Jak si ověřit účet na eToro

Ověření je povinnou součástí procesu registrace na platformě eToro. Zákonné požadavky nám ukládají, abychom ověřovali každý nový účet na eToro. Díky tomu je naše platforma bezpečná a chráněná před nežádoucími aktivitami.

Jakmile bude váš účet ověřen, budete moci plně využívat výhod platformy eToro. Pro ověření vašeho účtu vás žádáme, abyste nahráli svůj doklad totožnosti a dokument dokazující vaši adresu. Až poté, co nám poskytnete oba dokumenty, může proces ověřování začít. K nahrání dokumentů přímo na platformu můžete využít aplikaci eToro.

Doklad totožnosti

Dokument prokazující vaši totožnost by měl obsahovat vaše jméno, datum narození, zřetelnou fotografii, datum vydání a pokud má uvedeno datum platnosti, mělo by být rovněž čitelné. Preferovaným dokladem totožnosti je cestovní pas, protože je to dokument, který tým eToro zpracuje nejrychleji. Namísto pasu můžete použít i řidičský průkaz nebo jakýkoli jiný úředně vydaný doklad totožnosti. Pokud je dokument oboustranný a na jeho zadní straně jsou relevantní informace, nahrajte i tuto stranu.

Všechny informace na vašem dokladu musí být viditelné a čitelné

Nahrajte celý dokument, bez ořezávání a zaostřený

Pokud chcete nahrát doklad totožnosti, klikněte zde.

 

Doklad adresy

Dokument prokazující vaši adresu by měl obsahovat celé vaše jméno, adresu a datum vydání, které by nemělo být starší 3 měsíců. Jméno nebo logo jeho vydavatele by mělo být rovněž jasně viditelné. Naskenujte prosím dokument na pozadí jiné barvy tak, aby byly vidět všechny čtyři rohy.

Dokladem vaší adresy může být:

Výpis z bankovního účtu

Výpis z účtu platební karty

Účet za elektřinu, vodu nebo plyn

Účet za obecní daň

Daňový výměr nebo doklad o zaplacení daně

Oficiální smlouva o pronájmu domu vydaná vládou

 

Dopis vystavený místní samosprávou

Účet za telekomunikační služby

Účet za internet

Dokument by měl být skenován naplocho

Neměl by být pokrčený a všechny čtyři rohy by měly být vidět

*Vezměte prosím na vědomí, že akceptujeme i snímek obrazovky, pokud byl váš doklad adresy nahrán z digitálního dokumentu.
Pokud chcete nahrát doklad adresy, klikněte zde.

  • Ověřovací proces může trvat několik dnů a o ověření svého účtu budete informováni. Stav svého ověření můžete také sledovat na platformě eToro. Ověřené účty mají vedle uživatelského jména v profilu uživatele zelené zaškrtnutí.

Náš tým prověří vaše dokumenty a zaktualizuje stav vašeho ověření, takže není zapotřebí otevírat lístek zákaznických služeb s žádostí o informace o ověřovacím procesu. V případě, že vaše dokumenty nebudou přijaty, pošleme vám e-mail s jasným vysvětlením, co máte zajistit. Abyste se vyhnuli ztrátě tohoto e-mailu, přidejte si prosím eToro do seznamu „bezpečných odesílatelů“ v nastavení své elektronické pošty.