Rozumět termínům býčí trh a medvědí trh je užitečné, pokud chcete dosahovat na poli investic dobrých výsledků. Tyto dva pojmy označujíznačí výrazné cenové pohyby na trhu, přičemž každý z nich vyjadřuje opačný typ pohybu. Jejich hlavním cílem je to, aby investoři dokázali rychle a jednoduše pochopit, co se na daném trhu a v daném časovém období děje a zda má trh stoupající nebo klesající trend.

Obsah

Co znamená býčí trh?

Jak obchodovat býčí trhy?

Co je potřeba vědět, když chcete obchodovat býčí trhy?

Co to je medvědí trh?

Jak poznat medvědí trh?

Jak obchodovat medvědí akciové trhy?

Co je potřeba vědět, když chcete obchodovat medvědí trhy?

Závěr

Co znamená býčí trh?

Býčí trh vyjadřuje stoupající trend na trhu za určité časové období. Existuje hned několik ukazatelů, které vám mohou říci, jestli se daný trh v býčím trendu nachází. Mezi ně můžeme zařadit zejména dva následující:

  •       Nárůst ceny o 20 % od předchozího minima (obvykle po předchozím 20% poklesu a před následným 20% poklesem)
  •       Cena zaznamenala historické maximum

Pro býčí trh (bull market) je typické, že nastává ve chvílích, kdy ekonomika obecně posiluje.

What is the Money Market?Jak poznat býčí trh (bull market)?

Poznat býčí trh se může zdát jednoduché, ale není to tak úplně pravda. Často se stává, že správně identifikujete býčí trh až poté, co již skončil a nebo se dostal na své maximum.

V podstatě však můžeme říci, že pokud je zaznamenán posun trhu zleva dole doprava nahoru, jedná se o býčí trend.

Býčí trh nastává ve chvíli, kdy dojde ke skončení předchozího medvědího trhu, tedy trhu, který má naopak trend klesající. Jeho minimum je tedy začátkem nového býčího trhu.

SPX500 Býčí Trh 2010 – 2021

Na obrázku výše můžete vidět příklad býčího trhu SPX500. Na tomto grafu lze pozorovat jasný stoupající trend, který je pro býčí trh typický. Na grafu je také ukázka, že býčí trend nemusí být v každé své fázi jednoznačný a směřovat pořád jen nahoru. Definovat ho můžeme jako býčí i tehdy, pokud se v něm objevují menší negativní výkyvy.

Jak obchodovat býčí trhy?

Pokud se rozhodnete obchodovat s býčími trhy, pomůže vám znalost těch nejdůležitějších strategií, které se využívají.

Breakout strategie

Mezi hlavní strategie neodmyslitelně patří breakout strategie. Jejím cílem je spatřit býčí trh co nejdříve a nastoupit tak do trendu v jeho rané fázi. U breakout strategie je hlavním cílem objevit na trhu signály, které potvrdí, že se doopravdy jedná o býčí trh. Zejména může jít o již výše zmiňovaný 20% nárůst hodnoty od předchozího minima.

Díky využití breakout strategie se vám může podařit „naskočit“ na býčí trh velmi brzy a využít tak jeho potenciál na maximum. Je však potřeba zmínit i to, že býčí trh má často velmi dlouhé trvání, výjimkou není ani období několik let, a tak i váš pozdější vstup na trh nemusí značit problém.

Buy-and-hold strategie

Buy-and-hold strategie je vhodná zejména pro investory, kteří preferují investice dlouhodobé. Principem tohoto typu strategie je zakoupení pozice na daném trhu a její následné držení i navzdory stagnace trhu.

V mnoha případech se stává, že trh začne klesat. I v takovém případě je možnost z trhu nevystoupit a pozici si nadále držet. V dlouhodobém časovém období se totiž trh může opět otočit a investice se vrátí.

Existuje vícero přístupů k buy-and-hold strategii. Na stránkách eToro máte možnost inspirovat se strategiemi úspěšných investorů, kteří právě tento druh strategie využívají.

