6 investičních strategií pro pokoření trhů

Krása dnešního globálního investičního ekosystému spočívá v tom, že už není vyhrazen jen pro velké stratégy z Wall Streetu. Vyrovnání investičního pole, k němuž eToro významně přispělo, umožnilo i obyčejným lidem podílet se na vysoce konkurenční investiční hře, téměř bok po boku s dříve ctěnými, váženými a zbožňovanými „muži v oblecích na míru“.

Avšak to, že se nyní každý může pohodlně opřít o svou zbrusu novou herní židli, roztočit ruletu s cennými papíry a k tomu křupat chipsy, ještě neznamená, že musí pálit od boku. Můžeme mít veškeré zajímavé vybavení k obchodování, které lze koupit za peníze, nejsme-li však vybaveni základními znalostmi investičních strategií, nebude nám moc platné. Takže abychom se lépe vybavili na cestu investování, napadlo mne sepsat seznam šesti strategií, které by měl mít každý investor ve svém souboru nástrojů. 

Proč mít vůbec strategii?

Strategie je jako herní plán, který dává řízení portfolia jasný směr a zároveň nám pomáhá lépe se orientovat ve stále se měnících tržních podmínkách. Obecně řečeno abyste se dostali ze kteréhokoliv bodu A do bodu B, jsou nutné následující tři věci:

  1. Cíl (v tomto případě by to mohly být úspory na důchod, nová herní konzole nebo vytvoření určitého vedlejšího příjmu, který by pomáhal s placením složenek);
  2. Směr (toto je naše obecná investiční strategie a teze);
  3. Jak se tam dostat (to by byly komponenty, které tvoří naše portfolio).

Přihazovat peníze na trhy, aniž bychom si nejprve vyjasnili tyto tři kroky, je jako plachtit v oceánu, aniž bychom věděli, kam se plavíme, proč to děláme a jak se k čertu vůbec někam dostaneme. Ano, vím, někteří lidé tomu říkají „dobrodružství“ a ano, prý to může být strašně zábavné – ale asi bych vymyslel lepší způsoby, jak se pobavit, aniž bych slepě riskoval celoživotní úspory, ať už svoje nebo někoho jiného. Pojďme do toho.

Investování do hodnoty

Prostý způsob, jak popsat investování do hodnoty, je přirovnat to k hledání výhodné koupě. Pokud často nakupujete na místních bleších trzích nebo v bazarech, pravděpodobně už jste hodnotovým investorem. Základní princip této strategie, který je často spojen s přístupem, který popularizoval Warren Buffet, je jednoduchý: získat aktivum, které je na trhu nedoceněno (přehlíženo) nebo – módním investičním slovníkem – se prodává pod svou vnitřní hodnotou.

„A do háje! Co je to za strategii? To je přece jasné, že nebudu kupovat něco, co se prodává dráž,“ už vás přímo slyším. Vtip je v tom, že aby bylo možno posoudit (vnitřní) hodnotu určitých akcií, obvykle musíte udělat docela obsáhlý průzkum, být schopni přečíst si účetní rozvahy a pochopit, jak se vztahují k budoucím vyhlídkám společnosti při generování peněžních toků. Vyžaduje také, abyste byli imunní vůči jakýmkoliv emocionálním a iracionálním způsobům myšlení, protože samotná schopnost nakupovat výhodně je založena na využívání tržních iracionalit, které způsobily přehlédnutí nebo podcenění cenného papíru.

Pro začínajícího investora je investování do hodnoty výzvou, protože vyžaduje hodně čtení (alespoň zpočátku). Ti z vás, kteří jsou dostatečně zvědaví a trpěliví na to, aby investovali do studia základních principů investování do hodnoty, pak pravděpodobně realizují investici, která si uchová výnosy až do konce vašeho života. Jedna věc je jistá – aby se tato strategie opravdu vyplatila, musíte hrát dlouhou hru. A dlouhou nemyslím tři měsíce, ale spíše pět, 10 nebo dokonce 50 let – a přitom se budete vyhýbat častému obchodování. Zajímalo by mě, v čem přesně je ta zábava?

