Oscar Wilde napsal: ‘Imitace je nejupřímnější formou lichocení…’, což může být pravdou i v disciplíně jako je investování.

V posledních letech došlo k významnému nárůstu uživatelů sociálního obchodování. Platformy nabízející služby jako eToro CopyTrader™, vám dávají možnost se dozvědět, kam se druzí investoři rozhodují vkládat své peníze. Tento náhled na investice dalších investorů vám umožňuje a zprostředkovává možnost kopírovat jejich investiční strategie.

V rámci sociálního obchodování zde jsou zejména dvě klíčové strategie, které v poslední době rostou na oblibě – Coattail investování a Copy Trading. Tyto strategie možná mohou mít podobný název, ale zase tolik podobnými nejsou. V čem se tedy vlastně liší?

Tato příručka vám pomůže pochopit, co znamená Coattail investování a co znamená Copy Trading, jaké jsou mezi nimi rozdíly a proč pro vás může být Copy Trading preferované před Coattail investováním.

Obsah

Co je to Copy Trading?

Co je to Coattail investování?

Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Jaké jsou výhody a nevýhody Coattail investování a Copy Trading?

Měli byste si zvolit Copy Trading nebo Coattail investování?

Co je to Copy Trading?

Copy Trading je funkce, která vám umožňuje alokovat některé z vašich prostředků tak, aby kopírovaly investice jiného investora na eToro. CopyTrader™ je funkce vyvinutá roku 2010, která je výsledkem revolučního přístupu k sociálnímu obchodování, kterou vedlo eToro.

Zrcadlení obchodů, které umožňuje investorům replikovat akce profesionálních brokerů, je funkce, která je v jiných případech klasicky nabízena finančními institucemi. U těchto finančních institucí je však nejčastěji limitována na specifické brokery a zahrnuje poplatky za správu, popřípadě i další poplatky. Kdežto CopyTrader™ na eToro platformě může být bez omezení využíván miliony uživatelů.

Při využívání funkce Copy Trading nepotřebujete investovat stejnou výši jako investuje investor, kterého kopírujete, avšak můžete dosáhnout stejného <b>proporcionálního</b> zisku. Můžete přiřadit část svého kapitálu, abyste kopírovali strategii investora, kterého napodobujete. Pokud by investor investoval 15 % svého kapitálů, 15 % vašeho přiřazeného kapitálu by bylo užito pro stejnou investici.

Jako hypotetický příklad si můžeme uvést situaci, kdy začnete užívat CopyTrader™ služby, která propojí váš účet s akcemi vámi vybraného investora, aby replikoval investice Populárních investorů (členové našeho Programu Popular Investor) nebo jiného investora, který vás zajímá. Kdykoliv kdy tento investor nakoupí či prodá akcie, váš přiřazený kapitál ke strategii tohoto investora udělá totožný obchod.

Co je Coattail investování?

Ke Coattail investování dochází, když kopírujete investiční rozhodnutí úspěšných investorů. Někdy se tato investiční strategie může nazývat také copycat investováním.

Jako investor můžete mít hluboké znalosti a provádět řádný výzkum týkající se kryptoaktiv, novinek o kryptu a pohybech na burzách. I přesto je zde však potenciál se naučit od některých z nejlepších investorů, z jejich rozhodnutí a zkušeností.

Co je Coattail investování?

Internet nám usnadnil a dopřál přístup ke sdílení informací týkajících se mnoha témat včetně investování. Nikdy nebylo pro individuálního investora jednodušší vidět, jaké kroky podstupují nejlepší investoři světa, ať už se jedná o nákup, prodej, držení a poté kopírování jejich strategií. Výtečným příkladem může být Coattail investování, které replikuje investice Warrena Buffetta, dost možná nejznámějšího investora všech dob, a kroky jeho investiční společnost Berkshire Hathaway. Výnosy investic této společnosti pravidelně překonávaly index S&P 500 po dobu více než dvou dekád.

