Nařízení AUS – Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika

Úplné vyloučení odpovědnosti u CFD

eToro AUS Capital Ltd ACN 612 791 803 AFSL 491139. Deriváty OTC jsou pákové finanční produkty. Obchodování s deriváty OTC nevede k nabytí podkladových aktiv. Obchodování s deriváty OTC představuje vysokou míru rizika a může vést ke ztrátě všech vašich investic. Deriváty OTC nemusí být vhodné pro každého investora. Neměli byste investovat peníze, o které si nemůžete dovolit přijít. Dříve než se rozhodnete obchodovat, měli byste se poradit s nezávislým finančním poradcem s příslušným oprávněním a ujistit se, že opravdu chcete riskovat a máte odpovídající zkušenosti a znalosti. Tyto informace jsou pouze obecné a byly vyhotoveny bez zohlednění vaší objektivní finanční situace nebo potřeby. Než se rozhodnete, zda s námi budete obchodovat, měli byste se poradit s nezávislým poradcem a seznámit se s naším Prohlášením o vyloučení odpovědnosti za produkt (PDS) a Určením cílového trhu (TMD).

Plné vyloučení odpovědností u akcií 

eToro Service ARSN 637 489 466 je provozován Gleneagle Asset Management ACN 103 162 278 AFSL 226199 a podporován firmou eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139.  Investování do akcií prostřednictvím řízeného investičního systému nevede k přímému vlastnictví podkladových aktiv. Systém podléhá zákonnému vlastnictví; investor je skutečným vlastníkem, tj. akcie jsou drženy vaším jménem.  Vzhledem k tomu, že systém podléhá zákonnému vlastnictví, nemáte žádná práva k cenným papírům, včetně hlasovacích práv. Akcie nejsou převoditelné. Váš kapitál je vystaven riziku. Než provedete transakci, seznamte se s Prohlášením o vyloučení odpovědnosti za produkt (PDS) a Určením cílového trhu (TMD).

Úplné vyloučení odpovědnosti u kryptoměn 

eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Obchodování kryptoměnových aktiv není regulováno a má vysoce spekulativní charakter. Neexistuje ochrana spotřebitele.  Riskujete, že přijdete o veškerou vaši investici. Seznamte se s našimi Zásadami a podmínkami.

Úplné vyloučení odpovědnosti u Copy tradingu 

eToro AUS Capital Ltd. ACN 612 791 803 AFSL 491139. Sociální obchodování. Obchodování s eToro sledováním a/nebo kopírováním nebo napodobováním obchodů ostatních obchodníků je vysoce rizikové, i když budete sledovat a/nebo kopírovat či napodobovat obchodníky s nejlepším výkonem. Případné riziko může být např. to, že sledujete/kopírujete obchodní rozhodnutí potenciálně nezkušeného/amatérského obchodníka, nebo obchodníka, jehož hlavní záměr, cíl, nebo finanční situace se může lišit od vaší. eToro neschvaluje ani nepotvrzuje obchodní účty, které by si klienti měli vybrat ke kopírování. Veškeré pokyny a akce týkající se kopírovaných obchodů budou automaticky replikovány na váš účet, včetně příkazu stop loss, take profit a ukončení obchodu. Když se rozhodnete kopírovat určitý obchodní účet, budete kopírovat všechny jeho budoucí obchody, a možná si také zvolíte sledovat jeho stávající obchody. eToro neručí za rozhodnutí nebo akce, které provede obchodník, kterého si vyberete ke kopírování. eToro může odměnit oblíbené eToro obchodníky, které se vy nebo jiní rozhodnete kopírovat. Minulé výkony člena komunity eToro nejsou spolehlivým indikátorem jeho budoucích výkonů.  Než provedete transakci, seznamte se s Prohlášením o vyloučení odpovědnosti za produkt (PDS) a Určením cílového trhu (TMD).

Úplné vyloučení odpovědnosti u chytrých portfólií

eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Chytrá portfolia eToro sdružují aktiva nebo obchodníky na základě předem stanového tématu nebo strategie prostřednictvím nástroje automatizovaného, algoritmizovaného nebo strojového učení s omezeným lidským zásahem či bez lidského zásahu. eToro vystupuje jako nadřazený uživatel investující skutečné prostředky pro vytvoření portfolia, které budou klienti eToro kopírovat. Chytrá portfolia nejsou fondy obchodované na burze ani hedgeové fondy a nejsou vytvořeny pro vaši specifickou objektivní finanční situaci ani potřebu.

Chytrá portfolia mohou obsahovat deriváty OTC. Deriváty OTC jsou pákové finanční produkty a jsou považovány za spekulativní. Deriváty OTC nemusí být vhodné pro všechny investory.

Doporučujeme, abyste se před prováděním transakcí nezávisle poradili a seznámili se s Prohlášením o vyloučení odpovědnosti za produkt a Určením cílového trhu(PDS and TMD).