Investice do růstu

Pokud je hodnotovým investováním hledání výhodné koupě, pak investice do růstu je hledání potenciálu. Růstoví investoři hledají inovativní společnosti v rychle rostoucích, rozvíjejících se odvětvích se silným růstovým potenciálem nebo se již pyšní nadprůměrným růstem tržeb (a někdy i zisků). Jsou to obvykle společnosti, které se kvůli své narušující podstatě dostávají pod velký tlak a často si vytvářejí vlastní trhy i obecenstvo. Typickými příklady jsou společnosti jako Tesla, Uber, Square, PayPal.

K investicím do růstu by se však nemělo přistupovat jako ke spekulacím ani by se na ně nemělo tak pohlížet, i když právě to mnozí nezkušení investoři někdy dělají (viz investování do memu níže). Za každou růstovou tezí musí být solidní podnikatelská logika a hodnotová nabídka. Nabízí-li společnost, jejíž akcie jsou vloženy na burzu cenných papírů, přesvědčivou vizi budoucnosti s produktem, který existuje pouze na tajném videu „úvah“ generálního ředitele, můžete si být jisti, že produktem je* samotný cenný papír*.

Zatímco investování do hodnoty je o schopnosti ocenit podniky v současnosti, investice do růstu je o stanovení ceny v budoucnosti, o spojování bodů a o jejich zpětném sledování do aktuálního okamžiku v čase. To vyžaduje určitý stupeň laterálního (tvůrčího) myšlení, schopnost vidět za roh a identifikovat vzorce a trendy, stejně jako schopnost správně vyhodnotit pravděpodobnost své investiční teze. 

Oceňování růstových společností je spíše uměním než exaktní vědou. Jestliže však jste v určitém odvětví profesionálem, můžete být v pozici, kdy lze identifikovat příležitosti k růstu v rámci své vlastní zkušenosti. Jen hledejte rychle rostoucí společnosti, které narušují zavedené pořádky vašeho trhu, i když se jedná jen o skulinu. Pamatujte si, že k vydělávání peněz na trhu cenných papírů nemusíte mít vždycky pravdu. Stačí, když budete mít pravdu jen několikrát za život. Investujte do toho, co znáte a čemu rozumíte, a až to uděláte, nebojte se skutečně počítat s touto investicí. 

Investice do dynamiky

Jestliže hodnotoví investoři hledají výhodné koupě a růstoví investoři hledají potenciál, pak se investoři do dynamiky pokoušejí chytit vlnu. Loví cenné papíry s výrazným vzestupným trendem, většinou s využitím signálů technických ukazatelů, jako jsou 50denní a 200denní klouzavé průměry (50denní čára překračující 200denní čáru nahoru obvykle signalizuje „koupit“, a stejná čára překračující 200denní čáru dolů signalizuje „prodat“). Je důležité poznamenat, že tyto ukazatele nejsou vědeckými zákony, ale spíše heuristickým základním pravidlem, statistickou pravděpodobností.

Investice do dynamiky zní až příliš dobře na to, aby to byla pravda – jen investujte do věcí, které mají nejsilnější „trakci“, a prodávejte, když se tento trend začne rozpadat. I když se jedná o naprosto legální způsob, jak vydělat peníze na trhu (a existuje mnoho specializovaných fondů, které nabízejí expozici v dynamických cenných papírech), tato strategie je výrazným odbočením od základního ekonomického vztahu mezi hodnotou a cenou. Pokud je vaší primární motivací k investování záplava adrenalinu, který vás osprchuje hormony štěstí, pak je tato strategie dobrým kandidátem. Avšak vzhledem k tomu, že se v podstatě jedná o strategii načasování trhu, nejste-li zkušený čtenář grafů a guru technických analýz, možná se budete jako jediný snažit i v době, když už je dávno po všem. A to může být velmi osamělá a bolestná situace.