Největší investoři na světě musí sdílet některé své pozice s regulatorními orgány každé tři měsíce. Tyto zprávy jsou posléze zveřejněn, aby si veřejní investoři byli vědomi do čeho investují a jaká je situace na trzích. Ve své nejjednodušší formě je Coattail investování strategií, kterou je třeba vykonávat manuálně z dostupných zveřejněných dat.

Pokud by zde byl podílový fond, který konzistentně dosahuje uspokojivých výsledků, a vy víte, že manažer daného fondu zvýšil svou pozici ve společnosti zabývající se produkcí solárních panelů nebo udržitelnou energií, mohli byste přizpůsobit své investice, aby kopírovaly rozhodnutí tohoto manažera.

Možnost replikovat investování miliardářů jako je Buffett a dalších úspěšných manažerů podílových fondů je pro běžného investora lákavou příležitostí. S platformou jako je eToro, zpřístupňující finanční trhy pro mnoho retailových investorů, může být Coattail investování jednoduchou možností investovat i pro vás.

Jaké jsou mezi nimi rozdíly

Coattail investování a Copy Trading jsou si zajisté podobnými. Obě možnosti mohou být skvělými nástroji pro investory, protože nabízejí přístup k nápadům a myšlenkám některých z nejúspěšnějších investorů na světe. Ale je zde jeden klíčový rozdíl, který je odlišuje.

Jaké jsou mezi nimi rozdíly

V rámci Coattail investování používáte znalosti o investicích dalšího investora a na základě těchto informací modifikujete svá investiční rozhodnutí. Když vidíte, že daný investor otevřel či zavřel pozici, můžete se rozhodnout, jestli jej budete nebo nebudete jeho rozhodnutí replikovat. Coattail investování není automatizovaný proces and spoléhá na váš vlastní výzkum a investiční rozhodnutí. A v posledním kroku je třeba investiční příkazy zadávat manuálně.

Kdežto při využití funkce Copy trading je část investičního procesu automatizovaná. Jakmile pozorně analyzujete historickou výkonnost jiných investorů, můžete si zvolit jednoho či více investorů, kterým důvěřujete a chcete jejich investiční strategie kopírovat. Jakmile si nastavíte účet, aby kopíroval vámi zvoleného investora pomocí služby CopyTrader™, tak za vás tato služba automaticky otevírá či zavírá pozice na základě kroků tohoto, vámi zvoleného investora.

Jaké jsou výhody a nevýhody Coattail investování a Copy Trading?

Rádi byste zjistili, která z možností Coattail investování či Copy Trading je pro vás tou pravou? Níže jsou uvedené potenciální výhody a nevýhody každé z nich.

Jaké jsou výhody a nevýhody Coattail investování a Copy Trading?

Výhody Copy Trading

Copy Trading snižuje počet rozhodnutí, které musíte udělat. Nastavíte si parametry, propojíte svůj účet s účtem dalšího investora a následně za vás bude systém automaticky replikovat kroky investora v reálném čase. Dokud nezměníte nastavené svého účtu, tyto investice se budou uskutečňovat automaticky. Copy Trading tak ve výsledku může pomoci těm, kteří mají problémy s emočními rozhodnutími, pronásledují je ztráty nebo jednají proti své investiční strategii. Copy Trading také nabízí možnost prozkoumat rozlišné investiční strategie, spojit se s Populárními investory a objevit, jak druzí investoři přistupují k odvětvím a trhům, se kterými nemusíte být tak dobře obeznámeni.

Můžete se rozhodnout vyhledat investory, kteří vás zaujmou, procházet si jejich investiční historií a podívat se, jaké investice tvoří jejich portfolio.

Nevýhody Copy Trading

Ačkoliv vaše investice mohou zrcadlit investice investora s mnoha lety zkušeností, Copy Trading nedokáže eliminovat rizika, která jsou nedílnou součástí investování. Veškeré investování s sebou nese rizika a základní zásady investování jsou platná i v případě kopírování druhého investora. Snažte se tedy dodržovat základní principy investování: Myslete dlouhodobě, snažte se porozumět tomu, do čeho investujete, a především neinvestujte více, než co si můžete dovolit ztratit. Vždy je nutné mít přehled o svých investicích, abyste si zaručili, že se rozhodujete správně.

