Vysvětlení systémů kopírování eToro

Platforma eToro je jedinečná ve světě obchodování online díky svým sociálním funkcím. Jak systém CopyTrader™, tak také investiční strategie Smart Portfolios se opírají o uživatelskou základnu eToro, která čítá přes 20 milionů uživatelů ze 140 zemí, a jsou určeny k hledání nových způsobů vytváření zisku.

Jak funguje CopyTrader?

Systém CopyTrader je jedním z hlavních důvodů, proč je naše platforma považována za jednu z předních v revoluci finančních technologií. Základní myšlenka stojící za nástrojem CopyTrader je velmi prostá: vybírat si obchodníky, které chcete kopírovat, určit si částku, kterou chcete investovat, a kopírovat vše automaticky v reálném čase jedním kliknutím.

Kromě základní koncepce kopírování obchodů zahrnuje systém celou řadu dalších prvků.

Na začátek dva pojmy:

 • „Kopírovaný obchodník“ je obchodník, do kterého investujete (kterého kopírujete)
 • „Kopírovač“ je uživatel, který provádí kopírování (tj. vy)

Následují některé důležité body, které je potřeba vzít před kopírováním obchodů v úvahu:

 • Minimální částka investování do obchodníka je 200 $.
 • Maximální počet obchodníků, které lze souběžně kopírovat, je 100.
 • Maximální částka, kterou můžete investovat do jednoho obchodníka, je 2,000,000 $.
 • Minimální částka pro kopírovaný obchod je 1 $; obchody pod tuto částku nejsou otevírány.
 • Pokud uzavřete kopírovaný obchod ručně, peníze z takové pozice budou připsány zpět k zůstatku pro kopírování (k částce vyčleněné ke kopírování daného obchodníka), tedy nejsou investovány do otevřených pozic.

CopyTrader – kopírování všech obchodů

Systém CopyTrader poskytuje kopírovačům možnost kopírovat všechny z aktuálně otevřených obchodů kopírovaného obchodníka. Aktuálně otevřené obchody kopírovaného obchodníka se pro kopírovače, kteří zvolí tuto možnost, otevírají za následujících podmínek:

 1. Stávající otevřené pozice se na účtu kopírovače otevírají s tržními kurzy platnými ve chvíli kopírování (nikoliv s kurzy, při kterých byly původní obchody otevřeny).
 2. Tyto obchody mají stejné zastavení ztráty (Stop Loss) a odebrání zisku (Take Profit) jako původní obchod.
 3. Tyto obchody odrážejí budoucí kroky kopírovaného obchodníka od chvíle, kdy jej začnete kopírovat, včetně změn v nastaveních Stop Loss a Take Profit. Pokud kopírovaný obchodník rozšíří Stop Loss přidáním peněz k obchodní pozici, i vaše nastavení Stop Loss se stejným způsobem upraví. Vaše částka pro tuto pozici však zůstane stejná jako její počáteční částka. Proto můžete někdy zaznamenat rozdíly v procentu zisku mezi vaším kopírovacím účtem a účtem kopírovaného obchodníka.
 4. Kopírovaný obchod lze uzavřít bez uzavření účtu pro kopírování.
 5. Pokud kopírovaný obchodník otevře pozici na trhu, který je ve chvíli kopírování mimo provoz (například kvůli přestávce), otevře systém pro kopírovače tržní příkaz. Jakmile se trh otevře, bude příkaz provedením změněn na pozici s prvním dostupným tržním kurzem.
 6. Chcete-li si zobrazit všechny obchody kopírované od jednoho obchodníka, přejděte na své portfolio a klikněte na jméno kopírovaného obchodníka.

Poznámka: Všechny obchody se na vašem účtu otevřou současně. Zobrazí se s mírnou ztrátou, která odráží rozpětí mezi kurzy pro nákup a prodej, což v reálném čase představuje peníze, které obdržíte, pokud obchod uzavřete. Nové obchody se otevírají při stejném kurzu, při jakém je otevírá kopírovaný obchodník, a základ pro určení podílu na kopírovaném obchodu vychází z realizovaného kapitálu (zůstatek + investované peníze). Například obchod otevřený s 10 % realizovaného kapitálu kopírovaného obchodníka otevře na vašem kopírovacím účtu obchod s 10 % realizovaného kapitálu v kopírovacím vztahu.

Tento podíl se však může změnit, pokud kopírovaný obchodník změní svůj dostupný zůstatek – k tomu může dojít, když kopírovaný obchodník provede vklad nebo výběr. Pokud taková událost nastane, změní se peníze na účtě kopírovaného obchodníka a můžete zaznamenat obchod s jiným podílem než předtím. Když kopírovaný obchodník uzavře všechny otevřené obchody, poměr velikosti obchodů mezi jeho účtem a účtem kopírovače se vynuluje (jsou znovu stejné).