Investování do výnosů

Hodnotoví investoři, růstoví investoři a investoři do dynamiky mají jedno společné – snaží se překonat trh a dosahovat nadprůměrných výnosů. Starají se více o agresivní růst svého kapitálu než o to, aby měli k dispozici peníze. Na rozdíl od nich jsou však investoři do výnosů téměř výhradně zaměřeni na investování jako na způsob generování spolehlivého příjmu, a to buďto prostřednictvím dividend nebo jiných aktiv s úrokovým výnosem.

Tato strategie se možná nejvíce podobá strategii investování do hodnoty, protože přitahuje ty, kdo tíhnou k nižšímu riziku, a přesto mají potřebnou trpělivost a vytrvalost k dlouhodobému budování majetku. Investoři do výnosů často volí investici do dobře kapitalizovaných společností, které vyplácejí vysoké dividendy, jsou často lídry ve svých odvětvích a jsou obecně příliš velké na to, aby rychle rostly (nebo aby vůbec rostly). 

Existuje podkategorie investorů do výnosů zvaná investoři do růstové dividendy, kteří se snaží identifikovat růstové cenné papíry mezi společnostmi vyplácejícími dividendy. To však také vyžaduje přiměřenou znalost čtení a chápání rozvah a mnoha dalších základních ukazatelů.

Kromě cenných papírů existují další aktiva, jako jsou dluhopisy, burzovně obchodovatelné fondy (ETF), podílové fondy a realitní investiční syndikáty (REIT), které odměňují své držitele v hotovosti. Zkušenější investoři se zájmem o blockchainové technologie možná budou chtít prozkoumat různé možnosti stakingu, které umožní vložit kryptoměnu a získat úrok z výnosu.

V závislosti na tom, jak si v životě stojíte, ať jste se právě vydali na cestu investic nebo už plánujete odchod do důchodu, můžete uvažovat o vyhrazení části svého portfolia na investování do výnosů. Jedná se o silnou strategii budování bohatství, která časem zrychluje díky potenciálu slučování (zejména když reinvestujete dividendy). Sníží volatilitu i zbaví vaše portfolio trochy rizika a současně vás odmění stabilním přísunem hotovosti, kterou pak můžete reinvestovat zpět do portfolia (což lze jen doporučit) nebo ji použít ke koupi své vytoužené Tesly.

Investování do dopadů

Investice do dopadů se stává stále oblíbenější strategií, zejména mezi generacemi Z a Y (mileniály), pro svůj potenciál pozitivně přispět světu jako celku. Zatímco v minulém století šlo o maximalizaci účinnosti a produktivity, které se často dosahovalo na úkor environmentálních a sociálních problémů, 21. století je podle všeho o maximalizaci dopadu a o zajištění toho, abychom pro bohatství, které vytváříme, měli i nadále planetu, na které se dá utrácet.

eToro stojí v popředí tohoto druhu investic díky svým Smart Portfolios, kde mohou investoři investovat do košů vlivných společností, jako jsou společnosti zabývající se zelenou obnovitelnou energií, společnosti pracující na léčbě rakoviny a cukrovky, společnosti poskytující péči o domácí mazlíčky, farmaceutické a vakcinační společnosti a mnohé další. Tato strategie si v průběhu let vedla překvapivě dobře, a to nejen díky vynikající návratnosti, ale také vytvořila určitý tlak na ostatní podniky, aby přijaly nové strategie, které budou v lepším souladu se základními zásadami společenské odpovědnosti. Tento trend bude do budoucna pravděpodobně pokračovat (a dokonce zesilovat), protože na trhy vstupuje čím dál více lidí s mimořádným zájmem o odpovědné investování.

Investování do memu

V poslední době došlo k rozvoji přístupu k investování, který si dovoluji označit za investování do memu. Bylo zpopularizováno nedávnou demokratizací investic a obrodou drobných investorů na různých (online) platformách po celém světě. Nejedná se samozřejmě o široce uznávanou investiční strategii v tradičním slova smyslu a určitě bych ji nedoporučoval jako Popular investor, ale stojí za to se o ní stručně zmínit, protože se domnívám, že má své místo na investičním playlistu trhů 21. století. 

