Co jsou hodnocení ESG a jak je používat? Průvodce ESG na eToro

Ve znalostech je síla a investoři potřebují mít při rozhodování o investicích přístup k co největšímu množství kvalitních informací. S rostoucím pohybem směrem k etičtějším a udržitelnějším obchodním praktikám, a to nejen pro vyšší dobro, ale také pro zamezení rizik, je zásadní větší transparentnost výkonnosti společností v těchto oblastech. Základem tohoto hnutí je tzv. ESG.

Podívejme se blíže na to, co je to ESG a jak můžete využít hodnocení ESG k lepšímu pochopení toho, zda určitá společnost patří do vašeho portfolia.

Co je ESG?

Iniciály ESG, nazývané také udržitelné investování, etické investování nebo společensky odpovědné investování, označují environmentální, sociální a správní otázky , podle kterých lze hodnotit výkonnost společností a následně jim přidělit číselné hodnocení.

ESG je dnes jedním z největších investičních trendů. Téměř 80 % investorů nyní sleduje nebo zvažuje udržitelné investiční strategie, čtyři z pěti institucí nyní začleňují hlediska ESG do svých investičních procesů a od roku 2020 má 88 % veřejně obchodovaných společností zavedeny iniciativy ESG.

Další informace o ESG

Jak můžete využít hodnocení ESG při rozhodování o investicích?

Při zvažování, které akcie přidat do svého portfolia, vám hodnocení ESG, známé také jako rating ESG, poskytuje přístup k dalším informacím o společnosti, které se v tradiční finanční analýze obvykle nezohledňují. Na výkonnost jejich akcií by mohly mít významný dopad faktory, jako je například jejich rizikovost v oblasti změny klimatu a lidských práv.

Přestože by se na hodnocení ESG nemělo spoléhat jako na jediný faktor při rozhodování o investici, může hrát cennou roli jako součást vašeho výzkumu a procesu investičního rozhodování. Skóre ESG vám může pomoci orientovat se na investování do společností, které mají díky svým udržitelným praktikám lepší předpoklady k dlouhodobému dosahování lepších výsledků, a také vám může pomoci vyhnout se společnostem zapojeným do pochybných nebo rizikových obchodních praktik. 

Jako investor můžete využít hodnocení ESG k získání dalších informací o tom, jak je společnost udržitelná:

  • ESG skóre může poskytnout doplňující pohled na společnost nad rámec tradiční finanční analýzy.
  • ESG skóre lze použít jako filtr pro rozhodování, které akcie zařadit do portfolia. Investor se například může rozhodnout investovat pouze do těch společností, které mají vysoké skóre ESG. 
  • ESG skóre může sloužit jako varovací nebo monitorovací nástroj. Například snížení skóre ESG společnosti může být signálem k prozkoumání toho, co tuto změnu vyvolalo.

Jak se vypočítává hodnocení ESG?

Data, výzkum a analýza jsou pravděpodobně již součástí vašeho investorského slovníku. Podobně jako se při analýze trhu zohledňují finanční informace o společnosti, aby se určilo pořadí akcií, zohledňuje hodnocení ESG konkrétní faktory, aby se zjistilo, jak si společnosti stojí z hlediska udržitelnosti.

Jako investor můžete využít hodnocení ESG k získání dalších informací o tom, jak je společnost udržitelná:

  • Environmentální faktory zohledňují úsilí společnosti o ochranu životního prostředí, včetně úrovně energetické účinnosti, emisí uhlíku, znečištění ovzduší a vody, postupů nakládání s odpady a spotřeby přírodních zdrojů.
  • Sociální faktory se zaměřují na postupy společnosti týkající se lidí a komunity, jako jsou lidská práva a pracovní normy, rozmanitost na pracovišti, zásady ochrany osobních údajů a humanitární příspěvky.
  • Správní faktory měří standardy řízení společnosti, jako je složení představenstva, platy vedoucích pracovníků, lobbistické praktiky a politika prevence korupce. 

ESG na eToro

eToro v současné době zavádí novou funkci, která poskytuje hodnocení ESG pro tisíce akcií, aby naši uživatelé měli jasný a pohodlný přístup k těmto cenným informacím. Zavádění bude probíhat postupně, takže pokud ve své aplikaci ještě skóre ESG nevidíte, nezoufejte brzy se objeví.

Bohužel neexistuje žádný všeobecně uznávaný systém hodnocení ESG, kterým by se investoři mohli řídit, a měření ESG může být značně subjektivní v závislosti na tom, kdo je vypočítává. Abychom zajistili, že výsledky eToro budou co nejspolehlivější a budou odrážet co nejpřesnější informace, spolupracujeme se společností ESG Book. 

ESG Book je globální lídr v oblasti analýzy dat ESG, kterou využívají špičkové finanční instituce k měření výkonnosti největších světových společností v oblasti udržitelnosti. Společnost kombinuje špičkové technologie a výzkum, aby tyto údaje zpřístupnila veřejnosti. ESG Book průběžně zohledňuje informace, které společnosti samy uvádějí (zveřejňované každoročně), a také zprávy a signály nevládních organizací. Díky tomu se skóre denně přehodnocuje a odráží veškeré změny ve výkonnosti společnosti v oblasti udržitelnosti, a tak je možné jakoukoli změnu skóre okamžitě vidět na platformě eToro.

Systém hodnocení ESG společnosti eToro je vybaven uživatelsky přívětivým barevným schématem “semaforu”:

  • Zelené skóre ukazuje, že společnost je lídrem ve svém odvětví z hlediska ESG. 
  • Žluté skóre ukazuje, že společnost je ve svém odvětví z hlediska ESG průměrná. 
  • Červené skóre ukazuje, že společnost má v porovnání se svým odvětvím špatné hodnocení z hlediska ESG. 

Proč ESG?

ESG se stává stále populárnějším protože jako globální společnost přikládáme otázkám ESG mnohem větší význam než kdykoli předtím. Navíc, studie ukázaly, že společnosti, které jsou k ESG vstřícnější, mají tendenci dosahovat v průběhu času solidnějších finančních výsledků. Investoři se proto na ESG dívají jako na způsob, jak se vyhnout rizikům, a jako na potenciální zdroj lepších dlouhodobých výnosů. Zjistěte sami, jak využít hodnocení ESG při rozhodování o investicích.

Objevte ESG na eToro

Toto sdělení slouží pouze k obecným informačním a vzdělávacím účelům a nemělo by být považováno za radu ohledně finančních produktů, osobní doporučení ani za nabídku či výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli finančního produktu. Bylo připraveno bez ohledu na vaše cíle, finanční situaci nebo potřeby. Jakékoli odkazy na minulou nebo budoucí výkonnost nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků. Společnost eToro neposkytuje žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost obsahu této publikace.