**Tyto všeobecné podmínky podléhají změnám na základě uvážení společnosti eToro bez předchozího upozornění.

CopyTrader – kopírování pouze nových obchodů

Kopírovačům, kteří si zvolí tuto metodu, se budou kopírovat pouze nové obchody kopírovaného obchodníka otevřené po zahájení kopírování. Platí následující podmínky:

 1. Na účtu kopírovače se otevřou pouze obchody otevřené po zahájení kopírování.
 2. Nové obchody se otevírají při stejném kurzu, při jakém je otevírá kopírovaný obchodník.
 3. Podíly z nových obchodů se vypočítají z realizovaného kapitálu kopírovaného obchodníka (zůstatek na účtu + investované peníze).
 4. Tyto obchody mají stejné zastavení ztráty (Stop Loss) a odebrání zisku (Take Profit) jako původní obchod.
 5. Všechny kroky kopírovaného obchodníka včetně změn v nastaveních Stop Loss a Take Profit a uzavření obchodu se automaticky na účtu kopírovače kopírují. Pokud kopírovaný obchodník rozšíří Stop Loss přidáním peněz k obchodní pozici, i vaše nastavení Stop Loss se stejným způsobem upraví. Vaše částka pro tuto pozici však zůstane stejná jako její počáteční částka. Proto můžete někdy zaznamenat rozdíly v procentu zisku mezi vaším kopírovacím účtem a účtem kopírovaného obchodníka.
 6. Kopírovaný obchod lze uzavřít bez uzavření účtu pro kopírování.
 7. Chcete-li si zobrazit všechny obchody kopírované od jednoho obchodníka, přejděte na své portfolio a klikněte na jméno kopírovaného obchodníka.

Poznámka: Podíl se může změnit při změně dostupného zůstatku kopírovaného obchodníka. K tomu může dojít, když kopírovaný obchodník provede vklad nebo výběr nebo uzavře starý obchod, který byl otevřen před vaším zahájením jeho kopírování (pokud zvolíte nekopírovat již otevřené obchody). Pokud taková událost nastane, můžete zaznamenat obchod s jiným podílem než předtím.

**Tyto všeobecné podmínky podléhají změnám na základě uvážení společnosti eToro bez předchozího upozornění.

Zastavení ztrát z kopírování (CSL)

CSL (Copy Stop Loss) je funkce, která umožňuje efektivně spravovat kopírovací portfolio řízením rizik v rámci jednotlivých kopírovacích vztahů na základě hodnot zisku nebo ztráty v reálném čase. V zásadě se jedná o systém automatizovaného řízení rizik, který umožňuje nastavit regulační hodnoty v dolarech pro celý kopírovací vztah.

Výchozí nastavení CSL od systému je 40 % celkové investované částky do kopírování na jeden kopírovací vztah. To znamená, že při poklesu hodnoty kopírování o 40 % provede CSL ukončení daného kopírovacího vztahu s vrácením zbývajících peněz na váš účet. CSL můžete ručně nastavit na hodnotu v rozsahu od 5 % do 95 %. CSL můžete ručně nastavit na hodnotu v rozsahu od 5 % do 95 %. Hodnota 5 % představuje „záchrannou síť“, která zafunguje pouze když jsou téměř všechny peníze v daném kopírovacím vztahu pryč.

Například: Obchodníka A kopíruje obchodník B s částkou 1 000 $. Hodnota CSL je nastavena na 40 % ztráty, což znamená, že kapitál, který má být vrácen na účet, je v tomto případě 600 $. Jakmile běžný kapitál včetně zisků a ztrát ze všech obchodů klesne na 600 $, celý kopírovací účet je zrušen a zbývající peníze (60 % z původní částky pro kopírování) jsou vráceny na účet obchodníka B.

Co se tedy stane při aktivaci CSL?

Pokud zaznamená kopírovací vztah nerealizované ztráty ve výši 40 % vyčleněných peněz, aktivuje se CSL a všechny pozice v tomto vztahu se uzavřou. Karta historie obsahuje sloupec „Uzavřel“ (Close By). Takto uzavřené obchody budou v tomto sloupci označené „CSL“.

Hodnotu CSL lze nastavit od minimálně 5 % do maximálně 95 % jako záchranou síť. Všimněte si prosím, že systém nedovolí snížit hodnotu CSL natolik, aby mohlo dojít k okamžitému uzavření vztahu CopyTrader.

Například: Řekněme, že kopírujete obchodníka s částkou 1 000 $ a aktuálně ztrácíte 300 $, zatímco CSL má výchozí hodnotu 40 % a vy ji chcete změnit. Hodnotu nepůjde nastavit na 30 % (v tomto případě 300 $) či méně, jelikož by to způsobilo okamžité ukončení vztahu CopyTrader a uzavření všech v něm otevřených obchodů. V tomto případě by bylo možné nastavit CSL nejméně na 35 %.

Mějte na paměti, že hodnota CSL se změní při změně částky pro kopírování. Přidání nebo odebrání peněz z kopírování obchodníka spustí přepočítání hodnoty CSL jako procento nové kopírovací částky.