Pokud jste v investování nováčkem nebo sledujete strategie, které fungují jiným investorům, Copy Trading je pro vás možností, jak zjistit způsob, kterým druzí investoři nakládají se svým kapitálem a jaké investiční strategie aplikují. Je zde však přítomen risk, kdy noví investoři mohou mylně nabýt dojmu, že při kopírování strategií jiných investorů není zapotřebí dohledávat si potřebné informace. Schopnost průzkumu a analyzování společností a investic je užitečnou dovedností každého všestranného investora. Skrze Program Popular Investor, který je funkcí eToro, se můžete dozvědět více o strategiích investorů tím, že můžete s investory jednat nebo jim přímo klást otázky v Programu Popular Investor.

Výhody Coattail investování

Ačkoliv je vždy důležité udělat si vlastní průzkum a analýzu před realizováním investice, Coattail investování může být cestou, která vám ulehčí nacházet akcie s historicky vysokou ziskovostí, případným potenciálem pro růst. Je však nutné mít na paměti, že historická ziskovost negarantuje ziskovost i do budoucna, takže je důležité prostudovat dané aktivum před investováním. Pokud sledujete známý fond nebo investora, je možné že pravidelně zveřejňují své výzkumy a zjištění, které vám mohou pomoci při rozhodování se kam investovat své prostředky.

Nevýhody Coattail investování

V rámci Coattail investování, na základě informací poskytnutých úspěšnými investory či manažery a jejich investic, se rozhodnete, kolik svého vlastního kapitálu budete investovat stejným způsobem jako tito úspěšní investoři. Po celou dobu investování vytváříte vědomá rozhodnutí ohledně zjišťování a následné aplikace informací, zdali investovat či nikoliv. Pokud se rozhodnete pečlivě sledovat jednání druhých investorů, tato strategie se pro vás může stát velmi časově náročnou.

Coattail investování obecně vyžaduje odlišný přístup než Copy Trading. I v případě, že sledujete účty na sociálních sítích, které sdílejí rady a tipy o tržních novinkách a analýzy, stále musíte manuálně zadávat příkazy pro investice na dané investiční platformě.

Měli byste si zvolit Copy Trading nebo Coattail investování?

I když je Coattail investování užitečnou strategií, Copy Trading je mocným nástrojem, který vám může pomoci vytěžit maximum z vašich investic. Sociální obchodování může být nesmírně prospěšným způsobem pro překlenutí znalostní či časové propasti a zároveň se aktivně podílet na investování na trzích. S CopyTrader™ od eToro si můžete osvojit sílu sociálního obchodování a vybudovat vlastní strategií diverzifikované portfolio na základě portfolií druhých investorů.

V případě, že máte zájem zkusit si Copy Trading, více informací naleznete na eToro CopyTrader™.


Tyto informace mají pouze vzdělávací účel a neměly by se považovat za investiční radu, osobní doporučení, nabídku na koupi nebo prodej, žádost o koupi nebo prodej jakýchkoliv finančních nástrojů.
Tento materiál byl vytvořen bez ohledu na jakékoliv konkrétní investiční cíle nebo finanční situaci a nebyl připraven v souladu s právními a regulatorními požadavky pro podporu nezávislého průzkumu. Veškeré odkazy na minulou výkonnost finančního nástroje, indexu nebo investičního balíčku nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků.
eToro nedává žádné záruky za přesnost nebo úplnost obsahu tohoto průvodce a nepřebírá v tomto směru žádnou zodpovědnost. Před poskytnutím jakéhokoliv kapitálu se ujistěte, že znáte rizika spojená s obchodováním. Nikdy neriskujte víc peněz, než kolik jste ochotni ztratit.