Momentum strategie

Tento typ strategie se vyznačuje tím, že se investoři „vezou na vlně“ daného trendu. Snaží se využít chvíle, kdy se na trhu objeví jasný trend, a v té chvílí do trhu nastoupit. Na rozdíl od buy-and-hold strategie se u momentum strategie investoři nesnaží držet své pozice dlouhodobě, ale v případě změny z trhu vystupují

Pro rozpoznání té správné chvíle pro vstup i výstup z trhu se očekávají velké zkušenosti v oblasti technické analýzy a čtení trhů.

What is the Capital Market?

Trendové strategie

Trendové strategie jsou zaměřeny na identifikaci trendů, V případě býčích trhů se jedná o stoupající trendy. Investoři se snaží zachytit momentum a získat co nejvíce vstupních signálů, díky kterým vystihnou ten správný čas, kdy vstoupit na trh. U trendových strategií se využívá zejména technická analýza.

Růstové akcie

Růstové akcie se vyznačují očekávaným vyšším nárůstem hodnoty, než je průměrný nárůst hodnoty na trhu či v daném odvětví.

Takové akcie jsou obvykle volatilnější, než je průměr a reagují tedy rychleji a silněji na výkyvy na trhu. V takovém případě se jedná o investici s vyšším rizikem.

Otočení – kdy prodávat?

Poznat správný čas na vystoupení z trhu je v podstatě stejně důležité jako správný vstup na trh. Existuje několik klíčových bodů, které by měli být součástí výstupní strategie. Důležité je například využívání take-profit a stop-loss příkazů, vytvoření prostoru pro jistou volatilitu, vybírání zisků po částech a vícero dalších.

Co je potřeba vědět, když chcete obchodovat býčí trhy?

Pokud se rozhodnete, že chcete obchodovat právě býčí trhy, existuje několik důležitých věcí, které je dobré vědět.

Řízení rizik

 Správné řízení rizik je nedílnou součástí úspěšného investování. Řízení rizik je poměrně obsáhlé téma. Mezi ty nejdůležitější nástroje patří například stop-loss a take-profit příkazy. Tyto dva příkazy slouží k uzavření pozice na trhu. V případě stop-loss příkazu se jedná o uzavření pozice, pokud dosáhla jisté úrovně ztráty. U take-profit příkazu zase o uzavření pozice po dosažení dané úrovně zisku.

Je však potřeba zmínit, že tyto nástroje nejsou vhodné pro každou strategii obchodování býčích trhů, V případě, že chcete obchodovat podle buy-and-hold strategie, stop-loss příkazy pro vás zřejmě nebudou tím nejvhodnějším řešením. Jelikož tato strategie počítá s poměrně velkými výkyvy na trhu, stop-loss by mohl vaši pozici uzavřít v nevhodné chvíli a vy byste tak mohli přijít o potenciální zisky. U zbylé většiny z nich je ale využívat lze.

Výběr akcií

Výběr akcií, do kterých chcete investovat, můžete hned několika způsoby. Jedním z nich je výběr konkrétní akcie, kterou se rozhodnete přidat do svého portfolia. Tento přístup s sebou nese i vyšší rizika.

Pokud chcete investovat o něco konzervativněji a své portfolio diversifikovat, nabízí se investování do indexových fondů či ETFs, které vám nabízejí možnost zakoupení většího objemu akcií najednou, díky čemuž jste chráněni před velkými výkyvy cen, což hrozí v případě nákupu samostatných akcií.

Které instrumenty jsou vhodné pro býčí trh

U online brokerů, jako je eToro, máte možnost najít užitečné instrumenty, které vám mohou být nápomocné při obchodování na býčím trhu.

První a základní možností je tzv. přímý nákup akcií, který spočívá v tom, že nakupujete dané akcie bez dalších dodatečných nákladů. Z pohledu nákladů se jedná o nejefektivnější nákup ze střednědobého a dlouhodobého hlediska.

