Co je to frakční akcie?

Frakční akcie je část akcie, která je menší než jedna celá akcie. Frakční akcie umožňují nákup akcií na základě částky v USD, kterou chcete investovat, takže nakonec můžete získat frakci akcie, celou akcii nebo více než jednu akcii.

 

Frakční vs. celé akcie nabízené společností eToro

Frakční

Celé

Dividendy nebo úroky za držení frakce akcie jsou po valné hromadě vypláceny poměrně. 

Dividendy nebo úroky za držení akcie jsou po valné hromadě vypláceny na akcii. 

Společnost eToro drží akcie v úschově jménem klienta a transakce je zaznamenána v systému eToro pod jménem klienta.

Akcie jsou ve vlastnictví klienta a společnosti eToro jako "společných nájemců". To znamená, že za zakoupenou část akcie máte stejné výhody a ekonomická zvýhodnění jako "běžní" vlastníci akcií.

Bez pákového efektu 

Tržní riziko zůstává stejné 

S podnikovými akcemi se zachází stejně, pokud jde o celou akcii nebo frakční akcii, v poměru k pozici na vaší frakční akcii.

 

Výhody u eToro

 • K investování do akcií je zapotřebí méně kapitálu, protože klienti si mohou koupit část akcií.
 • Klienti mohou investovat do různých akcií (např. diverzifikace rizika) za předpokladu stejné výše kapitálu.
 • Makléřské a transakční poplatky za nákup akcií jsou odstraněny.
 • Společnost eToro nevyužívá hlasovacích práv, protože akcie jsou nabyté na základě statutu "společných nájemců".
 • Snadný přístup na finanční trhy prostřednictvím otevření účtu u eToro
 • Přístup k síti Social Feed na eToro pro aktualizace trhu a výměnu názorů s ostatními investory
 

Nevýhody s eToro

 • Klienti se vzdávají svého hlasovacího práva 
 • Akcie nelze převádět mimo platformu eToro.
 • Na platformě eToro ještě nejsou k dispozici všechny veřejně obchodované akcie.
 

Proč eToro nabízí frakční akcie

 • eToro je platforma pro více aktiv, která se snaží svým klientům nabízet různé investiční možnosti a vzdělávání, aby mohli moudře investovat.
 • Frakční akcie činí investování do nekomplexních nástrojů pro naši klientskou základnu cenově dostupným a umožňují tak našim klientům diverzifikovat svá portfolia obchodováním i s nekomplexními nástroji.
 • Frakční akcie umožňují našim klientům začít investovat s mnohem menším počátečním kapitálem do "skutečných akcií" bez rizik spojených s jinými typy složitých finančních nástrojů.
 

Co se stane, když se společnost dostane do platební neschopnosti a klient drží frakci akcie?

 • Klient bude stále držet svůj frakční podíl. Pokud však insolvenční správce (nebo správce/likvidátor) nemůže převést frakční nároky na jiného makléře (nebo správce), bude možná nutné frakční podíl zlikvidovat (prodat) a vrátit vám jeho peněžní hodnotu.
 

Ceny akcií, které investoři vidí na platformě eToro

 • Ceny akcií vycházejí z aktuálních údajů NASDAQ pro americké akcie a CBOE pro evropské akcie.
 

S akcemi firem se zachází stejně, pokud jde o celou akcii nebo frakční akcii, v poměru k vašemu podílu.

 • Dividendy: Jakmile je potvrzena výplata peněžní dividendy, eToro nahraje kompenzaci za akcii (frakční akcie obdrží relativní částku vzhledem k vašemu podílu).
 • Rozdělení: Stejný poměr rozdělení použijeme ve všech vašich podílových listech ve stejný den, kdy dojde k výměně.
 • Reverzní rozdělení: Totéž platí pro normální rozdělení. Stejný poměr se použije na všechny podíly k datu účinnosti.
 • Emise práv: Pokud jde o emise práv, nedistribuujeme práva, ale peněžní ekvivalent podnikové akce. Částka, která má být kompenzována, se vypočítá podle způsobilé závěrečné ceny s použitím stanoveného korekčního faktoru. Výplatu vám zpracujeme poté, co zlikvidujeme všechna práva, která jsme obdrželi od uschovatele v termínech obchodování s právy.