze považovat za dobrého zástupce „růstu“, měl mnohem vyšší vrcholy a propady než index S&P 500.

Minulý výkon není ukazatelem budoucích výsledků.

A to je část kouzla „růstového“ investování. Pokud si zvolíte správné společnosti, růstové investování vám přinese mnohem vyšší výnosy. Musíte mít však dost odvahy, abyste vydrželi propady. 

Co je růstové investování?

Společnosti obvykle prochází stejným životním cyklem, kdy se snaží dosáhnout příjmů, zisků a vytvořit si cash flow.

  1. Nejprve se jen snaží najít nějaké zákazníky. V této fázi (spuštění) obvykle přichází o peníze. Pokud najdou nějaké zákazníky nebo investice (či půjčky), mohou růst. Těmto typům společností říkáme start-upy.
  2. Ve druhé fázi (růst), se pokouší svou činnost škálovat. Pokud v tom jsou úspěšní, mohou velmi rychle růst a později mohou být v této fázi dokonce ziskové vytváří cash flow.
  3. V další fázi (restrukturalizace) společnost rychle roste, ale ne tak rychle jako dříve. Společnost nakonec obtížně hledá nové způsoby růstu.
  4. V předposlední fázi (vyzrálost) se společnost snaží pouze udržet stávající stav. V této fázi společnosti obvykle začne vyplácet investorům dividendy, protože zvýšení ceny akcií je velmi obtížné.
  5. A v závěrečné fázi (úpadek) společnost oslabuje a nakonec svou činnost ukončí. Může to trvat mnoho let nebo i desetiletí. Někdy je to však překvapivě rychlé.

„Růstové investování“ (na veřejných trzích) se obvykle zaměřuje na společnosti ve druhé a třetí fázi. Nemusí to být jen technologické společnosti! K růstovým odvětvím v průběhu desítek let historie patřily automobily, veřejné služby a dokonce i koberce. V současnosti jsou to však často technologické společnosti, protože mohou rychle škálovat svou činnost a zároveň si udržet nebo zlepšit ziskové marže. Rozšíření společnosti v jiném než technologickém oboru vyžaduje mnoho peněz. Např. hotelový řetězec k tomu potřebuje koupit nemovitost a přijmout mnoho lidí, kteří v těchto hotelech budou pracovat. Technologické společnosti, jako např. herní studio zabývající se mobilními hrami, stačí zpřístupnit aplikaci na dalších trzích.

Pokud dokážete najít dobrou společnost za dobrou cenu, růstové investování může být skvělý způsob, jak si zvýšit výnosy z investic. Rychlý růst společnosti vede k rychlému růstu ceny akcií. Společnosti s vysokou marží mají hodně peněz na urychlení růstu, zpětné odkupy akcií nebo jako rezervu na horší situaci. Tyto typy společností však mohou být také neuvěřitelně rizikové. To platí především pro ty, které se nachází na levé straně životního cyklu (viz graf výše). Není jisté, že společnost, které rychle rostou příjmy, bude jednoho dne zisková. I malé chyby mohou zničit společnosti, které jsou stále v plenkách. Trh obvykle očekává explozivní růst a jakékoli známky zpomalení vystraší investory.

Růstové vs. hodnotové investování.

Lidé ve finančních kruzích často srovnávají hodnotové a růstové akcie. To může být zavádějící. Definice pojmu „hodnotové“ se v průběhu desetiletí vyvinula a nyní existuje řada podkategorií. Velmi zjednodušeně je lze definovat takto:

Hodnotové: Jsou to společnosti s výhodnou cenou akcií, která je nižší, než je reálná hodnota společnosti.

Růstové: Jsou to společnosti s rychle rostoucími příjmy a/nebo zisky, u nichž se očekává, že budou nadále růst.

Společnost může být hodnotovou i růstovou investicí. To je poměrně běžné na medvědích trzích. Na nepřetržitě býčích trzích je to vzácnější. V případě mnohaletého býčího trhu se možná budete muset spokojit s „růstem za rozumnou cenu“, ačkoliv se čas od času mohou objevit i růstové investice s dobrou hodnotou.

Shrnutí

Růstoví investoři obvykle investují do mladších společností, u nichž očekávají, že budou mít rychlejší růst příjmů a výnosů než průměrný účastník na trhu. V této kategorii se nachází široké spektrum společností. Mohou to být společnosti, které byly založeny teprve před pár lety a ještě nejsou ziskové, i podniky s příjmy v miliardách dolarů. Volatilita těchto investic je obvykle vyšší než u oblastí mimo růstové investování. Někdy i mnohem vyšší. 

Mladší a méně ověřené společnosti mohou být velmi rizikovými investicemi. Existuje však šance, že se z nich v příštím desetiletí stanou FAANG. To je sen každého růstového investora. To však neznamená, že byste neměli dělat svou práci!

Toto sdělení je pouze pro informativní a vzdělávací účely a neměli byste jej považovat za investiční radu, osobní doporučení ani nabídku nebo navádění k nákupu či prodeji jakýchkoli finančních nástrojů. Tento materiál byl připraven bez zohlednění jakýchkoli konkrétních investičních cílů nebo finanční situace příjemce. Nebyl připraven podle právních a regulatorních požadavků na propagaci nezávislého průzkumu. Jakékoli zmínky minulého nebo budoucího výkonu finančního nástroje, indexu nebo produktu investičního balíčku nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků a nelze je za něj považovat. Platforma eToro neprohlašuje, že obsah tohoto zveřejnění je přesný nebo úplný a nenese za něj žádnou odpovědnost.