Další možností je nákup CFDs, který se od přímého nákupu akcií liší v tom, že akcie nejsou kupovány napřímo, ale zprostředkovaně CFD brokerem. V takovémto případě se broker a obchodník v podstatě domluví na tom, že budou kopírovat tržní podmínky a po uzavření dané pozice si mezi sebou vyrovnají rozdíl. Díky CFDs tak mohou obchodníci vydělávat na cenových pohybech daných akcií bez toho, aby je ve skutečnosti vlastnili.

Další možností, jak obchodovat na býčím trhu, je tzv. kopírování obchodů, nebo-li copy trading. Díky kopírování obchodů mohou investoři opakovat obchody předních investorů a tím mít i stejné jak zisky, tak i ztráty. Kopírování obchodů může fungovat i automaticky a eToro je v této oblasti lídrem. Investorům nabízí možnost využít funkce CopyTrader™, díky které mohou sledovat a následně i automaticky kopírovat obchody špičkových investorů. Tato funkce je k dispozici zdarma s automatizací je její používání velmi pohodlné.

Výhodou této funkce je i možnost kdykoliv kopírování obchodů daného investora přerušit. Nejste totiž nijak vázáni. Nabízí také i nízké minimální vklady a vy si tak své investice můžete rozdělit mezi velké množství předních obchodníků. Tím diversifikujete své portfolio a snižujete tak riziko ztrát.

Co to je medvědí trh (bear market)?

Pojem medvědí trh (bear market) se používá k popsání situace, kdy je zaznamenán cenový pokles. Nejedná se o jakýkoliv cenový pokles, který se na trhu objeví. Medvědí trh se objeví tehdy, pokud je na trhu zaznamenán pokles o nejméně 20 % oproti poslednímu maximu na trhu.

O medvědím trhu mluvíme zejména ve chvíli, pokud pokles tohoto typu zaznamená trh jako celek, platí to ale i pro konkrétní cenné papíry.

SPX500 Medvědí Trh – 2020

Na výše uvedeném grafu SPX500 můžeme vidět zaznamenaný medvědí trh, který byl předcházen a následován býčím trhem. V průběhu tohoto medvědího trendu byl zaznamenán výrazný pokles ceny o více než 30 %. V tomto případě se jednalo o poměrně krátký medvědí trh, můžeme se ale setkat i s případy, kdy medvědí trhy trvají i roky.

Jak poznat medvědí trh (bear market)?

Při pohledu na graf ukončeného medvědího trhu můžete mít zavádějící pocit, že poznat medvědí trend je snadné. Velmi často se ale stává, že medvědí trh se podaří identifikovat až tehdy, když je u svého konce a dosáhl svého minima. Mnoho investorů, zejména začátečníků, tak do medvědího trhu nastoupí pozdě, kdy se trh znovu otáčí na býčí.

Nejjednodušší definice medvědího trhu je následující: jedná se o trh, který se pohybuje zleva nahoře doprava dolů. V rámci medvědího trhu se mohou objevit i určité výkyvy, nemusí se vždy jednat (a také se většinou ani nejedná) o kontinuální pohyb směrem dolů. I když se však takovéto výkyvy směrem nahoru objeví, i tak můžeme stále mluvit o medvědím trhu.

Jak obchodovat medvědí akciové trhy?

Pokud se rozhodnete, že chcete obchodovat právě medvědí akciové trhy, můžete využít vícero strategií, které vám mohou pomoci.

Breakout strategie

Breakout strategie je jednou z nejčastěji využívaných strategií pro obchodování medvědích trhů. Jejím hlavním cílem je rozeznání medvědího trhu v jeho počáteční fázi a nastoupení do něj co nejdříve. U breakout strategie budete chtít spatřit signály, pomocí kterých se vám podaří potvrdit, že trh je právě v medvědím trendu. Jedním z nejsilnějších signálů může být zmiňovaný 20% pokles trhu od posledního maxima.