Dejme tomu, že kopírujete obchodníka s částkou 1 000 $. Vaše investice do tohoto obchodníka ztratila 900 $ své hodnoty, ale vy stále věříte tomuto kopírovacímu vztahu. Když vyčleníte tomuto obchodníkovi dalších 1 000 $, dojde k atualizaci hodnoty CSL na nyní celkem vyčleněných 2 000 $ na kopírování tohoto obchodníka. Pamatujte si, že hodnotu CSL můžete kdykoliv změnit.

Zastavení ztrát z kopírovaných obchodů

K omezení ztrát z kopírování jakéhokoliv jednoho obchodníka byla nastavena hodnota CSL. Protože jsou kopírované obchody chráněné funkcí CSL, můžeme umožnit mnohem větší flexibilitu co se týká jejich zastavování ztrát (Stop Loss).

U běžných obchodů platí, že kdykoliv se zvýší hodnota SL, dojde k přidání peněz k příslušnému obchodu ze zůstatku na účtu, které představují peníze navíc potřebné na pokrytí tohoto zvýšení.

U kopírovaných obchodů platí, že kdykoliv kopírovaný obchodník zvýší SL, nejsou z celkového kopírovacího účtu odečteny žádné peníze navíc. Proto jakýkoliv jednotlivý obchod může jít 200 %, nebo dokonce 300 % do ztráty, což poskytuje flexibilitu případně vynahradit ztráty bez uzavření funkcí SL a současně ponechává dostatečný zůstatek částky pro kopírování na pokrytí dalších obchodů. Pokud však kopírovaný obchodník dosáhne vámi nastavenou hodnotu CSL ohledně nerealizované celkové ztráty, celý kopírovací vztah bude ukončen.

Tento rozdíl vytváří několik nesrovnalostí mezi kopírovanými obchody a původními obchody:

Do kopírovaných obchodů nepřidáváme peníze. Proto procento dostupného zůstatku pro kopírování může být vyšší než zůstatek kopírovaného obchodníka.

Zisk/ztráta kopírovaného obchodu se vypočítává podle původní částky investované do obchodu.

Pozastavení kopírování

S novou verzí CopyTrader hrdě představujeme funkci pozastavení kopírování (Pause Copy), která umožňuje zastavit kopírování obchodníka, aniž by se ve skutečnosti uzavřely všechny aktuálně otevřené pozice.

Funkci pozastavení kopírování lze spustit na straně portfolia platformy eToro kliknutím na tlačítko v nastaveních „Pozastavit kopírování“ (Pause Copy).


Při zapnutí funkce pozastavení kopírování se nebudou v daném kopírovacím vztahu otevírat žádné nové obchody. Avšak všechny aktuálně otevřené obchody budou pokračovat v kopírování SL/TP a uzavírání obchodů od kopírovaného obchodníka.

Jak fungují Smart Portfolios?

Smart Portfolios společnosti eToro jsou tématickými investičními nástroji určenými k poskytování dlouhodobé dvouciferné návratnosti. Každé Smart Portfolio slučuje různé položky nebo skupinu obchodníků a je neustále optimalizováno algoritmy strojového učení.

Obecné informace o CopyPortfoliu:

 • Minimální investiční částka činí pouhých 500 USD.
 • Výchozí nastavení Stop Loss pro Smart Portfolio je 10 %.
 • Alokace pro vážení jednotlivého Smart Portfolio se může časem změnit.

Market Smart Portfolios

Market Smart Portfolios jsou tématickým investičním nástrojem, který vyvinula společnost eToro, a slučují různé investiční položky do jediného portfolia na základě stanovené tržní strategie nebo zaměření na určitý tržní segment. Finanční odborníci společnosti eToro stanoví složení každého Smart Portfolio ve spojení s algoritmem strojového učení, který má za úkol snižovat rizika a zvyšovat zisk.

Například BigTech Smart Portfolio slučuje významné společnosti z jednotlivých technologických sektorů a nabízí tak investování do tohoto odvětví jako celku.

Top Trader Smart Portfolios

Top Trader Smart Portfolio se opírají o nástroj CopyTraders a slučují úspěšné obchodníky do různých portfolií. Podobně jako u Market Smart Portfolios vybírá obchodníky investiční komise společnosti eToro a důmyslný algoritmus, který hledá určité obchodovací vlastnosti optimalizované na zisk.

Například Smart Portfolio  GainersQtr slučuje investory, kteří vykazují trvalou návratnost a u kterých je pravděpodobné v příštím čtvrtletí dosažení zisku na základě předem zadaných parametrů, které zohledňuje predefinované parametry algoritmu Smart Portfolio. Složení Smart Portfolio se pravidelně aktualizuje k udržení nízkých rizik a zvýšení pravděpodobnosti zisku.

Další informace o Smart Portfolios lze najít na stránce Smart Portfolios.

Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe porozumět našim systémům Copy. Pokud máte další otázky, neváhejte se na nás obrátit přes nástěnku @CustomerService na eToro nebo použijte stránku nápovědy.