Cenné papíry meme jsou v podstatě podkategorií dynamických cenných papírů, jejichž stádový efekt ještě více umocňují oblíbené figurky ze sociálních sítí (influenceři a celebrity), které svému obecenstvu často vychvalují různá aktiva. To vytváří prostředí obrovského očekávání, které začíná s malým obecenstvem prvních uživatelů, aby pak rychle eskalovalo (v důsledku efektů sítě) a upoutalo zájem širšího obecenstva (i mimo investiční komunitu). „Outsideři“ pak se pak začínají přidávat ke stádu ze strachu, že něco zmeškají, což vytváří určitý lavinový efekt, který pohání ceny výš a výš, až se to nakonec vymkne kupujícím z rukou a roztříští se jako vlna o skálu. Tyto společnosti/aktiva mají obvykle nejistý výhled, ale ztělesňují určité atributy, které rezonují u širšího publika a vytvářejí v tomto procesu pocit sounáležitosti a společenství kolem citově a ideologicky zabarveného sdělení.

Jedná se o investiční strategii s extrémně vysokým rizikem / vysokou odměnou a nedoporučoval bych ji začátečníkům, i když je zábavná a přitažlivá. Pro zkušenější investory však může být zcela přijatelným způsobem, jak dosáhnout násobné návratnosti a riskovat pouze přiměřené procento kapitálu. 

Spodní řádek

O typech investičních strategií lze napsat spoustu knih a získat spoustu doktorátů, s mnoha definicemi a hojnými důkazy, proč je jedna z nich lepší než jiné. Nakonec jde jen o volbu toho, co je pro vás to pravé v souvislosti s vašimi investičními cíli. Jako investor, a zejména jako Popular Investor na eToro, jsem vynaložil mimořádné úsilí, abych se výrazně neztotožnil s některou ze zmíněných strategií, protože to může vést k tunelovému vidění – což je přesně to, co nechcete, chcete-li mít na trzích náskok. 

Investoři, kteří se dostanou do pasti typu „jsem hodnotový investor“ nebo „jsem dynamický obchodník“ riskují, že omezí svůj potenciální prostor nápadů a činů. To na oplátku může způsobit, že přehlédnou kapitalizaci zřejmých tržních příležitostí a připraví své kopírovače o zisky z tohoto procesu. Skutečnost, že jsem osobně udělal více než 1 000 % (10×) na obchodech GME, TSLA, NIO nebo ETH (na každém z nich), ze mne nedělá o nic menšího hodnotového investora, což považuji za svou hlavní strategii. Stejně tak ze mne nedělá častého obchodníka s dynamikou jen to, že někdy rozpoznám a využiji tržní příležitosti. Šroubovák je skvělý nástroj, když chcete opravit kolo, ale je na nic, když chcete sníst nudle. I tyto strategie jsou nástroji, které by měly být voleny s rozmyslem – a každý z nich nejlépe slouží svému zamýšlenému účelu a cíli.

Gasper Sopi je Popular Investorem na eToro. Má magisterský titul v kognitivních systémech a UX designu. Gasper má osm let zkušeností s investováním a jeho cílem je každoročně překonávat index S&P 500.

Objevte Popular investory eToro

Váš kapitál je vystaven riziku

Výsledky dosažené v minulosti nejsou ukazatelem budoucích výsledků. Uvedená historie obchodování je kratší než 5 celých let a nemusí být vhodným základem pro investiční rozhodování. Toto není investiční poradenství.

eToro je platformou obchodování s mnoha aktivy, která nabízí investice jak do cenných papírů a kryptoměn, tak také obchodování s aktivy formou CFD.

Uvědomte si prosím, že CFD jsou komplexním nástrojem s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 67 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste uvážit, zda opravdu chápete, jak fungují CFD, a zda si můžete dovolit přijmout tak vysoké riziko ztráty peněz.