Breakout strategie je vhodná zejména tehdy, pokud chcete do trhu vstoupit co nejdříve a jeho potenciál využít naplno. I medvědí trhy mohou trvat velmi dlouho a nemusí být problém, pokud svou pozici otevřete i později s více potvrzujícími signály, že se jedná právě o medvědí trh.

Momentum strategie

Obchodování na medvědím trhu má vícero specifik. Jedním z nich je obvyklé rozdělení do vícera fází. První fáze medvědího trhu je typická tím, že si zde vybírají své zisky obchodníci, kteří předtím podporovali býčí trh, tedy zvyšování hodnoty daného cenného papíru. Poté, co tito obchodníci své pozice uzavřou, aby si zajistili dostatečně vysoké zisky ještě předtím, než se trh „otočí“, trh na tuto novou situaci zareaguje poklesem, který je následně podporován dalším uzavíráním pozic a případně i nepříznivými ekonomickými předpověďmi.

Ve chvíli, kdy je pokles dostatečně silný, přichází na řadu spekulativní short-prodej, který tento pokles ještě zesílí. Obchodníci se zde snaží využít klesající trend a vydělat na dalším předpokládaném poklesu ceny.

U momentum strategie můžeme říci, že se obchodníci, kteří se jí řídí, snaží nastoupit do trhu a svézt se na vlně poklesu. Tato strategie je vhodná zejména pro obchodníky, kteří již mají jisté zkušenosti. U momentum strategie nedržíte svou pozici příliš dlouhou dobu a je tedy důležité včas poznat signály a do trhu nastoupit co nejdříve.

Money Market vs. Capital Market — A Summary

Trendové strategie

Trendové strategie se v první řadě soustředí na včasné identifikování trendů a v případě medvědích trhů mluvíme o klesajících trendech. Zde se investoři pokoušejí identifikovat podle rozličných vstupních signálů jasný trend, který jim řekne, jakým směrem se bude trh v blízké době pravděpodobně pohybovat.

V rámci trendových strategií mají své nezastupitelné místo zejména technické analýzy, rozličné indikátory a cenové údaje, které mohou investorům pomoci co nejjasněji a nejdříve identifikovat medvědí trend trhu. Trendové strategie jsou vhodné jak pro medvědí, tak pro býčí trhy.

Postupný prodej pozicí pro pozdější nákup

Další poměrně zajímavou strategií pro obchodování medvědího trhu je postupný prodej pozic pro jejich pozdější nákup. V rámci této strategie investoři otevřou long pozici a když se podle jejich předpokladů dostane trh do medvědího trendu, mohou jistou část z těchto pozic prodat a čekat, než se trh opět odrazí od minima a vrátí se do býčího trendu. Následně své long pozice opět otevřou. V tomto případě již za nižší cenu, díky čemuž se jim podaří zaznamenat větší zisky.

Pro využití postupného prodeje pozic investoři nemusejí otevírat short pozice.

Otočení – kdy nakupovat?

Pokud chcete úspěšně obchodovat na trzích, správné odhadnutí vhodného času na vystoupení z trhu je stejně podstatné jako správný vstup na trh. Ke správnému vstupování a vystupování z trhu vám mohou posloužit nástroje, mezi které řadíme stop-loss a take-profit příkazy.

Důležité je myslet na to, že trhy jsou do značné míry volatilní a dle toho si nastavit své stop-loss a take-profit příkazy s prostorem pro pohyb na trhu.

Co je potřeba vědět, když chcete obchodovat medvědí trhy?

Pokud budete chtít obchodovat medvědí trhy, existuje několik věcí, na které je třeba myslet.

Neomezené potenciální ztráty na medvědím trhu

Obchodování medvědích trhů je v mnohém podobné obchodování býčích trhů. Existují však mezi nimi i jisté rozdíly. Jedním z těch nejpodstatnějších rozdílů u medvědích trhů je existence neomezených potenciálních ztrát.

V případě obchodování býčích trhů hrozí v nejhorším případě ztráta sumy, kterou jste na začátku investovali. Pokud tak nakoupíte akcie za 1 000 USD a cena akcií klesne na nulu, ztratíte daných 1 000 USD.

