O finanční nezávislosti sní mnoho lidí. Kdo by nechtěl mít možnost odejít dříve do důchodu, cestovat po světě a nemuset se starat o to, aby měl dost peněz na vše, co potřebuje? Finanční svoboda je skvělá. Co je ale skutečně potřeba k tomu, abyste se stali finančně nezávislými? A je to vůbec možné?

Obsah

Co je to finanční nezávislost?

Je možné dosáhnout finanční nezávislosti?

Pět úrovní finanční nezávislosti

Praktické kroky

Jak odejít do předčasného důchodu

Co je to FIRE metoda pro předčasný odchod do důchodu?

Typy investování FIRE

Pro finanční nezávislost investujte moudře

Co je to finanční nezávislost? 

V praxi může finanční nezávislost pro každého znamenat něco trochu jiného, do jisté míry závisí na očekávaném životním stylu. Někomu vyhovuje minimalistický způsob života, jiný proto, aby se cítil „finančně svobodný“, vyžaduje luxusní auta a rozlehlé nemovitosti. Základní koncept finanční nezávislosti však zůstává stejný: nastává, když má jednotlivec kontrolu nad svými vlastními financemi a nezávisle na zaměstnavateli, vládě nebo jiných vnějších subjektech rozhoduje o tom, jaké si vytvoří zdroje příjmů.

Je možné dosáhnout finanční nezávislosti?

Finanční nezávislost je rozhodně hodnotným cílem, o který může usilovat každý. Navíc ji lze považovat za proces, který je přínosný sám o sobě. Existuje totiž spektrum úrovní od finančně závislých až po finančně nezávislé. Po těchto úrovních lidé postupují ke konečnému cíli – finanční svobodě. Nejedná se o cíl typu „všechno nebo nic“. Každá úroveň přináší nové výhody, a čím blíže k cíli se nacházíte, tím více tyto výhody pozitivně ovlivňují váš každodenní život.

Pět úrovní finanční nezávislosti

Finančně závislí

To je situace, kdy jsou vaše výdaje vyšší než vaše příjmy, a proto jste tak či onak závislí na pomoci někoho nebo něčeho dalšího. Na této úrovni začíná každý z nás a někdy se označuje jako úroveň nula – protože člověk, který je finančně závislý, nemá žádnou nezávislost.

Finančně solventní

Váš příjem je dostatečný na to, abyste byli schopni plnit své finanční závazky a pravidelné výdaje bez cizí pomoci.

Finančně stabilní

Jakmile jste schopni sami důsledně plnit své finanční závazky, dalším krokem je začít spořit. Finanční stability obvykle dosáhnete, když máte vytvořený fond pro případ nouze – ale ještě jste nezačali spořit na pozdější dobu. Možná máte také nějaké dluhy, například půjčku nebo hypotéku.

Finančně zabezpečení 

Finanční jistoty dosáhnete tehdy, když váš příjem snadno pokryje všechny základní životní náklady, a navíc vám v případě potřeby umožní dočasně se udržet nad vodou, například pokud byste přišli o práci a museli si hledat novou. Nyní je čas zbavit se všech dluhů s vysokými úroky, abyste se mohli začít soustředit na budování solidní investiční základny, která vás dovede na další úroveň.

Finančně nezávislí

V tuto chvíli se již nespoléháte pouze na své příjmy, abyste pokryli své výdaje. Provedli jste různé, dlouhodobé investice, které vám přinášejí dividendy. Ty vám umožní dále budovat své bohatství. Tyto příjmy z investic stačí na pokrytí vašeho požadovaného životního stylu, ať už to pro vás znamená cokoliv.

Praktické kroky

Přístupů k dosažení finanční nezávislosti je pravděpodobně tolik, kolik je na světě lidí. Je to proto, že potřeby a pocit pohodlí každého člověka se liší. Všechny přístupy však lze rozdělit do dvou základních kategorií: snižování výdajů a zvyšování příjmů. Většina strategií pro dosažení finanční nezávislosti kombinuje oba přístupy. Tím se maximalizuje pokrok (naspořená částka) a minimalizuje časový rámec (jak dlouho vaše cesta potrvá). Abyste na to přišli. stačí vám zdravý rozum. Čím vyšší je váš příjem a čím nižší jsou vaše výdaje, tím rychleji můžete dosáhnout finanční nezávislosti.

Mezi příklady snižování výdajů patří přísnější sestavování rozpočtu a snižování dluhů. Nešťastnou skutečností je, že dnes mnoho domácností využívá úvěry k financování života nad své možnosti. Tento zvyk je třeba řešit dříve než si lze reálně stanovit cíl finanční nezávislosti. K tomu, abyste dostali základní výdaje pod kontrolu, je obvykle nutné žít úsporněji a důsledně sledovat výdaje. Pokud stejně jako mnoho lidí platíte vysoké úroky z dluhů, má pravděpodobně smysl nejdříve si vytvořit strategii splácení dluhů a až poté se více zaměřit na dlouhodobé investování.

Investování, ať už do akcií, nemovitostí nebo podnikání, je příkladem zvyšování příjmů – a je nepravděpodobné, že by bez něj bylo možné dosáhnout finanční nezávislosti. Dalším přístupem je zvyšování platů, ať už z role zaměstnance, nebo jako majitel firmy. To může zahrnovat povýšení v zaměstnání, zvýšení vašich odborných dovedností za účelem účtování vyšších honorářů nebo rozšíření podnikání do nových oborů.

Každý z těchto přístupů vyžaduje odhodlání a kreativitu. Finanční nezávislost je něco, čeho by chtěl dosáhnout každý, ale pouze reálné, praktické kroky vám pomohou posunout se na cestě blíže k cíli.

