Národy na vzestupu: portfolio StartupNations společnosti eToro

Před dvaceti lety deník The Irish Times vydal článek popisující, že kultura začínajících softwarových společností v Irsku je ve skutečnosti domácí a není výsledkem zakládání těchto společností bývalými zaměstnanci nadnárodních společností. Tato zvláštní kultura start-upů mezi malými zeměmi, kde proudí inovace, kde neustále vznikají nové technologické společnosti, kde neexistují hranice je něco, co se snažíme zachytit v našem novém Smart portfoliu StartUpNations . Specifické zaměření na začínající podniky v zemích, kde se začínají rozvíjet, spočívá v možnosti využít výrazného růstu těchto podniků v prvních letech jejich existence.

Na investicích do začínajících podniků z menších zemí je opravdu vzrušující, že jejich úspěch je stejně tak o zemích, které umožňují správné prostředí pro růst. 

Kupříkladu, v Rumunsku existuje řada faktorů, které z něj činí atraktivní místo pro investování. Životní náklady jsou nízké, podniky lze budovat levně a je zde kvalitní vzdělaná pracovní síla. Přestože se jedná o jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik v Evropě, rumunské začínající podniky se kvůli malému trhu zaměřují především na to, aby své produkty přizpůsobily globálním trhům, a byly tak úspěšné.

Další zemí působící na malém trhu s globální perspektivou je Izrael. Tato malá země ležící na pobřeží Středozemního moře se vždy potýkala s různými problémy, což vedlo k neustálému hledání řešení a rozvoji klíčových životních dovedností v poměrně mladém věku. Dobře vzdělaná izraelská pracovní síla je velkou zásobárnou pro mnoho technologických start-upů, které hledají mladé absolventy s pokročilými dovednostmi v oblasti počítačového programování a kybernetické bezpečnosti. 

Švýcarsko se nachází ve střední Evropě a nabízí skvělé příležitosti pro začínající podniky. Na rozdíl od Rumunska je podnikání ve Švýcarsku skutečně drahé. Nicméně díky mnoha výhodám, jako je vynikající poloha, kvalitní pracovní síla, silná ekonomika, vynikající infrastruktura a legislativa příznivá pro podnikání, je Švýcarsko magnetem pro nové společnosti.

Ne všechny země jsou stejné, ale v každé z těchto malých zemí, které jsou centrem úspěšných začínajících podniků, je něco zvláštního. Společnosti z každé z těchto zemí — a dalších jsou zastoupeny v našem Smart portfoliu StartUpNations.

Stejně jako u našich ostatních Smart Portfoliína eToro, se jedná o tématické portfolio, které vás vystavuje skupině aktiv v určitých oblastech, ale zároveň je diverzifikováno tak, aby vaše investice nebyla závislá na osudu jedné nebo dvou společností. Tato Smart portfolia vytváříme s ohledem na dlouhodobou strategii, nicméně vzhledem k povaze tohoto specifického Smart Portfolia se společnosti v portfoliu střídají a rotují v něm o něco častěji. 

Při sestavování Smart portfolia StartUpNations jsme hledali země s relativně malým počtem obyvatel menším než 20 milionů, které mají prostředí umožňující inovace, v němž mohou podniky prosperovat. Stručně řečeno, hledali jsme země, které poskytují atmosféru, v níž mohou firmy dosáhnout velkých úspěchů. 

Hledali jsme ve třech zdrojích země, které odpovídají tomuto vítěznému modelu: Podnikatelské prostředí, přívětivost pro začínající podnikatele a ročenka světové konkurenceschopnosti IMD. Tyto zdroje nám pomohly zjistit, zda investiční prostředí v dané zemi, její konkurenční prostředí, efektivita vlády, infrastruktura a další faktory přispívají k růstu úspěšných start-upů. Na základě údajů z těchto zdrojů a naší analýzy jsme vybrali země, které jsou pro toto portfolio nejvhodnější. 

Všechny společnosti zařazené do portfolia musí být veřejně obchodovány méně než pět let, aby byl zachycen vysoký růstový potenciál společnosti v počátečních fázích a aby byly zachovány nejaktuálnější společnosti na začátku jejich cesty na veřejný trh. Kromě toho portfolio každoročně aktualizujeme o nové společnosti, které právě vstoupily na burzu.

Smart portfolio StartUpNations je skvělým způsobem, jak se seznámit se zeměmi, které poskytují tu správnou kulturu a prostředí pro podporu růstu nových podniků. Investujte do vzrušujícího světa start-upů s diverzifikovaným portfoliem bez obvyklých nevýhod vkládání všech nadějí pouze do jedné společnosti.

Investujte do StartupNations

Copy Trading není investičním poradenstvím. Hodnota vašich investic může růst nebo klesat. Váš kapitál je vystaven riziku.

Toto sdělení slouží pouze pro informační a vzdělávací účely a nemělo by být považováno za investiční poradenství, osobní doporučení ani za nabídku či výzvu k nákupu nebo prodeji jakýchkoli finančních nástrojů. Tento materiál byl připraven bez zohlednění investičních cílů nebo finanční situace konkrétního příjemce a nebyl připraven v souladu s
právními a regulačními požadavky na podporu nezávislého výzkumu. Jakékoli odkazy na minulou nebo budoucí výkonnost finančního nástroje, indexu nebo balíčku investičních produktů nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků. Společnost eToro neposkytuje žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost obsahu této publikace.