Multistrategie

Investování na základě principů, ale s přizpůsobením se podmínkám na trhu

„Nemůžeme změnit směr větru, ale můžeme přizpůsobit plavby.“ 

Investování je obtížné. Pokud usilujete o trvalé zisky, můžete mít pocit, že je to, jako byste hledali svatý grál. Občas se zdá, že vše jde hladce, ale trhy poté zavrávorají a změní se na neprůchodné minové pole. Na vaší obchodní cestě je důležité, abyste se drželi svých principů, ale současně byli otevřeni novým cestám. Tomu se říká multistrategický přístup. 

Principy vs. strategie

Multistrategický přístup k investování je postaven na myšlence, že pomocí jednotlivých strategií můžete dosáhnout skvělých výsledků. Situace na trhu je však v každém okamžiku jedinečná. Cenové pohyby řídí bezpříkladné makroekonomické a mikroekonomické faktory, kterým by se investoři měli náležitě přizpůsobit. Investoři by měli být schopni nejen snadno změnit svůj přístup, ale také přijmout řadu principů ovlivňujících způsob, jakým investují. Tato pojící řada principů může spolupracovat s neustále se měnící strategií.

Jaký je tedy rozdíl mezi principy a strategiemi?

Principy by měly sloužit jako centrální vodítko, kterým se řídí vaše investiční rozhodnutí. Mohou to být relativně nejednoznačná a vysokoúrovňová prohlášení o způsobu uvažování, který chcete uplatnit při tvorbě portfolia. Stejně tak to mohou být konkrétní pravidla, která chcete dodržovat při zavádění různých strategií a alokací aktiv.

Strategie jsou na druhou stranu konkrétní techniky, které používáte k investování na trzích. Můžete postupovat podle dobře prozkoumaných a zdokumentovaných strategií, nebo se strategickým přístupem řídit pouze volněji. 

Principy

Principy mají různé formy. Můžete je získat z investičního průzkumu, studia nebo morálního či náboženského přesvědčení. Zde je například několik principů pro investiční rozhodnutí.

 • Nejdůležitější vlastností úspěšného dlouhodobého investování je trpělivost.
 • Nikdy neinvestujte více, než jste ochotni ztratit.
 • Neinvestujte do aktiv, která jsou v rozporu s vaším morálním přesvědčením. (Může jít například o společnosti, které porušují lidská práva, způsobují významné ekologické škody, ubližují lidem apod.)
 • Pokud je to možné, snažte se být na trzích pasivnější (a ne aktivní).
 • Držte se toho, co znáte (například akcií technologických společností)

Jak vidíte, neexistují žádná pevně daná pravidla pro stanovení principů. Některé z nich jsou poněkud neurčité, zatímco jiné znamenají přísnější omezení vašich činností. Než učiníte investiční rozhodnutí, měli byste zvážit své investiční principy.

Strategie

Ačkoliv jste si stanovili řadu principů, vaším konečným cílem je vydělat co nejvíce při dodržení vaší tolerance rizik. Je tedy důležité, abyste byli otevřeni řadě strategií, které se mohou přizpůsobit změnám na trzích, v geopolitické situaci nebo vaší osobní situaci. 

Pokud například trh rychle roste a zvážíte cílovou návratnost s přizpůsobením rizikům, hodnotové investování nemusí být kvůli nákladům na ušlé příležitosti nejvhodnějším přístupem. Pokud se na druhou stranu budete tvrdohlavě držet portfolia s dlouhodobými růstovými akciemi, během recese nejspíš nezískáte požadované výsledky.

Seznam potenciálních strategií je neomezený. Všechny si můžete přizpůsobit a můžete si vybrat od obecnějších po velmi konkrétní strategie. Několik příkladů:

 • Hodnotové investování
 • Růstové investování
 • Střednědobé investování
 • Arbitrážní obchodování
 • Strategie 130-30
 • Indikátor Parabolic SAR

Čím větší budete mít přehled o dostupných strategiích, tím lépe budete připraveni poprat se s trhy. 

Nalezení rovnováhy

Pokud používáte multistrategický přístup, musíte udržovat rovnováhu ve všem, co děláte. Musíte udržovat rovnováhu mezi pasivní a aktivní správou, mezi tolerancí rizik a odporem k rizikům a mezi strategiemi s držením a změnou aktiv. 

Přístup vám hlavně musí fungovat. Pokud budete dodržovat investiční principy, ale zároveň zůstanete otevřeni jiným strategiím, budete mít mnoho nástrojů, jak vydělávat, a zároveň pracovat v předem určeném rámci.

Toto sdělení je pouze pro informativní a vzdělávací účely a neměli byste jej považovat za investiční radu, osobní doporučení ani nabídku nebo navádění k nákupu či prodeji jakýchkoli finančních nástrojů. Tento materiál byl připraven bez zohlednění jakýchkoli konkrétních investičních cílů nebo finanční situace příjemce. Nebyl připraven podle právních a regulatorních požadavků na propagaci nezávislého průzkumu. Jakékoli zmínky minulého nebo budoucího výkonu finančního nástroje, indexu nebo produktu investičního balíčku nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků a nelze je za něj považovat. Platforma eToro neprohlašuje, že obsah tohoto zveřejnění je přesný nebo úplný a nenese za něj žádnou odpovědnost.

eToro je investiční platforma s mnoha aktivy. Hodnota vašich investic se může zvýšit nebo snížit. Váš kapitál je vystaven riziku.