5 Steps to Becoming a Smart Investor

Moudré investování je dnes důležitější než kdy jindy. Jak však zjistit, kde začít? Průvodce chytrým investováním pro začátečníky

V době ekonomické nejistoty je pochopitelné, že se lidé mohou obávat začít investovat do akcií a jiných nástrojů. Pokud však nyní neinvestujete, je to skutečně chytrý krok pro vaši finanční budoucnost?

Investování s sebou vždy nese riziko. V životě neexistují žádné záruky a tuto skutečnost nelze obejít. Chytří investoři však vědí, že vždy lze najít dobré investiční příležitosti, ať už se na trzích děje cokoli. Považujte tento návod za svůj plán chytřejšího investování!

Procvičujte investování bez rizika pomocí obchodního simulátoru. Vyzkoušejte jej hned teď:

Demo účet zdarma

Hrajte na dlouhou trať

„Čas, ne načasování“ je pravděpodobně jednou z nejdůležitějších zásad investování. Začátečníci mají tendenci trápit se nejlepším časem na „skok“, ale pravdou je, že nalezení správného času pro zahájení investování není zdaleka tak důležité jako to, jak dlouho budete investovat. Ve skutečnosti platí, že čím dříve, tím lépe, protože to umožní vašim investicím více času a příležitostí k růstu (zejména při investování na rozvíjejících se trzích) a zotavení se z hrbolů na cestě.

Studie opakovaně prokázaly, že dlouhodobé investování, při vzestupech i poklesech na trhu, se mnohem pravděpodobněji vyplatí, než kdybyste se v panice stáhli. A čím delší je časový rámec investice, tím větší jsou šance na ziskovou návratnost. Začněte tedy co nejdříve!

Očekávejte neočekávané

Nikdo nemá investiční křišťálovou kouli (nebylo by to skvělé?), ale každý zkušený investor vám řekne, že rozhodně budou turbulentní období. Nikdo nedokáže předpovědět, kdy tato doba nastane, ale víme, že poklesy jsou přirozenou součástí každého hospodářského cyklu. Všichni bychom se samozřejmě rádi vyhnuli ztrátám, ale přílišný strach z nich vás může držet stranou a připravit vás nejen o bolest, ale i o možný zisk.

Přestože neexistují žádné záruky, historicky po poklesu následoval následný vzestup. Správa rizik je určitě chytrá, ale přílišná snaha vyhnout se jakýmkoli ztrátám by sama o sobě mohla být nejrizikovějším investičním rozhodnutím ze všech.

Nevkládejte všechna vajíčka do jednoho košíku

Když už mluvíme o řízení rizik, diverzifikace je jednou z nejlepších strategií pro všechny investory, a to zejména pro začátečníky. Zjednodušeně řečeno, diverzifikace znamená, že svůj investiční kapitál rozložíte mezi různá aktiva, takže vaše peníze nikdy nespočívají pouze v jednom. Tímto způsobem, pokud se řekněme jedna nebo dvě akcie ve vašem portfoliu náhodou dostanou do potíží, jsou zde další aktiva, která pomohou situaci vyrovnat. Diverzifikace je ještě důležitější v období vysoké inflace a zvyšování úrokových sazeb.

Prozkoumejte své možnosti

Potřeba investovat peníze moudře je větší než kdy jindy, a to často vyžaduje, abyste viděli dál než na to, co je zřejmé. Dobrou zprávou je, že stále více tříd aktiv a investičních možností je k dispozici více než kdykoli dříve. Budete se chtít podívat na aktivní i pasivní možnosti dlouhodobých investic a mít na paměti všechny výše uvedené body.

Skvělou možností ke zvážení jsou chytrá portfolia na platformě eToro. Každé z těchto portfolií vytvořených týmem odborníků má vlastní investiční strategii založenou na určitém tržním motivu. Pro začátečníky mohou být chytrá portfolia přesně tím, co hledají, protože představují pohodlný a diverzifikovaný způsob, jak získat přístup k hlavním tržním novinkám a trendům, které formují náš dnešní svět, aniž by museli platit poplatky za správu portfolia, které si účtuje mnoho makléřských společností.

Chytrá portfolia využívají také tzv. dynamickou alokaci aktiv, která kombinuje aktivní a pasivní přístupy a nabízí to nejlepší z obou světů. Složení portfolia, včetně toho, jaká aktiva v něm jsou a v jakém procentuálním poměru, jsou čas od času přehodnocována v závislosti na dění na trzích. To vše se děje automaticky na základě odborných analýz a průzkumů a bez jakýchkoli dalších poplatků.

Prozkoumejte chytrá portfolia

Držte se toho, co umíte (a stále se učte)

Každý z nás jako jedinečná osobnost vnáší do každého rozhodnutí své osobní cíle a přesvědčení. Investiční rozhodnutí se ničím neliší a investování do společností, produktů a trendů, kterým věříte, může být skvělým způsobem, jak vytvořit portfolio.

Warren Buffett, zřejmě jeden z nejlepších světových investorů, skvěle řekl: „Investujte do toho, co znáte.“ Je to docela dobrá rada, vzhledem k tomu, že jednou z nejčastějších chyb, které mohou začínající investoři udělat, je zapojení se do investic, o kterých nevědí dost.

I zde mohou chytrá portfolia pomoci připravit půdu pro začátečníky. Můžete si vybrat z desítek portfolií, z nichž každé je postaveno na oboru nebo trendu, který již znáte, jako např. elektrické vozy, kybernetická bezpečnost, luxusní móda nebo finančnictví. Toto je známo jako tematické investování, což je sdružování aktiv způsobem, který je podobný fungování mnoha fondů obchodovaných na burze (ETF). Ve skutečnosti se stále více investorů zajímá spíše o trendy než o jedno aktivum. Peníze vkládají více do tematických ETF než do jiných typů. Průzkum ukazuje, že ačkoli tematické ETF tvoří méně než 2 % aktiv, tvoří 6 % výnosů a za poslední tři roky do nich přiteklo více prostředků než do všech ostatních sektorových ETF dohromady.

A nakonec si vždy aktivně rozšiřujte své finanční znalosti, které vám umožní činit lepší investiční rozhodnutí. Podívejte se na bezplatnou Obchodní akademii eToro, což je cenný zdroj kurzů, videí, výukových programů a dalších informací.

Jak začít

Jedním z nejlepších způsobů, jak se začátečníci mohou ponořit do světa investování, je bezrizikový a nezávazný demo účet. Pomocí virtuálního portfolia v hodnotě 100 000 USD se zdokonalíte v obchodování a získáte jistotu, že se budete rozhodovat správně. Vyzkoušejte si, jaké to je investovat do chytrých portfolií a dalších aktiv v reálném čase. Až budete připraveni, můžete snadno přejít na skutečné obchodování.

Získejte svůj demo účet

Toto sdělení slouží pouze pro informační a vzdělávací účely a nemělo by být považováno za investiční poradenství, osobní doporučení ani za nabídku či výzvu k nákupu nebo prodeji jakýchkoli finančních nástrojů. Tento materiál byl připraven bez zohlednění investičních cílů nebo finanční situace konkrétního příjemce a nebyl připraven v souladu s
právními a regulačními požadavky na podporu nezávislého výzkumu. Jakékoli odkazy na minulou nebo budoucí výkonnost finančního nástroje, indexu nebo balíčku investičních produktů nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků. Společnost eToro neposkytuje žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost obsahu této publikace.