Jak odejít do předčasného důchodu

V posledních letech se pod pojmem „finanční nezávislost“ často rozumí předčasný odchod do důchodu, kdy můžete přestat pracovat již v mladém věku. Pro některé lidi je cílem odejít do důchodu ve čtyřiceti letech nebo možná ještě dříve. Úroveň, kdy je člověk schopen odejít do důchodu a přestat pracovat úplně, může být označována jako finanční svoboda.

Opět existuje mnoho různých přístupů a strategií, jak odejít do předčasného důchodu. Prvním krokem je však zjistit, kolik peněz potřebujete k tomu, abyste mohli odejít do předčasného důchodu a zachovat si požadovaný životní styl. Přestože existuje mnoho osobních faktorů, které mohou toto číslo ovlivnit, může vám pomoci online důchodová kalkulačka, která vám poskytne prvotní odhad. Podle metody FIRE, kterou se budeme zabývat dále, budete pro dosažení této úrovně finanční nezávislosti muset vytvořit čisté jmění ve výši 25 násobku      vašich odhadovaných ročních výdajů.

Co je to FIRE metoda pro předčasný odchod do důchodu?

Zkratka FIRE vychází z knižního bestselleru Your Money or Your Life autorů Vicki Robin a Joea Domingueze a znamená „Financial Independence Retire Early“ (Finanční nezávislost a brzký odchod do důchodu). Investiční metoda FIRE v podstatě zahrnuje extrémní úspory – až 50-70 % ročního příjmu – a následné investování těchto úspor s cílem dosáhnout pasivního příjmu. Smyslem je, že během relativně krátké doby tyto investice zajistí dostatek peněz na pokrytí životních nákladů, a tím pádem dosáhnete finanční nezávislosti, včetně možnosti odchodu do důchodu, pokud se tak rozhodnete, v mladším věku.

Pro představu, standardní procento ročního příjmu, které finanční poradci doporučují spořit, je 10-15 %. Při 10% míře úspor by bylo třeba devíti let práce, abyste našetřili na jeden rok životních nákladů. Při 50% míře úspor však na jeden rok životních nákladů stačí pouze jeden rok práce. Realizace samozřejmě vyžaduje nemalé krátkodobé oběti – ale kumulované, dlouhodobé přínosy jsou zřejmé.

Nedávný nárůst popularity hnutí FIRE naznačuje, že mnoho mladých lidí je unaveno finanční nejistotou a tradičním „krysím závodem“, kdy pracují jen proto, aby zaplatili účty – a to natolik, že se rozhodnou přinést krátkodobé oběti. Současně s tím došlo k trvalému růstu akciového trhu, což ještě více zvýšilo počet stoupenců hnutí FIRE.

Typy investování FIRE

Jako u každého populárního hnutí se nevyhnutelně objevují různé varianty, protože lidé metodiku přizpůsobují svým vlastním potřebám a životnímu stylu. Kromě „tradiční“ FIRE metody existuje několik dalších pojmenovaných variant:

LeanFIRE: Pokud plánujete dlouhodobě minimalizovat životní výdaje na podprůměrnou úroveň, můžete odejít do důchodu dříve, než kdybyste plánovali průměrný životní styl.

FatFIRE: Na rozdíl od varianty LeanFIRE plánujete u FatFIRE po odchodu do důchodu vyšší než průměrné výdaje.

BaristaFIRE: Pro ty, kterým se extrémní úspory zdají být až moc extrémní, může být zajímavá tato varianta jako FIRE na částečný úvazek. Spoříte tolik, abyste později nepotřebovali každoročně tolik příjmů ze zaměstnání. I když nutně neodejdete do předčasného důchodu, budete mít možnost nepracovat na plný úvazek nebo přijmout práci, která je méně placená, ale vidíte v ní hlubší smysl.

CoastFIRE: V tomto případě jde o to, že pokud investujete agresivně od útlého věku, plánujete, že v investování nebudete muset pokračovat do nekonečna – nakonec využijete sílu složeného úročení k pokrytí svých výdajů, tzv. „coasting“. Tuto variantu lze použít podobně jako BaristaFIRE, spíše pro flexibilitu v zaměstnání než pro předčasný odchod do důchodu.

Pro finanční nezávislost investujte moudře

Svoboda rozhodnout se nepracovat není nesplnitelný sen. Vyžaduje však důslednou disciplínu a odhodlání. Vyžaduje také budování pasivního příjmu z moudrých investic do různých aktiv, jako jsou akcie a ETF, které obstojí ve zkoušce času a budou dlouhodobě vyplácet zdravé dividendy. To se stane příjmem, který bude financovat váš život. Pro bezpečnou budoucnost je důležité činit tato investiční rozhodnutí vždy moudře a provádět vlastní průzkum.


Tyto informace mají pouze vzdělávací účel a neměly by se považovat za investiční radu, osobní doporučení, nabídku na koupi nebo prodej, žádost o koupi nebo prodej jakýchkoliv finančních nástrojů.
Tento materiál byl vytvořen bez ohledu na jakékoliv konkrétní investiční cíle nebo finanční situaci a nebyl připraven v souladu s právními a regulatorními požadavky pro podporu nezávislého průzkumu. Veškeré odkazy na minulou výkonnost finančního nástroje, indexu nebo investičního balíčku nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.
eToro nedává žádné záruky za přesnost nebo úplnost obsahu tohoto průvodce a nepřebírá v tomto směru žádnou zodpovědnost. Před poskytnutím jakéhokoliv kapitálu se ujistěte, že znáte rizika spojená s obchodováním. Nikdy neriskujte víc peněz, než kolik jste ochotni ztratit.