V případě obchodování medvědích trhů je však situace jiná. Obchodníci zde totiž otevírají pozici s předpokladem, že cena daného cenného papíru bude klesat. Může se ale stát, že tato cena vystřelí nahoru a v takovém případě může být výše ztráty skutečně neomezená. Každé zvýšení ceny je totiž vaší ztrátou a cena v tomto případě nemá žádný horní limit.

Právě proto je třeba předem zvažovat rizika medvědích trhů a do svého obchodování zapojit i nástroje, které takovýmto potenciálně neomezeným ztrátám dokážou zamezit.

Řízení rizik

Pokud chcete být ve svém investování úspěšní, správné řízení rizik je jedním ze základních, nejdůležitějších kroků. Pod řízení rizik spadá velká škála aktivit, mezi ty nejpodstatnější můžeme zařadit například stop-loss a take-profit příkazy. Ty slouží k uzavírání otevřených pozicí na trhu. Stop-loss příkaz uzavře pozici, jakmile bude dosažena určitá úroveň ztráty dané pozice a take-profit zase pozici uzavře tehdy, když bude dosažena určitá úroveň zisku.

Právě kvůli výše rozebíraným neomezeným potenciálním ztrátám je u medvědích trhů stop-loss příkaz velmi důležitý a užitečný. Pokud byste při short-pozicích stop-loss příkaz nezadali, vaše ztráty se mohou vyšplhat do závratných výšek. Díky nastavení stop-loss příkazu však můžete mít své ztráty do velké míry pod kontrolou. Musíte myslet také i na to, že trh je volatilní a pokud nechcete, aby vám stop-loss uzavřel pozici příliš brzy, je potřebné jej nastavit s ohledem na tento fakt.

Závěr

Pochopení pojmů býčí trhy a medvědí trhy je užitečnou pomůckou, jak lépe pochopit trhy a orientovat se, co se na nich děje. Správné odhadnutí těchto dvou trendů je jednou ze základních věcí, které potřebujete vědět, pokud chcete být ve vašem obchodování úspěšní. Na závěr si proto uveďme  krátké shrnutí toho nejpodstatnějšího, co tyto trhy charakterizuje:

Býčí trh:

  • Stoupající trend – nárůst ceny alespoň o 20 % od posledního minima, zejména u delších časových období
  • Obvykle nastává při celkovém ekonomickém růstu

Medvědí trh:

  • Klesající trend – pokles ceny alespoň o 20 % od posledního maxima, zejména se jedná o kratší časové období
  • Může být podpořen špatnými ekonomickými vyhlídkami

Obchodování býčích i medvědích trhů se může zdát jednoduché, ale není tomu tak. Pro správnou identifikaci obou zmíněných typů trhů jsou potřebné jisté zkušenosti a dobrá schopnost čtení trhů jako takových. Je třeba nezapomínat na možná rizika, která s sebou obchodování nese. Výkyvy trhu, správné načasování vystoupení z trhu a další. To vše vám může pomoci dosáhnout úspěchu.

Začněte obchodovat býčí a medvědí trhy pomocí eToro ještě dnes!


Tyto informace mají pouze vzdělávací účel a neměly by se považovat za investiční radu, osobní doporučení, nabídku na koupi nebo prodej, žádost o koupi nebo prodej jakýchkoliv finančních nástrojů.
Tento materiál byl vytvořen bez ohledu na jakékoliv konkrétní investiční cíle nebo finanční situaci a nebyl připraven v souladu s právními a regulatorními požadavky pro podporu nezávislého průzkumu. Veškeré odkazy na minulou výkonnost finančního nástroje, indexu nebo investičního balíčku nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.
eToro nedává žádné záruky za přesnost nebo úplnost obsahu tohoto průvodce a nepřebírá v tomto směru žádnou zodpovědnost. Před poskytnutím jakéhokoliv kapitálu se ujistěte, že znáte rizika spojená s obchodováním. Nikdy neriskujte víc peněz, než kolik jste ochotni ztratit.